Gebed, woensdag 8 juli 2020

08-07-2020

Als een hert dat verlangt naar water

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God.
Wanneer zal ik binnengaan
om voor Gods aangezicht te verschijnen?
Psalm 42: 1-2

Lees Psalm 42 helemaal.

Afgelopen weekend heb ik gewandeld in de Eiffel, Duitsland.
Tijdens een rust op zondagmorgen zien we een groot hert in de bosrand aan de overzijde van een wei. Ik dank God voor dit geschenk.
Geschenken mocht ik ook zien in het mooie weer. In de groep mannen. In het weekend thema: Wie is Jezus voor jou?
Ondanks al dat moois voel ik een onrust in mij.

Thuis gekomen lijkt de onrust te zijn ontdaan van zijn heilig jasje en ontpopt zich als een echte vijand.
Heer, welke strijd speelt zich er nu af in mijn binnenste?
Vragen naar de bekende weg. Zijn antwoord: lees Mijn woord.
Maar juist nu heb ik daar zo'n moeite mee.

David schreeuwt het uit naar God!
Hij schrijft twee bijna identieke verzen in Psalm 42, namelijk vers 6 en 12. Deze geven de onmacht weer die in zijn ziel verborgen zit, maar het geeft ook de oplossing:
Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op Gód, want ik zal Hem weer loven;

Hij is mijn volkomen Verlosser en mijn God!

Ik herken mijzelf in David en voel zijn strijd. Aan de ene kant met jaloezie: 'kon ik maar een instrument bespelen en dichten'. Aan de andere kant besef ik dat hij ook met een fysieke strijd te maken had.
David is zoekende in een goddeloze omgeving naar de eeuwige bron. De enige bron die zijn dorst kan lessen. De bron die zijn ziel tot rust kan brengen.

Lied: Als een hert dat verlangt naar water
https://youtu.be/vD8RnvE4kl8

Gebed 1 : Strijden in de Geest naar Efeze 6
* Heer leer Mij uw waarheid, leer mij in die waarheid te gaan staan. U bent de waarheid! Woon in mij en maak mij op een nieuwe manier strijdvaardig. (Gordel van de waarheid).
* Heer vernieuw mijn gedachten. Laat mijn ziel niet meer ondergeschikt zijn aan mijn gevoelens en emoties. Ik breng mijn ziel en daarmee ook mijn gedachten onder de autoriteit van mijn geest. (Helm des heils)
* Heer geef mij zicht op de geestelijke strijd. Geef mij onderscheid en geef standvastigheid in mijn geloof in U. (Schild des geloofs)
* Geef mij bereidheid om uit te gaan op de wijze die U voor ogen heeft voor elk moment. (schoeisel der bereidvaardigheid)
* Heer laat mij opkomen tegen onrecht. Vooral onrecht dat anderen wordt aangedaan. Laat mij de ander recht doen. (Borstharnas van gerechtigheid)
* Leer mij uit Uw woord, geef dit als waarheid in mijn hart zodat ik het kan toepassen. (Zwaard des Geestes)
* Door U waarlijk te zoeken komt mijn geest weer tot leven en kan ik weer bidden in de Geest.

Gebed 2: voorbede voor Nederland
* Het wrakingsverzoek is afgewezen. Dezelfde rechter zal dus uitspraak gaan doen in de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden. Bid voor recht en gerechtigheid over deze rechter. Voor Gods ingrijpen in het onrecht dat Nederland in zijn greep houdt.
* Bid om vergeving voor de vele zonden van ons Nederlandse volk. Er wás al zoveel onrecht gaande in ons land, maar het trof ons niet zo erg. En ook daar moeten we vergeving voor vragen. Onze eigen onbewogenheid. Voor alle 30.000 abortussen per jaar(82 per dag!), het verzet tegen Gods scheppingsorde van man en vrouw, de Godverlatenheid, het aanhangen van andere goden, de immoraliteit.... wat een wonder dat Jezus' offer dat alles heeft willen wegdragen op ons belijden!
* Bid voor de Presence manifestatie op het Malieveld vrijdagavond. Een gezamenlijke avond met christenen uit elke hoek om Gods Tegenwoordigheid zichtbaar te maken. Bid dat het Góds hart raakt! Dát is het voornaamste.
Bid dat God inderdaad komt, zichtbaar wordt.
Bid voor bescherming, bid voor wijsheid en hulp voor de organisatoren, bid voor ieder die iets deelt of zegt of zingt, bid voor diepe verbondenheid, bid voor het vrijgezet worden van grote gebedskracht, bid voor ontvlammen van nieuw vuur voor God in Nederland.
Zie https://presence.nl/

Vandaag en morgen is er weer zoom-gebed van 13:00-13:30, welkom om mee te doen!
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Maak een gratis website.