Geeft gij ze te eten

28-01-2021

Marcus 6: 30-44
Jezus en de discipelen trekken zich terug in een eenzame plaats om te rusten.
Ze hebben weer kracht nodig na de dood van Johannes, en ook vanwege de grote schare die hen steeds volgen.
Er staat in vers 34, dat Jezus over hen bewogen is.
Hij noemt hen: 'Schapen zonder Herder'.
Hier ontmoeten we Jezus als de Zorgzame Goede Herder, die omziet naar Zijn schapen.
Hij onderwijst hen, geneest de zieken, maar denkt ook aan hun lichamelijke behoeften.
'Geeft gij hen te eten', is Zijn opdracht aan de discipelen en ook aan ons.
'Maar, Heer, we hebben maar twee vissen en enkele broden!'
Wat kunnen we leren uit deze geschiedenis?

Vorige week ontmoetten we een paar van 'deze schapen zonder Herder'. Verward, boos en vol vragen vroegen ze zich af hoe het verder moet in Nederland.
Bijvoorbeeld een jonge vrouw in de AH, die, nadat ik vroeg hoe het met haar ging, haar hart uitstortte en vroeg hoe dit alles verder moet.
Een jonge man, die gretig luisterde en boekjes mee nam. toen we hem vertelde dat er maar één echte oplossing is voor al deze problemen. Géén vaccins, géén mondkapjes enz., maar schuilen bij Jezus. Hij alléén heeft de oplossing voor elk probleem!
Tijdens de week van gebed ging het op één van de avonden ook over de Here Jezus, die bewogen over ons is.
In het Grieks betekent het woord 'bewogen': pijn in je ingewanden, die diep gaat.
Het ontroerde mij dat Jezus zó bij onze problemen betrokken wil worden. Ook die in onze samenleving.
Zeker in deze tijd, waarin zoveel mensen de weg kwijt zijn, en verward, angstig en zoals we de laatste dagen zien, boos en agressief zijn.
'Geeft gij ze te eten', zei Jezus tegen Zijn discipelen.
Maar zegt Hij dat ook niet tegen ons?
Als wij bereid zijn dat wat we hebben, veel of weinig, in Zijn handen te leggen en als Hij daar Zijn zegen over uitspreekt, zullen er grote dingen gaan gebeuren, dat is zeker.

Is dat misschien de oplossing voor de eenheid waar Jezus in o.a. Joh. 17 over spreekt?
De grote opdracht in Marcus 16: 15-19?
Voor of tegen de maatregelen, tegen of voor de vaccins..... het brengt zoveel verdeeldheid , zoveel verdriet. (We weten het uit ervaring!)
Als jullie elkaar liefhebben (en samenwerken) zegt Jezus, zal dat een getuigenis zijn naar de wereld.
Ook Jesaja 58 vers 7-12 is zo'n gedeelte om over na te denken.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U zo bewogen bent over deze wereld.
* Dank U dat U Dezelfde bent, en dat er nog steeds wonderen gebeuren.
* Dank U dat U, door al deze heftige gebeurtenissen, mensen naar Uzelf toeroept.
* Dank U dat U ons hoort als we eenparig bidden, dat U onze gaven wilt zegenen en tot bloei brengen, als we ze in Uw hand leggen.

* We bidden om bewogenheid, om een zacht hart voor al de dwalende schapen.
* We bidden dat we meer in de eenheid, waarin U centraal staat, zullen optrekken.
* We bidden om een gebedsleger en vrijmoedigheid om voor U uit te komen, zodat er wonderen en tekenen zullen volgen.
* We bidden dat U ons klaarmaakt voor de grote oogst.
* We bidden voor de regering en allen die verantwoordelijkheid dragen, dat ze bij U te rade zullen gaan. Bescherm de regeerders die moedig opstaan voor waarheid en recht. (Zie bijlage)
* We bidden voor de jongeren..... dat ze bij U uitkomen, en hun bestemming in U gaan ontdekken en daarin gaan wandelen!
* We bidden voor de zieken die U op ons hart legt.

BIJLAGEN:
- Bekijk deze moedige stellingname in de politiek en bid voor deze man: https://www.youtube.com/watch?v=qRjin8TERRk
- Vrijdagavond 29 jan. is er weer een Workshop In Gesprek. Ook zijn de data in februari en maart bekend. Voor opgave: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

LANGERE TERMIJN GEBEDSPROJECTEN:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van 'Kom ik om, dan kom ik om'.
* Wetsvoorstel voor 'Super SyRI'.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam - poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa
(Gisteren zijn profetische bidders weer naar Rotterdam geweest om op strategische plekken Gods Tegenwoordigheid binnen te bidden)

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor Defensie en voor ons land via Skype om 09.00uur:
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe


Maak een gratis website.