Gods strategie

04-01-2021

We zien op dit moment een duidelijke tweedeling ontstaan in de maatschappij. Het is opvallend hoe groot de weerstand vaak is voor argumenten tegen vaccinatie of gerelateerde onderwerpen zoals de Great Reset.
Zelfs bij familieaangelegenheden mag je hier niet over praten. Zelfs sommige broeders en zusters worden onrustig van deze gespreksstof.
Je wordt letterlijk de mond gesnoerd! Wat een onmacht! Of toch niet?

Efeze 6 vers 12-13 zegt: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

De geestelijke wapenrusting bestaat uit 5 verdedigingswapens en 2 aanvalswapen. Ik ben mijn leven lang marinier geweest en spreek liever over de Krijgsmacht als over Defensie.
Na de 2e wereldoorlog werd ons ministerie van oorlog het ministerie van Defensie. De oorlog was afgelopen en wij namen een defensieve houding aan. Deze defensieve houding zien wij terug in de hele Nederlandse samenleving. In het leger, in de politiek, maar ook in de kerk.
Misschien vraag jij je af of je moet vechten en hoe je moet vechten.

Jesaja zegt daar het volgende over: Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken, en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. Jes.28: 5-6

Wij zullen de vijand terug dringen tot aan de poort van de hel.
Tegen ons wordt gezegd: op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Matt.16:18

Weleens gehoord van dit spreekwoord: 'De beste verdediging is de aanval'. Weet je waarom? Als je tot aan de poort gaat dan heb je de ingang en uitgang van de vijand, oftewel je hebt het hele bolwerk. In de poort zitten de machthebbers van de stad, van het bolwerk. Dus je pakt direct het commandocentrum van de vijand aan.
God wil van ons offensieve strijders maken. Doe daarom elke ochtend je wapenrusting aan.

De aanvalswapens zijn:

 1. Gods woord
 2. Bidden in de Geest

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:17-18

De tijd is aangebroken om terug te nemen wat van onze God is.
En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Esther 4: 14

Strategie:

Elke eerste zaterdag van de maand proclameren en claimen wij de overwinning die Jezus heeft behaalt op strategische punten over onze steden, dorpen en bestuurders. Wij vragen vergeving voor alle onrecht in ons land. Het lichaam van Christus wat opstaat tegen ongerechtigheid in ons land, in jouw omgeving! Zie het als een open opdracht met een vastgestelde datum en tijd. Laat de Heilige Geest op Zijn specifieke manier in elke stad en in elk dorp van Nederland werken. Verdiep je in de geschiedenis. Wat heeft hier plaatsgevonden? Waar is nooit vergeving voor gevraagd? Welke machten kan ik binden en ontbinden op grond van vergeving en het bloed van Jezus.

Kenmerken van dit Gideons leger: Minimale organisatie, organisch proces, strategische inzet van gebed om zodoende bezet gebied weer in te nemen door de overwinning van Christus te proclameren, maximale invloed in de hemelse gewesten, dit netwerk is makkelijk te bereiken voor vervolgacties, er ontstaat een beweging die straks noodzakelijk is als de verdrukking groter wordt.

Een simpel plan voor jouw stad/dorp/regio
Wie: Jij met een groep broeders en zusters (i.d.m. uit diverse kerken). Indien mogelijk samenwerking met evangelisten uit jouw regio.
Wat: Kom samen om God alle eer te geven, hem te danken, hem te loven en te prijzen en proclameer over ons land, jouw stad, jouw dorp. Evt. gelijktijdig een evangelisatie-actie.
Waar: Een plaats in jouw stad of dorp die de Heilige Geest jou wijst.
Wanneer: Elke eerste zaterdag van de maand.
Waarom: God roept ons om op te staan als eenheid en gezamenlijk te strijden met hemelse wapens voor herstel van ons land. Dat Zijn wil zal geschieden in de landelijke politiek, in de lokale politiek, in de kerk en in onze huizen. 2 Kr.7: 13-14
Hoe: Start met elkaar om af te stemmen op de Heilige Geest. Daarna kan je in kleinere groepen naar strategische plaatsen waar gebed/evangelisatie noodzakelijk is. Je kan ook biddend rond jouw dorp lopen of het rondje verdelen in meerdere trajecten als het een stad betreft.
- In de week vooraf vind je actuele gebedspunten van '24-7 gebed' op deze site
- verzamel zelf actuele gebedspunten voor jouw regio. Verdiep je vooral in de geschiedenis van jouw plaats.

Laten wij offensief bidden opdat God de strijd voert: Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de HEERE. Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers. Jer.15:21

Gebed:

 • Vader wij danken U voor Uw Woord en Uw Geest
 • Dank U wel Heer Jezus dat U het levend Woord bent.
 • Dank U wel voor Uw 2-snijdend zwaard wat doordringt tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en de overleggingen en gedachten van het hart oordeelt.
 • Wij danken U dat U als een schaap ter slachting bent geleidt.
 • Wij danken U dat wij ons kruis mogen opnemen doordat de wereld tegen ons opstaat en ons als slachtschapen beschouwt.
 • Maar wij danken U ook dat wij in dit alles meer dan overwinnaars zijn.
 • Heer wij binden de geest van verdeeldheid die heerst over ons land.
 • Wij bidden dat een leger op staat met wapenrusting aan wat weerstand biedt en stand zal houden.
 • Een leger wat bereid is om tot aan de poorten van de hel te gaan opdat deze poorten van de hel haar niet zal overweldigen.
 • Wij danken U voor de offensieve houding van dit leger.
 • Dank U wel dat wij de commandocentra van de vijand zullen lokaliseren met behulp van Uw geest.
 • Dank U wel dat wij bolwerken in bezit zullen nemen. Dat wij ze zullen afbreken in Uw autoriteit. Dat krachten en machten zullen wijken in Uw naam.
 • Dank U wel dat U ons gebruikt uit Uw genade tegen vorsten en heersers van het koninkrijk van de duisternis die gezeten zijn in de poorten van de hel.
 • Dank U wel dat U ons roept voor een tijd als deze.
 • U staat op tegen ongerechtigheid, dus wij staan op tegen ongerechtigheid met Hemelse wapens.
 • Heer spaar onze families, buren, broeders en zusters voor dit merkteken van het beest.

Met Hemelse wapens: https://www.youtube.com/watch?v=Cg8dg7s2AuI&feature=youtu.be

PREEK
van Esther Noordermeer van 2 jan. in Shamar Den Haag.
Zij geeft heel kundig woorden aan de verdrietige verdeeldheid die in korte tijd gegroeid is in de maatschappij maar ook binnen het Lichaam van Christus en probeert begrip te bewerken voor elkaar.
https://youtu.be/1QI_sJelJqA

Maak een gratis website.