Gebed, zaterdag 18 en zondag 19 juli 2020

18-07-2020

Vandaag beginnen we aan iets nieuws: we gaan stukje voor stukje het boek Openbaring bestuderen. Onze gebedsvriendin Tirza, die al eerder eindtijdstudies gedoceerd heeft, behandelt elke week een stukje van dit bijzondere en actuele boek.
Openb.1:3 'Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.'

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Openbaring 1:1-20 De openbaring van Jezus.
Deel 1 (Openb. 1:13-14)

'De openbaring van Jezus Christus...' Dat zijn de eerste woorden van het boek Openbaring. In hoofdstuk 1:9-18 openbaart Jezus Zich aan Johannes op zo'n manier dat Johannes 'als dood aan Zijn voeten' valt (vers 17). Johannes was Jezus' beste vriend op aarde, hij was de discipel die dichtbij Jezus' hart was. En toch is de verschijning in Openbaring 1 zo indrukwekkend voor Johannes dat hij als dood aan de voeten van Jezus valt. Dit is de enige keer in het boek Openbaring dat we lezen dat Johannes als dood neervalt, omdat hij zo onder de indruk is. Hij is meer onder de indruk van de verschijning van Jezus dan van alle andere dingen die hij in de volgende hoofdstukken te zien krijgt. En die dingen zijn nogal heftig. Als hij zo onder de indruk was van hoe Jezus Zich openbaarde, laat dat dan in ons ook een honger teweeg brengen om meer onder de indruk van Jezus te zijn, dan van welke dingen er ook in deze eindtijd op de aarde zullen gebeuren. Hem komt de eer toe dat we meer van Hem onder de indruk zijn dan van welke verschrikking of verleiding op aarde ook.

Gebed 1: gebed voor onze harten
* Bid dat de Heilige Geest Jezus aan ons blijft openbaren totdat je net zo onder de indruk van Hem bent als Johannes was toen Jezus aan hem verscheen.
* Blijf Openb.1:1-20 lezen. Ontdek hoe Jezus Zich openbaart in Openbaring 1, zodat we meer en meer onder de indruk raken van Hem.
* Door te mediteren op de beschrijvingen van Jezus in het boek Openbaring leren we Hem steeds beter kennen en zal onze liefde en bewondering voor Hem toenemen. Het helpt ons ook om ons hart op één lijn met Zijn hart te krijgen; we leren steeds meer op Hem te lijken in ons denken en ons handelen. Drie elementen die je helpen mediteren op de beschrijvingen van Jezus:

1. Overeenstemmen:
Spreek uit naar Jezus dat je overeenstemt met Wie Hij is en wat Hij doet, in liefde en dankbaarheid.

2. Openbaring:
Bid voor steeds meer openbaring over elke beschrijving van Jezus.
Efeze 1:17 "...opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem..."

3. In acht nemen:
Neem een besluit om alle beschrijvingen/waarheden over Jezus in acht te nemen door op elke waarheid te reageren in geloof en gehoorzaamheid en door de Heilige Geest te vragen je te helpen hierin trouw te zijn.
Openbaring 22:7 "En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt."

Gebed 2: voorbede voor Nederland
https://nos.nl/artikel/2340962-dijkstra-d66-komt-met-wet-voor-waardig-levenseinde-cu-ontstemd.html
Door de coronacrisis is het uitgesteld, maar vrijdag 17 juli (tijdens het reces van de Kamer) is het dan toch zover: D66 dient het wetsvoorstel in om ook lichamelijk gezonde mensen vanaf 75 jaar die een eind aan hun leven willen maken daarbij te mogen faciliteren en het daarmee uit het strafrecht te halen. Uit onderzoek bleek eerder dat het aantal mensen dat een blijvende doodswens heeft klein is. Vele zaken blijken van invloed en de levenslust kan vaak ook terugkeren met hulp op sociaal, financieel of geestelijk vlak. In de komende maanden zal de Raad van State naar het wetsvoorstel kijken, waarna Pia Dijkstra het voorstel mogelijk in de Kamer mag verdedigen.
Bid dat:
* Dit nooit wordt toegestaan in ons land. Hiermee zouden we nog meer bloedschuld over ons land brengen.
* de reactie van de Raad van State heel wijs zal zijn en ertoe leidt dat Kamerleden zich bedenken.
* Gods licht zal schijnen op de ontwikkelingen en discussies hierover in de media en politiek.
* alle Kamerleden gereinigd zullen worden in hun gedachten en geweten van valse redeneringen.
* Gods wil zal gebeuren, ook ten aanzien van of Pia Dijkstra na de verkiezingen door zal gaan. Ze twijfelt hierover (ze is nu 65) en neemt deze zomer een beslissing.

Praktische mededelingen:
- Ook vandaag kun je via zoom weer meebidden voor ons land van 13:00 tot 14:00 uur.
De link blijft steeds hetzelfde:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Maak een gratis website.