Gebed, donderdag 7 mei 2020

07-05-2020

In geest en in waarheid

Ken je dat, dat je luistert naar aanbiddingsmuziek en dat je denkt: "Het klinkt wel mooi, maar toch mis ik iets: ik ervaar de Geest van God er niet in..."

Soms zie en hoor je veel emotionaliteit in een worshipsong of zangdienst, maar blijft het toch allemaal aards. Het lijkt alsof er in het lied geen wérkelijke connectie tussen God en ons tot stand komt, ondanks dat de muziekgroep de liederen tot grotere hoogte probeert op te stuwen, en ondanks het veelvuldig herhalen van de belangrijke zinnen in het lied.

Ik moest denken aan het verhaal in Johannes 4, waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet bij de bron. Jezus vraagt haar of ze Hem wat te drinken wil geven. Daarna maakt Hij haar bewust van het feit dat zij het éérst nodig heeft om zich te laven aan het Levende Water dat Jezus aan háár wil geven: "Ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft" (vs. 13-14).

En ik vroeg me af: wat proberen wij God te geven in onze zangdiensten? Geven we Hem 'het beste wat wíj hebben' uit ónze bron? Óf gaan we éérst naar Jezus om ons te laten vullen door Hém, en laten we Zijn water [dat zijn de woorden die Hij tot ons spreekt] in ons wórden tot een bron??

Dit 'worden tot een bron' vereist dat wij aan Jezus' voeten zitten om Zijn Woorden 'in te drinken', en daarbij ook de Heilige Geest ruimte geven om Zijn woorden tot léven te brengen in onze eigen situaties... We zullen er dus de tijd voor moeten nemen voordat Gods woorden door de Heilige Geest worden omgevormd tot 'stromen van Levend Water' die vanuit óns binnenste weer terugvloeien naar God...

Pas dán kunnen we Jezus 'iets te drinken geven' dat ook Hém verzadigt: omdat de Heilige Geest maakt dat het díepste van ons hart in waarheid, dus doorvóeld, meekomt in de woorden die wij uitspreken naar God!

Jezus zegt het zo: 'Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zóekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid' (vs.23-24).

Lied: Matt Redman - Heart of worship

https://youtu.be/HwlGdZBSX8k

⏰ 10 - 11 uur

Gebedsonderwerp: ware aanbidding

Gebed 1: je eigen leven

* Lees Johannes 4:1-42 aandachtig en vraag God wat hij jou wil leren over het soort aanbidding dat Hij zoekt, en hoe je hierin verder kunt groeien.

* Aanbid God in je eigen woorden. Probeer geen algemene termen te gebruiken (eeuwig, liefdevol, ontzagwekkend, almachtig, etc.) maar blijf dichtbij gebeurtenissen in je eigen leven waarin je Gods nabijheid en hulp ervaren hebt. Spreek naar Hem uit wat Hij daarin voor jóu persóónlijk gedaan en betekend heeft! Bijv. 'U hebt mij geholpen vriendelijk te zijn voor mijn buurman terwijl ik het zelf niet kon opbrengen', etc.

Zie ook, bij wijze van voorbeeld, het lied van Mozes in Exodus 15.

Je kunt hier, als je dat fijn vindt, deze achtergrond-muziek bij gebruiken: https://youtu.be/E1co-0bTFpo

Gebed 2: je eigen kerk en de kerk wereldwijd

* Bid voor de zangers en muzikanten, dat zij niet alleen op zondag maar ook doordeweeks steeds meer leren om te aanbidden in geest en in waarheid. Dat God hierover aan hen ook meer openbaring gaat geven. En dat zij tijdens samenkomsten de gemeente kunnen leren om niet alleen de liederen te zingen, maar God ook echt vanuit hun hárt te aanbidden.

* Zegen de muzikanten en zangers, en dank God voor de trouw waarmee zij de gemeente steeds voorgaan in lofprijzing en aanbidding.

Gebed 3: liederen

* Bid dat God musici inspireert tot het schrijven van nieuwe liederen met eerlijke, diepe teksten. Liederen die gericht zijn op het groot maken van God en het bezingen van Zijn eigenschappen, in woorden die dichtbij onze huidige beleving staan.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

⏰ 14 - 15 uur

Gebedsonderwerp: waarheid en media

Gebed 1: exitstrategie

* Bid dat de ware cijfers over corona door steeds meer nieuwsmedia gedeeld worden, en dat onze regering met het RIVM en andere partijen gaat werken aan een snelle en zorgvuldige exitstrategie om uit deze lockdown te komen. Dat de regering echt zal luisteren naar waar kinderen, ouderen en werkenden behoefte aan hebben.

Gebed 2: eerlijk onderzoek

* Bid dat alles wat zich m.b.t. corona, vaccins, monitoring-apps, 5G en klimaatwet achter de schermen afspeelt op het gebied van onzuivere geldstromen en belangenverstrengeling, door God uit de duisternis aan het licht zal worden gebracht. Dat er een einde zal komen aan corruptie en het spreken met twee monden.

* Bid dat kranten onderzoek door moedige journalisten over dit onderwerp zullen durven publiceren.

Gebed 3: Europa

* Bid dat de ware rol van de Europese Commissie in onze binnenlandse politiek duidelijk gaat worden. En dat er in Nederland een eerlijke en open maatschappelijke dialoog gevoerd zal gaan worden over de soevereiniteit van onze democratisch gekozen regering, onze grenzen, de euro en Europa.

Maak een gratis website.