Gebed, zaterdag 23 en zondag 24 mei 2020

23-05-2020

In ons waken en bidden om 1) wegen van God te leren hoe we mogen ontkomen en 2) om te blijven staan oog in oog met onze geliefde Heiland dwars door alles heen (Luc.21:36), willen we dit weekend samen nadenken over verleidingen in de eindtijd/en de werking daarvan.

Dan. 11:32
Degenen die het verbond slecht onderhouden probeert hij door vleierijen tot afvalligheid te brengen, maar het volk dat zijn God kent is sterk en weerstaat de verleiding.(WV95)
In Openbaring 13:14 wordt over het beest gesproken dat hij 'verleidt hen die op de aarde wonen ..'. Vs 3:'..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna....' Openb.18:23 'door uw toverijen werden alle volken verleid.'
Hoe werkt verleiding?
Het speelt in op begeerte, én op onwetendheid. (Vast niet alles..)
Hoe ging het bij de eerste zonde?
Satan sprak in op Eva's begeerte. Het staat er letterlijk: Gen3:6 Zij zag dat de boom goed was om van te eten, dat hij een lust was.. en begeerlijk.... door de verleidende woorden van satan werd er begéérte in haar gewekt.... Begeerte werd wákker gemaakt. Als de begeerte bevrucht wordt (je wil stemt in), baart zij de zonde (Jak.1:15).
Verleiding maakt daarnaast graag gebruik van onwetendheid.
Eva kende geen goed en kwaad. Dat was ook niet nodig, zolang ze gewoon gehoorzaam was. Maar toen die begeerte naar boven kwam, werd het moeilijk. Ze geloofde dat de slang het góed bedoelde en werd daarin bedrogen. Hij loog aan alle kanten. Onbewust van de valstrik trapte ze erin. (Had ze nou maar niet geluísterd en zich vastgehouden aan Góds woord!)
De verleider maakt bewust gebruik van onze onwetendheid. Hij komt als een engel des lichts, als een wolf in schaapskleren, smeedt zijn plannen in het occulte (verborgene), komt als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.... Hij houdt geen rekening met onze naïviteit en niet-weten, hij smult ervan als hij ons in de val kan laten lopen. Zo in-en-in slecht is deze aartsbedrieger, met wie ook wij te maken hebben.
Maar, Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld! Halleluja!
En wij mogen mee-overwinnen in Hém!

Gebedsonderwerp: verleiding overwinnen

Gebed 1: verleiding doorzien
* Heer, wilt U mij meer inzicht geven in dit mechanisme van verleiding en misleiding. Opdat ik opgewassen zal zijn tegen verleiding en die op tijd zal doorzien.
* Laat mij zien waar nu, in deze tijd van mijn leven, sprake is van ver/misleiding door de tegenstander. Open mijn ogen hiervoor.
* Leer mij uit Uw Woord hoe de vijand te werk gaat. Opdat de vijand op mij geen voordeel kan behalen, omdat zijn gedachten ons niet onbekend zijn, zoals Paulus het zegt in 2Kor.2:11.
* U legt in Openbaring 13 en 17,18 veel uit over hoe het beest te werk gaat en wat zijn karakter is. Heilige Geest, wilt U hierover tot mij spreken als ik deze gedeelten lees en bestudeer?
* Heilige Geest, wilt U mij opmerkzaam maken wanneer welke begeerten in mij worden opgewekt, zodat ik zicht krijg op mijn eigen hart en ik weerstand kan bieden.

Gebed 2: leven in overwinning
* Citaat uit een boek: 'De vijand half kennen maakt bang, de vijand goed kennen geeft overwinning'. Dank U Heer dat U ons helemaal gaat bevrijden van angst voor de vijand!
'Die in mij is is meerder dan die in de wereld is!'(1Joh.4:4) Help mij om die waarheid mij diep toe te eigenen!
* Ik bid U om groeiende liefde voor de waarheid, waardoor ik steeds scherper de leugen kan onderscheiden. 2Thess.2:10.
* Help mij om mij nog meer te vullen met Uw Woord, dat een krachtig wapen is om elk bolwerk dat ingaat tegen het kennen van U te slechten, en elk bedenksel te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Help mij U in alles te willen gehoorzamen.
* Verbind mij met andere zoekenden die ook verlangen om U meer te kennen en U gehoorzaam te zijn.
* Vergroot in ons land de ijver om Uw Woord te kennen, en om weerstand te bieden tegen de vijand en verleiding. Breng groepen tot stand die elkaar hierin scherpen en sterken.

Maak een gratis website.