Groeien in Goddelijk karakter

17-05-2021

Je bent klaar voor een leidinggevende rol wanneer je slaaf van Christus wilt zijn.

1 Kor.7: 20-24: Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus. U bent duur gekocht; wordt dus geen slaven van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is.

Toen ik levend geloof ontving van de Here Jezus was mijn grote vraag: 'Mag ik bij het Korps Mariniers blijven? En als ik blijf, mag ik dan doden?' Ik ben gebleven en de reden dat ik tot mijn functioneel leeftijdsontslag(FLO) heb gediend is o.a. bovenstaande tekst.
Op 52-jarige leeftijd ging ik met FLO. Ik had een belofte aan de Heer gedaan om voltijd in Zijn dienst te treden. Kort na mijn FLO kreeg ik een prachtig aanbod van de lokale sportschool. Deze vroeg mij om een zgn. crossfit-ruimte op te zetten en te gaan leiden. Zonder aan mijn belofte te denken zei ik direct JA. Dezelfde avond ontving ik een email van een broeder die ik al ruim een jaar niet meer had ontmoet. Hij zei dat God mijn naam in zijn hart bracht en hij vertelde mij het volgende:
'Kort geleden was ik op een conferentie. Ik was net opnieuw met een oude hobby begonnen waarvan ik aan God had beloofd dit niet meer te doen. De Heer gaf in mijn hart definitief te breken met deze hobby.'

Als je een persoonlijke relatie hebt met de Heer dan kan je dagelijks Zijn stem verstaan en zal Hij je laten groeien in integriteit en Goddelijk karakter. Hij wil jou richting geven.
Eerlijk gezegd geloof ik dat God voor iedere christen een leiders-taak heeft klaar liggen, want Hij heeft ons een Koninklijk Priesterschap gegeven en wij zullen samen met Jezus heersen.
Er zijn vele gaven en één lichaam. Elke taak kan mijns inziens aan de kapstok worden gehangen van Apostel of Profeet of Evangelist of Herder of Leraar. Hiermee zeg ik niet dat iedereen één van deze vijf is.
Het is erg belangrijk om te weten aan welke 'kapstok' jouw bediening hangt. We hebben namelijk een vijand die bezig is ons zo druk mogelijk te houden. Hij is in staat om ons bezig te houden met christeLIJKE werken. Als je weet wat je roeping is, kan je op een logische manier prioriteiten stellen op momenten dat er ineens van alles op je pad komt.

BUSY= Being Under Satan's Yoke.

Hieronder zal ik 12 gebieden aangeven waarin de Heer ons wil laten groeien:

 1. Geloof - is het bewijs van de zaken die men niet ziet! Wij mogen het soms zichtbaar maken in genezingen, bevrijdingen of andere wondertekenen. Zo ook David die als herdersjongen een heel volk bevrijde van de macht van de Filistijnen door Goliath te verslaan.
 2. Passie - Laat je bewegen in Gods Geest! Elia staat passievol tegenover een occulte koning en koningin met honderden Baäl priesters. Apathie, luiheid en onverschilligheid zijn tegenovergesteld aan Passie.
 3. Initiatief nemen - activeert je talenten en creativiteit, het ontwikkelt strategie om moeilijke situaties aan te kunnen!
 4. Focus - Geeft richting aan je talenten! Noach had focus op het bouwen van de Ark en had zodoende invloed op 3 generaties (120 jaar). Jij zult invloed hebben op 3 generaties als je focus houdt op de zaken die God je geeft.
 5. Voorbereiding - brengt je in positie! Bereid je voor door Bijbelstudie, vasten, gebed of gewoon fysieke voorbereidingen. God vult aan waar jij tekort schiet.
 6. Oefenen in de principes van God - doet vermenigvuldigen! Tijdens onze genezings- en bevrijdingsdiensten mogen we anderen mee laten doen en oefenen onder de leiding van de Heilige Geest.
 7. Volharding - zorgt voor het onderhouden van je geestelijke genadegaven! Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Rom.8:37-39
 8. Moed - test je talenten! Je komt tegenover gigantische vijanden te staan. Jozua stond voor de onmogelijke taak om het beloofde land in bezit te nemen echter: De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Deut.31:8
 9. Corrigeerbaar zijn - vergroot je talenten! Mozes was op 80 jarige leeftijd gereed om zijn grootste uitdaging met God aan te gaan. O.a. zijn impulsiviteit was aan banden gelegd. Hij was corrigeerbaar. Dit komt ondermeer tot uiting in het verhaal waarin Jethro hem verteld hoe hij zijn taken moet delegeren. Ex:18: 18-23
 10. Goede relaties - verhogen je talenten! Kies je vrienden wijs uit. Zelfs in de gemeente zijn mensen die niet geloven. Wees waakzaam v.w.b. je 'kring van intimi'. Johannes 6: 64-67
 11. Verantwoordelijkheid - laat jou de muren van God weer opbouwen! Nehemia was zo'n man die dit groeiproces van verantwoordelijkheid mocht meemaken. God nam hem aan de hand en leidde hem van de koning van de Perzen naar Jeruzalem om daar de poorten in te nemen en te heiligen en de muren weer op te bouwen.
 12. Integriteit - laat je groeien in Goddelijk karakter

Integriteit gaat vooral over wie jij bent op de momenten dat niemand je ziet. Vanuit een juist Godsbeeld en een persoonlijke relatie weet je dat Hij altijd bij je is. Deze relatie en nabijheid zal je meer en meer laten groeien in Hem.

Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 2 Tim.1:6-8

Gebed:

* Dank U wel Heer dat U ons heeft geroepen om in vrijheid een slaaf van U te zijn.

* Dank U wel dat wij ons kruis op mogen nemen in deze tijd van vervolging.

* Heer sterk ons geloof door gebed en Uw Woord zodat onze relatie met U oprecht is en vol liefde en vreugde naar U en onze naaste.

* Vervul ons met Uw Geest en maak laat ons passievol uitstappen in Uw werken.

* Dank U wel voor de focus die U ons geeft op de voorbereide werken van U. Laat ons in Uw kracht zien hoe wij ons mogen voorbereiden op de taak die voor ons ligt.

* Wij mogen uitstappen in Uw werken en tegelijkertijd oefenen, Learning on the job.

* Heer laat ons volharden als Paulus, geef ons moed als Deborah en maak ons corrigeerbaar als Mozes.

* Geef ons geestelijk onderscheid in het aangaan van de juiste relaties zodat wij als een eenheid gezamenlijk verantwoordelijkheid aangaan voor de taak die U ons geeft.

* Heer laat ons standvastig zijn en groeien in Goddelijk Karakter.

Maak een gratis website.