Het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen

19-03-2023

Lees Maleachi 4: 1-6 (NBV: Mal.3:16-22)

We leven in een gebroken wereld. Gods scheppingsorde wordt aan alle kanten aangevallen.
In noem hier in het bijzonder het huwelijk, het gezin en de gemeenschap.
Sinds het schepsel besloot om zonder zijn Schepper te leven, verhoudt de wereld zich in een permanente staat van rebellie tot de schepper.
Dit gezagsprobleem heeft invloed op elke orde die door God is ingesteld.

We zien een gezagsprobleem bij de man en de vrouw, bij de ouders en kinderen en in de gemeenschap van Christus.
Door je niet te onderwerpen aan het door God ingestelde gezag, komt de mens onder een vloek.
De profeet Samuel spreekt namens God als hij het koningschap van Saul afneemt: 'Luister goed: ongehoorzaamheid is net zo erg als toverij. Eigenwijsheid is net zo erg als het aanbidden van afgoden. Omdat u het bevel van de Heer aan de kant heeft geschoven, heeft de Heer ú aan de kant geschoven.' 1 Sam.15:23BB

Waar is het fout gegaan? Misschien vraag je jezelf dit af voor deze wereld, maar misschien ook voor je eigen leven.
Sowieso in de Hof van Eden waar de mens rebelleerde tegen God, maar ook tegen elkaar.
Valt je ook op dat God als eerste Adam ter verantwoording roept en niet de vrouw?
God kent Zijn eigen orde en zal daar nooit van afwijken.
Zij die daar wel van afwijken, roepen een vloek over zichzelf af.

Het oude testament/verbond eindigt met een waarschuwing tegen de vloek: 'Hij zal het hart der vaders voor de kinderen winnen, het hart der kinderen voor hun vaders; anders kom Ik, en sla het land met de ban!' Mal.4:6 NLD1939

Laten wij daarom in gehoorzaamheid in het nieuwe verbond gaan staan en alle rebellie tegen God afleggen door Zijn zoon, Jezus Christus, aan te nemen als redder en verlosser. Hij heeft de prijs betaald met Zijn dood voor al onze rebellie. Laten wij daarom nu ook gehoorzaam worden en herstellen wat wij kapot hebben gemaakt in Zijn eerste orde.
De laatste woorden van het oude testament ontsluieren een geheimenis hoe wij de eerste stappen naar herstel moeten zetten: 'Hij zal het hart der vaders voor de kinderen winnen'.
Hij is hier de profeet Elia. Zal deze geest niet nu al werkzaam zijn?

Ben jij als vader of als moeder tekortgeschoten naar je kinderen toe? Heb je, wellicht in onbekeerde toestand, verkeerde voorbeelden gegeven, verkeerde beslissingen gemaakt, verkeert gedrag vertoont, verkeert gesproken of verkeerd gehandeld? Neem dan nu de beslissing om het hart van je kinderen weer te winnen door vergeving te vragen. Om een nieuwe start te maken en zodoende het hart van de kinderen voor hun vaders en moeders te winnen.
Laten wij niet ongezeggelijk worden en hun rebellie tegen ons als erger beoordelen als onze rebellie tegen God. Wordt een overwinnaar door onvoorwaardelijk een nederige houding aan te nemen naar je kinderen.

Ik geloof dat deze profetie van Maleachi Gods sleutel is tot herstel van onze samenleving. Ik geloof dat wij vastlopen in onze bedieningen doordat er aan de basis iets niet klopt. Terwijl wij menen ons fundament in Jezus Christus op orde te hebben, blijkt er fundamenteel iets mis.
Lieve broer en zus, wij hebben allemaal gefaald. Natuurlijk zijn wij meer als overwinnaars, zijn wij schoongewassen door het bloed van het lam en treft ons geen enkele schuld omdat Jezus hiervoor heeft betaald.
Echter uit meerdere ervaringen op het gebied van huwelijk, gezin en gemeenschap, kan ik getuigen dat je belijdenis aan God van weinig waarde is, als je niet bereid bent om vergeving te vragen aan degene die jij pijn hebt gedaan.


Gebed:

* Dank U Heer dat de profeet Elia zendt voordat die grote en ontzagwekkende dag komt.

* Dank U Heer dat U het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders.

* Dank U Heer dat wij als man en vrouw de kroon op Uw schepping mogen functioneren.

* Dank U Heer dat U ons deze kroon echt waardig gaat laten zijn.

* Dank U Heer dat blokkades in ons leven zullen verdwijnen als wij trouw worden aan de door Uw gestelde orde, als wij de vloeken in ons leven zullen verbreken en doorbreken door gehoorzaamheid.

* Daarom verbreken wij de macht van ongezeggelijkheid en weerspanningheid over ons leven.

* Wij beloven dat wij het bolwerk 'van altijd ons gelijk willen hebben' zullen afbreken.

* Wij vragen Uw hulp hierbij en danken U dat U ons wijsheid gaat geven in de vernieuwing van het contact binnen huwelijk, gezin en gemeenschap.

* Dank U wel Heer dat wij in Uw volgorde/scheppingsorde mogen werken aan relatie van God naar huwelijk, naar kinderen en ouders, naar gemeenschap.

* Dank U wel Heer dat dit zal zijn tot een getuigenis van U naar de wereld.


Maak een gratis website.