Gebed, zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020

20-06-2020

Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Matth.24:3

Wat een treffende beschrijving van onze tijd!
Ook nu worden we opgeroepen om te bouwen aan een 'Ark', de plek van gebed en Bijbellezen, de plek van intieme omgang met God, en worden we maar vreemd aangekeken. Waar is dat voor nodig? Wat gaat er komen? Waar zijn jullie 'bang' voor? Welk complot zien jullie dan?

Nog maar weinigen begrijpen de vloed die werkelijk aan het opkomen is. De wereld die achter de zichtbare dingen zit, het Babel-systeem dat als een veelkoppig monster omhoog aan het komen is. 250 jaar is er gewerkt aan het plan dat zich nu aan het ontvouwen is. Een diep doordacht en uitgewerkt plan vanuit duistere inspiratie. De spoedwet is slechts een klein stapje in het geheel, die ons als een klapnet wil vastzetten in geboden en verboden waar geen ontkomen aan is. Bijvoorbeeld verplichte vaccinaties.... en wat als je weigert? Kun je dan de supermarkt nog in? Word je nog geholpen bij de dokter of de tandarts? Is de tijd van niet-kunnen-kopen of-verkopen dan al aangebroken? (Openb.13)
Zaken om over na te denken en te bidden.

Daarom gaan we bouwen aan de Ark. Daar onze tijd aan geven, zorgen dat DIE stevig wordt. Onze levensboot in God.
Zijn hart kennen, Zijn stem kennen, ons hart vullen met Zijn woorden, ze uit ons hoofd leren, nieuwe liederen zingen en Hem aanbidden te midden van de stormen en de aanvallen.... misschien wel honger, pijn, verlies, lijden.... Hem vragen hoe we ons moeten voorbereiden, hoe we zoveel mogelijk mogen ontkomen, welke strategische beslissingen we moeten nemen.

Te midden van de verdrukking zal een zingende Bruid opstaan! Vele Bijbelteksten laten dat zien. Jes. 24:14-16, Jes 42:10,11, Jes 52:8 en vele andere. Zij heeft geleerd haar Bruidegom door dik en dun te volgen, dwars door lijden heen. Haar hart zal niet wankelen, haar lied zal aanwassen, ondanks wettelijke verboden om te zingen:-). Zoals we vorige week lazen in psalm 27. Ook psalm 84 laat dat zien:

1 Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen!
2 Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.
4 Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig.
5 Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.
6 Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen.
7 Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.

Gebed 1: de Ark bouwen
* Gebruik voor de volgende punten het hele weekend.
* Lees en herlees deze verzen van Psalm 84 en maak je deze woorden eigen. Door herhaling en zelfs ze te zingen op eigen melodie komen ze dieper in je hart.
* Breng elke regel in gebed bij God. Vertel Hem jouw verlangen om dit tot de werkelijkheid van jouw leven te maken.
* Schrijf ze in je telefoon of op een briefje en plak ze ergens op zodat je ze steeds weer ziet. Overpeins deze woorden, overbid ze, maak ze tot jouw eigendom, tot jouw kostbaar hartsbezit.
* Dank God voor Zijn liefelijke woningen waar jij zo welkom bent, en waar Hij jou zo graag ontvangt. Dank Hem dat Hij de God onze jubelende vreugde is! Bid om vergroting van die vreugde!
* Bid en overdenk hoe je in je gezin de Ark kunt bouwen. Vergeet de kinderen niet in de voorbereiding. De liefelijke harts-woningen waar jij en je gezin elk moment God kunnen ontmoeten.

Gebed 2: de ruimere Ark bouwen
* Vraag aan God om je heel concreet te maken hoe jij/jullie je praktisch mogen voorbereiden voor de tijd die komt. Wat wil God hierover tegen jullie zeggen? Vraag om dromen, visioenen, Bijbelgedeelten, overeenstemming met de anderen uit je gezin.
* Bid om de namen van andere gelovigen uit jouw directe omgeving met wie je samen kunt groeien in het bouwen van de Ark en het voorbereiden op de vloed. Maak een lijstje van christenen met wie je de (gebeds)relatie verder wilt opbouwen.
* Waarschijnlijk zal het fenomeen KERK behoorlijk veranderen en zullen we veel huiskerken gaan zien ontstaan. Denk daar over na en bid daarover. Welke perspectieven biedt dat voor jou? En als je de HG je leidt, neem initiatief.

Gebed 3: de vloed
* Bid voor een rechtvaardige herziening van de spoedwet, waarin onze grondrechten overeind blijven staan. We horen vanuit de media geruststellende berichten, maar van achter de schermen zijn de berichten veel minder geruststellend.
* Bid dat de waarheid onontkoombaar duidelijk en helder wordt in ons land en op de media. Dat niemand in ons land de werkelijkheid kan ontkennen.
* Bid voor het opstaan van klokkenluiders. Zegen hen die opstaan en bid om bescherming. De strijd is heel heftig.
* Bid voor goede initiatieven om op te staan en gezamenlijk onze stem te laten horen. Het is heel erg dat de manifestatie in Den Haag zondag is verboden. Bid voor een krachtig alternatief. Zegen de organisatoren.
* Bid ook voor openlijke christelijke initiatieven. Wij christenen hadden de eersten moeten zijn om met initiatieven te komen. Wij hebben uiteindelijk het Boek waarin dit alles al beschreven staat. Wij hadden het kunnen weten!
* Bid voor christenen om de 'tijden te herkennen'. De ernst van de werkelijkheid is eigenlijk traumatisch, bid om kracht om het onder ogen te kunnen zien.
* Bid om toename van gebed. Uiteindelijk is dit een geestelijke strijd die we geestelijk moeten vechten. We bidden voor het opstaan van Gods gebedsleger uit elk dorp en uit elke stad!

Zaterdag hebben we weer ons wekelijks zoomgebed van 13:00 tot 14:00, met mogelijk uitloop.
Afgelopen week hebben we ook zeer effectief kunnen bidden van 13:00 tot 13:30, echt supermooi. Dat doen we vanaf maandag weer tot en met volgende week zaterdag. Hartelijk welkom om mee te bidden!
Zoomlink voor beide:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Maak een gratis website.