Het eindtijdplan

31-10-2020

Toen Jezus de boekrol - de eigendomsakte van de wereld - aannam, zei Hij eigenlijk: Ik neem de verantwoordelijkheid op Mij om de aarde te reinigen van al het kwaad en haar in haar bestemming te brengen.

Vandaag zoomen we dieper in op wat er gebeurt nadat Jezus de boekrol heeft aangenomen. De vier dieren en de vierentwintig ouderlingen werpen zich voor Hem neer en hebben citers en schalen vol reukwerk (gebeden van de heiligen) bij zich. Daarna zingen ze een nieuw lied:

'En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.'
(Openbaring 5:9‭-‬10)

Nadat Jezus de boekrol in handen heeft genomen, wordt er dus een nieuw lied gezongen. Dit nieuwe lied staat voor iets nieuws wat God doet. Bedenk je dat toen Jezus voor de eerste keer naar de wereld kwam, er ook een lied werd gezongen door de hemel, een lied over wat God toen deed (Lukas 2:13-14).

Deze keer hebben we te maken met de tweede komst van Jezus en is er dus weer een lied, een níeuw lied. Er wordt gezongen, maar er zijn ook de schalen vol reukwerk: de gebeden van de heiligen. Door het nieuwe lied te zingen, stemt de hemel eigenlijk overeen met het nieuwe dat God aan het doen is. Met de gebeden van de heiligen is het net zo. Door de gebeden vragen de heiligen God te doen wat overeenstemt met Zijn wil en plannen. Dus door middel van het zingen van het nieuwe lied (aanbidding) en de gebeden (voorbede) wordt er overeengestemd met de wil en plannen van God.

Dit is heel belangrijk. Want als mensen hebben wij een mate van autoriteit gekregen: als wij mensen overeenstemmen met de hemel, wordt er meer van God zichtbaar op aarde. Als wij mensen overeenstemmen met de duisternis, worden er meer werken van de vijand zichtbaar op aarde. De atmosfeer op aarde verandert door overeenstemming van mensen. Dit is de strijd in de eindtijd; veel mensen stemmen steeds opener overeen met de duisternis, waardoor de duisternis zoveel kans heeft om op te rukken. Onze rol is om in de eindtijd overeen te stemmen met de hemel, zodat de weg voorbereid wordt voor Jezus om terug te komen. Mede door onze overeenstemming met wat God aan het doen is in de eindtijd (dat Jezus de boekrol aanneemt en terug naar de aarde zal komen om haar te reinigen en in haar bestemming te brengen), komt de hemel in beweging.

We zien dit doordat, als de schalen van reukwerk/gebeden VOL zijn, het eerstvolgende is wat er gebeurt, dat in hoofdstuk 6 Jezus de zegels van de boekrol begint te openen en Zijn plan in werking stelt.
Wij kunnen, door overeen te stemmen met wie God is (aanbidding) en overeen te stemmen met Zijn plannen (gebed/voorbede), Zijn komst bespoedigen.

Dit zien we ook in Lukas 18:7:
'Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?'

Dat God recht zal doen, staat in zekere zin gelijk aan dat Jezus de boekrol aanneemt in Openbaring 5. Want als Hij die aanneemt, zal Hij het plan beginnen om voor eens en voor altijd recht te verschaffen in de wereld. Onze rol is om dag en nacht tot Hem te roepen om recht te verschaffen, en Hij zal, wanneer de schalen van de gebeden vol zijn, de zegels van de boekrol openen, Zijn plan uitvoeren, terugkomen naar de aarde en het recht verschaffen.

Lied:
Catherine Mullins - 24 elders:
https://youtu.be/8SUWDSeOiYY

Gebed:
- Vraag de Heilige Geest je te laten zien hoe jij overeen kunt stemmen met Gods wil en plannen in deze tijd.
- Vraag Hem hoe jij in jouw leven het nieuwe lied kunt zingen in overeenstemming met de hemel.

Voorbede voor ons land: (Schalen vullen)
Vandaag is het 31 oktober, Hervormingsdag maar ook Halloween, een occult beladen dag.
* Dank U Heer dat U ons roept om op deze dag overeen te stemmen met Uw wil. En dat is het goede, welgevallige en volkomene voor ons en voor ons land.
* We bidden Uw bescherming (Uw Bloed en Uw Naam) over onszelf, onze gezinnen, onze families, onze gemeenschappen en ons land.
* Op basis van dit Bloed verbreken we de vloeken en rituelen die deze dagen worden uitgesproken en uitgevoerd.
* We bidden Uw bescherming en Uw Naam over de kinderen in ons land. We bidden dat ze niet meegaan in dat wat 'nieuw en spannend' lijkt, maar dat ze inzicht krijgen in de geestelijke wereld van goed en kwaad, en van oorzaak en gevolg. We bidden dat ze verstandige keuzes maken.
* We bidden dat Uw Kerk wakker wordt voor de geestelijke wereld en dat we ons opstellen voor Uw Naam, met een helder geluid, en duidelijke stellingname. U heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid (2Tim.1:7).
* Leer ons om, net als Jozua Uw Woord dag en nacht in onze mond en hart te dragen en het te overpeinzen, zodat we nauwgezet doen wat er in Uw Woord staat en we zo ons doel bereiken en voorspoedig zijn op al onze wegen. (Joz.1:8)
* Help ons om Uw Woord uit te bidden, want zo bidden we in overeenstemming met Uw wil.
* Leer ons het nieuwe lied te zingen, een lied in Geest en in waarheid. Een lied van ware aanbidding en lofprijs, zoals toen Josafat de strijd aanging.
* Vier vandaag avondmaal en pleit heel bewust op het Bloed van Jezus.

Maak een gratis website.