Geestelijke oorlogvoering

17-11-2020

Oorlog is een gewapend conflict tussen natiën of tegenstrijdige machten.
Al eerder heb ik genoemd dat we, zodra we christen worden, ons in het gebied bevinden waar de geestelijke conflicten zich afspelen.
Efeze 2 vers 6 En Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in hemelse gewesten.

Ook op dit moment bevinden we ons in zo'n heftige geestelijke oorlog, een strijd van waarheid tegen leugen, die niet meteen te doorzien is. We hebben bovennatuurlijke vijanden en kunnen deze alleen verslaan met bovennatuurlijke wapens.
Efeze 6 vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Iedereen die wedergeboren is, zal op een zeker moment ervaren dat er geestelijke tegenstand is.
Dat ervaar je bijvoorbeeld doordat je plotseling gedwarsboomd wordt juist op het moment dat God je vraagt iets voor Hem te doen. Of dat je als christen ergens woont of werkt waar mensen 'tégen je' zijn en je dan gaan negeren of pesten. Of dat er plotseling, net als je tijd met God wilt doorbrengen, iemand komt of aanbelt. Of door ziekte of andere tegenslagen.
Zo zijn er tal van voorbeelden van geestelijke tegenstand en strijd, waar je jezelf in gebed doorheen moet worstelen, en soms keuzes moet maken.

Hoe wordt zo'n oorlog gewonnen?
Het beste wapen is aanbidding en gebed.
2 Kron. 20 vers 15 zegt Luister geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot U, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God! Lofprijs, aanbidding en dankzegging reinigt de lucht rondom je.
Psalm 18 vers 40 zegt:
Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd,
Gij deed onder mij bukken wie tegen mij opstonden.

Wij zijn Gods leger en dus soldaten.
Joel 2:7 Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur, en zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen: zij lopen niet door elkander heen, en de een verdringt de ander niet, iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort, zij laten geen bres in hun rijen ontstaan.
Als we dit vertalen naar de geestelijke strijd, zien we hier een goed georganiseerd leger, dat geen bressen laat ontstaan in gebed of in andere strategie. Zij blijven dus samen staan in bidden, zingen, lofprijzen, strijden. Samenwerken is dus van groot belang.

In het boek Nehemia lezen we dat Nehemia een opdracht van God ontvangt om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Ook hij loopt aan tegen een enorme geestelijke tegenstand. We kunnen veel leren van de manier waarop hij weerstand biedt en overwinning behaalt. Veel van deze punten kunnen we misschien herkennen uit ons eigen leven.

de aanval - Neh. 4 vers 1-3
een lichamelijke aanval - Neh.4:10
woede en verwarring - Neh.4:7,8
ontmoediging - Neh.4:10-12
uitputting - Neh.4:10
angst - Neh.4:10
verdeeldheid - Neh.5:15
compromis, redenering, verleiding - Neh.6:1-9
roddel en heulen met de vijand - Neh.6:6
de valse profeet - Neh.6:10

Dit zijn allemaal dingen die we mogen gaan herkennen als van de vijand, die ons wil dwarsbomen om ons doel te bereiken.

Efeze 6 vers 13,14 Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om, uw taak geheel vervult hebbende, stand te houden.
Deze geestelijke wapenrusting is een karaktervormend onderdeel. Het is niet iets wat je elke dag alleen maar uitspreekt of bidt, maar het is een actieve geloofshouding waar je jezelf elke dag in mag trainen, door geloof te beoefenen, door bereidvaardig het evangelie te vertellen, door het woord van God te lezen en toe te passen.
Elk onderdeel is een deel van Jezus Zijn karakter, en daardoor een wapen tegen de vijand.
We mogen ons grondgebied verdedigen en stand houden
met de bovennatuurlijke wapens van waarheid, bereidheid, het Woord kennen, geloof, lofprijzing, danken en gebed.

Efeze 6 vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Sommige bidders hebben een roeping om te bidden en oorlog te voeren om autoriteit te nemen over een bepaalde stad, bepaald gebied of land.
Zo'n roeping begint altijd bij je eigen leven.
Als je geen autoriteit hebt over b.v. stoppen met roken, dan heb je meestal ook geen autoriteit over je straat of stad. Het begint altijd klein, eerst je eigen leven, dan je huis, gezin, straat, wijk, stad, dorp, enz...
Het is belangrijk dat je geen autoriteit neemt over een gebied, als God het niet duidelijk gezegd heeft. Dus wacht altijd op God, Hij zal je vrijzetten voor zijn mandaat op het juiste moment.
Nogmaals lofprijs en aanbidding en gebed kun je altijd als geestelijk wapen gebruiken.

Lied: I will follow You
https://www.youtube.com/watch?v=OezS0Gzml10

Gebed:
* Dank U Heer, dat we door Uw Bloed veilig zijn onder alle omstandigheden. We pleiten Uw Bloed over onze levens, en die van onze gezinnen, gemeentes, plaatsen, land.
* Dank U wel, dat U ons waardig acht deel van Uw gebedsleger te zijn.
* Dank U wel, dat U ons leert op een goede manier oorlog te voeren, tegen het kwaad, tegen de leugens.
* Dank U wel, dat Uw waarheid zal overwinnen en dat U ons gebruikt om Uw doel te bereiken, met gebed lofprijs en aanbidding.
* We bidden dat onze ogen open gaan voor de leugen die probeert te regeren in ons land. Leer ons gericht te strijden in alle plaatsen van Nederland, in waarheid, gebed en aanbidding. Leer ons weerstand bieden zoals Nehemia deed, leer ons de aanvallen te doorzien, leer ons opstaan voor waarheid op alle fronten.

Maak een gratis website.