Gebed, zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020

13-06-2020

Jezus zien

Vandaag willen we naar Jezus kijken.
Onze hoofden opheffen om Hem te zien!

Luc. 21:28
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Dat hebben we voortdurend nodig, dát zal ons kracht geven om vol te houden.
Hem in de ogen kijken, 'staande blijven voor het Aangezicht van de Mensenzoon', zoals Luc. 21:36 zegt.

Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij;
daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.Psalm 27:4

Gebed 1: Overpeinzing
*We nemen tijd om te verblijven in Zijn huis en Zijn liefelijkheid te aanschouwen
*We laten de woorden van Ps.27 op ons inwerken, stukje voor stukje ........
* We laten ons omarmen door Zijn liefelijkheid.... zien de liefde op Zijn Aangezicht... zien hoe vriendelijk en liefdevol Hij naar ons kijkt..... we laten ons raken door Zijn blik .... Genieten van Zijn liefde..... laten ons liefhebben....
*Weet je geborgen in Zijn liefde, in Zijn woorden... in het verborgene van Zijn tent.
*Laat Zijn liefde jou kracht geven in je binnenste... geniet zo lang van Zijn liefde totdat je het lied voelt opborrelen in je hart.
* Beluister het lied 'More than ashes'
*Herhaal de woorden van deze psalm voor jezelf... belevend, zingend..... leer ze uit je hoofd.. zodat je ze paraat hebt.

Gebed 2: eerste liefde
Tegen de gemeente van Efeze zegt Jezus dat Hij ernaar verlangt dat HIJ onze eerste liefde is.(Openb 2:4)
* Heer, we geven U ons hart en bidden: vul ons hart meer en meer liefde en passie voor U. Dat U werkelijk onze eerste liefde bent en nog meer zult worden.
* We bidden dat U dit ook bewerkt in onze gezinnen en in onze kerken en ons land.... bewerk een enorme passie voor U! Zet onze harten in vuur en vlam voor U!
* Dank U dat onze keuze om U lief te hebben boven alles een krachtig geestelijk wapen is in de strijd voor ons land.

Gebed 3: Uw Bruid
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Openbaring 19:7
* Dank U dat U door alle omstandigheden heen ons maakt tot Uw Bruid.
* Bewerk in ons hart het besef van deze hoge roeping en maak ons daarvoor klaar en enthousiast.
* Vervul ons hart met de Maranatha-roep, en de vreugde dat U komt!
* We bidden dit uit over onze stad en ons land.

Lied: More than ashes
https://www.youtube.com/watch?v=iHt7wdPGOTc

Maak een gratis website.