Gebed, zaterdag 2 mei en zondag 3 mei

02-05-2020

Waakt te allen tijde
Vorig weekend zochten we hoe ónze gedachten meer in lijn met Góds gedachten kunnen veranderen.
Zelf kreeg ik een diep stukje inzicht: namelijk dat het Woord van God openlijk over de plannen en werken van satan spreekt, maar wij niet. Wij vermijden, ontwijken, ontkennen dat het liefst. Ik ontdekte dat de onwetendheid die daardoor is ontstaan in Gods Kerk ruim baan heeft gegeven voor de tegenstander om ongemerkt (verborgen/occult) zijn plannen te kunnen uitvoeren.

Laten we nu eerst bidden om vergeving en om moed om ook hierin onze gedachten uit te laten lijnen met Gods gedachten... en niet bang te zijn om Zijn Woord te lezen en te overpeinzen, ook niet als het over de eindtijd gaat.

Vanuit dat gebed willen we dit weekend nadenken over Luc.21:34-36.
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome als een strik.
35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.
36 Waakt te allen tijde, (weest alert) biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Zie je gelijkenissen tussen deze tijd en dit woord?
Welke gelijkenissen zie je?
Waartoe roept dit woord ons op?

Wat mij raakt is dat er door alért te zijn en gebéd mogelijkheid is voor
1) ontkoming, en
2) om staande te blijven voor het Aangezicht van Jezus.

Ontkoming : misschien niet dat we niets merken van wat over de aarde komt, maar dat God strategieën geeft waardoor we weten wat te doen.

Staande blijven voor Zijn Aangezicht:
dat we steeds oog in oog leven met Hém! Onze blik op Hem gevestigd houden en Hem niet kwijt raken in alle turbulentie. Integendeel, dat we groeien in intieme omgang met Hem.

De hele week hadden we het over Zijn Tempel die meer en meer zichtbaar wordt. Zowel in de hemel als in ons!
Er is geen Bijbelboek dat zoveel beschrijft over de plannen van satan als Openbaring. Maar ook is er geen Bijbelboek waarin de Hemel zo helder en zichtbaar wordt!
Terwijl we meer gaan ontdekken van de duisternis gaat ook het Licht helderder en helderder schijnen!

Gebedsonderwerp: ommekeer in het hart van Nederland naar God

Gebed 1: je eigen hart
* We belijden dat we niet gewaakt hebben en niet alert geweest zijn, en wél bezig geweest met wat in vers 34 staat beschreven.
* Laten we tijd nemen om te overdenken en te belijden wát ons precies heeft tegengehouden om te waken en te bidden. Laten we ons eigen hart onder ogen zien en onder woorden brengen. Het Bloed van Jezus over onze harten pleiten, over onze gevoelens, onze angsten en zorgen. Als dat tranen teweeg brengt sta dat toe, dit zijn diepe processen.
* We bidden voor een vaste geest in ons binnenste, vastbeslotenheid, vastberadenheid, volharding... Heer, bewerk dat in ons binnenste. We erkennen en vernieuwen onze afhankelijkheid van U. (Luc.21:19)
* We vragen moed en kracht om ook de moeilijkste stukjes van Uw Woord te kúnnen lezen en overpeinzen.
* We bidden dat we Uw Aangezicht dieper en dieper mogen aanschouwen. Help ons om de intieme omgang met U tot onze dagelijkse eerste prioriteit te maken. Uw Woord gretig te verorberen.
* We bidden U om ons voor te bereiden op wat komt. We spreken onze gewilligheid uit om elke situatie als training uit Uw Hand te ontvangen. Help ons in die overgave.
* We bidden dat we nooit aanstoot aan U in ons hart zullen toestaan. Dat Uw Geest elke aanstoot die er nu al is aanwijst zodat we die kunnen belijden en ons daarvan kunnen bekeren. (Neem tijd hiervoor)
* We bidden dat U ons te binnen brengt wat wij zelf mogen doen om ons voor te bereiden op wat komt.
* We bidden U om ons te verbinden in diepe relatie met onze geliefden en met medebidders.
* We bidden de uitstorting van de Geest van gebed en smeekbede in onze harten.
* We bidden dat U een goed geoefend leger van bidders opricht in ons land.
* We bidden dat 2Kron.7:13,14 werkelijkheid wordt in ons land.

Gebed 2: onze gezinnen
* We bidden dezelfde punten uit voor ons eigen gezin en andere gezinnen.
* Bid om concrete ideeën om uit te werken.

Gebed 3: het Lichaam van Christus in ons land.
* We bidden dezelfde gebeden uit voor onze eigen kerk, de Kerk in onze woonplaats en in ons land.
* Welke concrete ideeën geeft God in je hart hierover?

Heel mooie en diepe ontmoetingen met God gewenst in dit weekend!

Maak een gratis website.