Gebed, zaterdag 27 en zondag 28 juni 2020

27-06-2020

Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient. Mal. 3:17,18. Lees ook Mal.4:1,2

Hoe raar en zwaar deze tijd ook is en misschien nog zal worden, we mogen steeds beseffen dat Gód toestaat dat dit alles gebeurt. Hij werkt namelijk aan een Plan.
Uit de hele wereldgeschiedenis schept Hij een prachtige Bruid voor Zijn geliefde Zoon. Een Bruid die uit eigen vrije wil ervoor kiest om Hem lief te hebben en trouw te zijn. Zij is Hem gehoorzaam ondanks de moeiten en ontberingen op aarde. En óók nog eens ondanks een tegenstander die haar voortdurend het leven zuur maakt, en haar dag en nacht beschuldigt. (Openb.12:10)
Daarbij verlangt Hij de aarde als woonplaats voor hen beide. Hij schiep de aarde met liefde en zorg, en laat Zich die niet ontnemen.

De vervuiling van de aarde door het kwaad is Hem een doorn in het oog. Hij háát het kwaad. Maar alleen op een juridisch rechtvaardige manier kan Hij de aarde weer in bezit krijgen. Daarom werkt Hij toe naar een frontale confrontatie. Dat kan alleen als Hij het kwaad de gelegenheid geeft zich ten volle te manifesteren, in al z'n slechtheid en ellende. En als dat op zijn hoogtepunt is, dán komt Jezus en gaat frontaal de oorlog aan en overwint het kwaad met glans en glorie!
Maar tegelijkertijd zal juist door dát heftige proces de Bruid van Zijn Zoon op haar mooist tevoorschijn komen, stralend en zonder vlek of rimpel!

In Mal. 3 en 4 lees je hierover.
Mal.3:1-3 heeft het over dat louteringsproces van de priesterlijke Bruid.
In Mal.3:17,18 lezen we over de scheiding die gaat ontstaan. Dan zul je het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient. Daar is het Hem om te doen. Wie gaat Hem onvoorwaardelijk dienen? Wie wil door alle loutering heen trouw blijven? Die zijn voor Hem kostbaar 'als een zoon die Hem dient'. En die zal Hij sparen!
Zo wil ik Hem dienen, en jullie vast ook.
Hij noemt ons 'Mijn eigendom'. In de Amplified Bible staat 'My peculiar treasure, My special possession'!
Wow, wat een term uit Gods mond! 'Mijn bijzondere schat, Mijn speciale bezit'.
Zullen we die termen diep in ons hart laten doordringen?.....

Gebed 1: je eigen groei
* Lees en herlees deze tekst en vraag de HG je het hart van de Vader te laten voelen, waarmee Hij deze woorden tot ons wil spreken. Hoe zou je beschrijven wat je voelt van Gods hart. Schrijf het op.
* Aanvaard de liefdeswoorden die Hij tot jou spreekt in deze tekst. Maak ze je eigen en bewaar ze diep in je hart.
* Wat betekent het dat je apart gezet bent? Bid erover waar die apart zetting nog keuzes vraagt.
* Overdenk 'het hele plaatje' dat hierboven beschreven is. Welke teksten schieten je te binnen die dit bevestigen? Welke vragen roept het bij je op?
* Als het klopt dat dit Gods doel is, leef jij dan gefocust op dat doel? Bid erover hoe jij meer gefocust op het doel kunt leven.
Gebed 2: jongere generatie
* Bij mijzelf helpt het enorm om te snappen voor welk doel ik leef. Het doel, zoals hierboven beschreven vind ik zó mooi en zó groot..... waard om voor te leven ..... en zelfs om voor te sterven.
Vele jongeren weten niet waarvoor ze leven. Ze laten zich zomaar meenemen door de verleiding van de wereld. En die greep wordt steeds wurgender. Zullen we met kracht bidden voor het losgerukt worden van de jongere generatie uit deze greep?
* Bid dat jongeren, ook (jonge) ouders die druk zijn met banen en gezinnen, verlangen en zoeken naar zingeving. Bid om honger en dorst naar waarheid en doel. Bid dat ze de Bijbel gaan lezen.
* Bid dat ze de moed hebben om 'nee' te zeggen tegen de druk van het verleidende materialisme en de eisende cultuur.
* Bid dat ze hun zoekende hart gaan volgen, en Jezus op de eerste plaats zetten in hun dag
* Ruk ze in de Naam van Jezus los uit de muil van de vijand!
* Bid om zicht op het 'hele plaatje' van God. Dat ze enthousiast worden voor Gods doel en daar hun leven op in zetten.
* Bid de jongere generatie los van 'een comfortabel christendom, zonder lijden'. We vragen vergeving dat we hen de halve waarheid hebben verteld. Nu het lijden in zicht komt zijn ze er niet op voorbereid.
* Bid voor voorbereiding voor de tijd die komende is. Dat ze staande blijven voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.
* Bid voor wijze ouderen voor wie ze open zijn, die hen liefdevol kunnen coachen en de weg wijzen.

Vandaag is er weer videogebed van 13:00-14:00 uur + uitloop.
Welkom om mee te bidden!
De link is:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Maak een gratis website.