Gods plan

06-01-2021

Lezen Mattheus 2:1-23 .
Afgelopen tijd werd ik geraakt door dit hoofdstuk, waarin de geboorte van Jezus en de vlucht naar Egypte wordt beschreven. Vooral omdat ik overeenkomsten zie met de tijd waarin we nu leven.
Jesaja schrijft in hoofdstuk 9 over een volk dat in duisternis wandelt. Zo was de tijd waarin Jezus geboren werd. Herodes was de heerser in die tijd.

En tegelijkertijd lezen we in dit hoofdstuk over sterrenkundigen, die een bijzondere ster volgden. Door onderzoek hadden ze ontdekt dat er in Betlehem een Koning geboren zou worden.
Ze hadden er een reis van duizenden kilometers voor over om die Koning hulde te bewijzen.

Herodes voelde zich bedreigd. Concurrentie. Angst ging regeren in zijn hart en in zijn denken. Hij wilde daarom controle. Dan maar alle jongetjes onder de twee jaar doden. Herodes heeft een plan om zijn rijk te vergróten en duldt geen concurrentie.
Het werd zeer duidelijk vanuit welke bron hij reageerde.
In Romeinen 8:6 lezen we over de gezindheid van het vlees. Die gezindheid betekent de dood.

Gelukkig heeft God ook een plan.
In dit hoofdstuk zien we hoe God gróter is, en machtiger en dat Zijn plan niet faalt! Door dromen en gehoorzaamheid daaraan leidt Hij Jozef en zijn gezin feilloos door alle door mensen opgezette strikken heen.

Denk aan het mooie oude kerklied : 'God is getrouw, zijn plannen falen niet'.
Of het slot van een couplet van 'Samen in de naam van Jezus': 'En Hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt'.

God heeft een plan voor jou en mij, en voor ons land.
Hij geeft leiding en dromen, om te waarschuwen en richting te geven in dat plan. Gehoorzaamheid is wel een vereiste om Zijn plan door te laten gaan.

BIDDEN:
* Heer, we bidden dat we Uw stem net zo duidelijk mogen verstaan, als Jozef die verstond. We leven nu wéér in een bedreigende tijd, de tijd van Jezus' twééde komst.
* Stort Uw Geest uit in deze laatste tijd, zoals U belooft in Handelingen 2:17-19, zodat wij meer dromen, visioenen, profetieën kunnen ontvangen en preciezere leiding van Uw Geest ontvangen! Laat Uw Woord en Geest samen dieper groeien in onze harten.
* Stort ook Uw Geest uit over de kinderen in onze families, kerken en in ons land. Maak ze sterk in het kennen van U!
* Geef honger en dorst naar U, honger naar echtheid, ijver om U te zoeken, en te volharden daarin. Een voortdurende en ijverige liefde voor waarheid bidden we over ons eigen hart en over ons land.
* We bidden voor de gezindheid van de Geest (leven en vrede), voor een levensstijl van aanbidding van God, voor onszelf en onze geloofsgenoten.
* We bidden voor inzicht en volharding voor een juiste beslissing t.o de vaccinatie.
* We bidden voor zichtbaarwording van de ware toedracht achter de hele crisis. Verbreking van schellen voor de ogen.
* We bidden moed en dapperheid om op te staan voor waarheid.
* We bidden voor regeerders, rechters voor rechtvaardigheid.
* We bidden voor ondernemers en kostwinners om uitkomst en creativiteit. Voor gezinnen om bijzondere voorzieningen van Uwentwege.
* We bidden om een roepen tot U, het ontstaan van vele, vele gebedsgroepjes en huiskerken.

Maak een gratis website.