God geeft tijden en seizoenen

02-11-2020

Prediker 3: 1-8 HSV
Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken; een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen; een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen; een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen; een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen; een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.

God geeft seizoenen

Regelmatig ga ik evangeliseren op kazernes bij Defensie. De afgelopen jaren gingen daar letterlijk de deuren voor mij open en kreeg overal toestemming om met mijn tafeltje in de hal voor het bedrijfsrestaurant te staan en mensen aan te spreken. Tot de 2e lockdown. De ene afwijzing na de andere.

Toch geloof ik dat God ongekende mogelijkheden geeft, juist in deze tijd en juist als de verdrukking toeneemt. Hoe en wat? Ik weet het nog niet. De Heer zegt meestal: 'Ga erop uit.'

Het is net als een GPS. Als ik van koers raak dan gaat de GPS de route herberekenen en brengt mij weer richting mijn bestemming. Over een GPS is nog iets op te merken: Hij geeft pas richting als je gaat bewegen. Dus ik volg de aanwijzingen die God me in het hart geeft.

God geeft tijden

Exact 70 jaar na de oprichting van de staat Israël geeft de VS erkenning door haar ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Een heel gewichtige tijd.
Dinsdag wordt een nieuwe president gekozen in de VS en de grote vraag is of Trump herkozen zal gaan worden. Laten we voor hem bidden en voor rust en orde in de verkiezingen. Dinsdag zal bekend worden wie de komende 4 jaar deze functie zal vervullen.

Je kunt het met je leider on-eens zijn. Echter als hij gekozen is om het land te besturen blijf je onder zijn gezag. Dat geldt ook in ons land. Ik ben het zeker niet eens met Mark Rutte, echter ik blijf onder zijn gezag. Hoewel ik altijd verantwoordelijk zal blijven om naar Gods waarden te leven.
Hoe we ook denken over de leiders van onze landen, laten we voor hen bidden, opdat we een rustig en godsvruchtig leven mogen leven en het evangelie snelle voortgang zal krijgen.

Ik denk dat onderstaand verhaal heel dicht bij het seizoen en de tijd komt die aanstaande is:

1 Samuel 24: 1-8 BB
David vertrok daar en woonde in de berggrotten van En-Gedi. Toen Saul terugkwam van de strijd tegen de Filistijnen, werd tegen hem gezegd: 'David is in de En-Gedi-woestijn.' Toen ging Saul David en zijn mannen zoeken bij de Steenbok-rotsen. Hij nam 3000 van de beste soldaten uit Israël met zich mee. Ze kwamen bij de stallen voor de schapen die daar langs de weg staan. Daar ging Saul een grot in, omdat hij naar de wc moest. Maar David en zijn mannen zaten achterin die grot. Toen zeiden Davids mannen tegen hem: "Vandaag geeft de Heer je vijand in je macht. Dit is je kans om hem te doden!" David stond op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af, zonder dat Saul het merkte. Davids hart bonsde hevig toen hij de punt had afgesneden. Hij zei tegen zijn mannen: "Dat nooit! Ik zal nooit mijn koning doden. Hij is door de Heer Zelf tot koning gezalfd!" Met die woorden hield David zijn mannen tegen toen ze Saul wilden overvallen.

Gebed:
* Heer ik dank U dat U beschikt over de tijden en seizoenen.
* We bidden voor onze leiders, of we het nu met hen eens zijn of niet.
* We bidden voor de verkiezingen in de VS. Wij vragen om de juiste leider. We bidden voor orde en vrede, en een eerlijke uitslag. Wilt U alles doen meewerken ten goede voor Uw plan in dit seizoen!
* Dank U dat we de tijden mogen begrijpen vanuit Uw gezichtspunt. Als de wereld denkt dat het een tijd is om te doden, dan mogen wij genezen. Als de wereld afbreekt, mogen wij met U bouwen aan Uw Koninkrijk. Als iedereen sociale afstand houdt, mogen wij toch elkaar nabij zijn.
* Wij zegenen hen die ons leiden en weten wat er werkelijk speelt. Wij bidden dat zij zich bekeren van onrechtvaardige daden en onwaarachtig spreken.
* Terwijl de grootste misdaad tegen de mensheid uit de geschiedenis plaatsvindt beseffen wij dat U dit seizoen geeft en dat U juist in dit seizoen Uw zegeningen overvloedig wilt laten zijn.
* Heer, we bidden dat wij juist in deze tijd herkenbaar zijn aan onze blijdschap en bekend staan om onze vriendelijkheid.
* Vul ons Heer met meer van Uw Geest. Laat ons net als David in die moeilijke omstandigheden psalmen zingen.
* We danken U dat U alle macht heeft en dat we Uw volle overwinning zullen vieren!

Maak een gratis website.