Het Jona-spektakel

23-11-2020

Op 2 november j.l. faalden alle systemen in metrostation de Akkers in Spijkenisse. Daardoor was het mogelijk dat een metro door de stootblokken reed, een korte vlucht maakte en op een walvisstaart belandde. Hiermee werd voorkomen dat de bestuurder van deze 'ondergrondse' 10 meter met zijn voertuig naar beneden stortte.

Foto's en berichtgeving van dit 'Jona-spektakel' gingen de wereld rond.
https://www.rijnmond.nl/nieuws/200693/Metro-rijdt-door-stootblok-en-bungelt-meters-boven-de-grond-in-Spijkenisse

Op dezelfde dag gingen de Amerikanen naar de stembus.

Faalden de systemen in de VS ook? Wil God de wereld iets laten zien? Walst de wereld over het stootblok (steen des aanstoots) heen? Flirt de wereld momenteel met de machten van de natuur en de scheppingsorde?
Is dit een vooruitwijzing waarin God wil zeggen dat alles wat ondergronds is wereldwijd aan het licht zal komen? Wie wordt door God gebruikt om het huidige Nineve te redden?
Nineve was mogelijk de grootste opwekking aller tijden. Nineve zal verbleken bij de oogst die God gaat binnenhalen na deze late regen.

Kort na het Jona-spektakel ontving ik van Michelle onderstaand bericht (toets het zelf):
'Ik deel het zoals ik het op mijn hart kreeg. We ontvangen allemaal ten dele en elk woord moet worden getoetst.
Velen denken dat het einde van de wereld, de wederkomst, elk moment kan plaatsvinden. Dat is niet het geval. Er moet nog veel gebeuren eer het zover is. Mijn volk moet er klaar voor zijn en dit is niet het geval. Zoals het er nu voor staat zullen er maar weinig gered zijn. Elia zal eerst nog moeten komen en hij is er nog niet opgestaan. Het lichaam van Christus zal worden toegerust en haar licht laten schijnen. Het Evangelie zal wereldwijd worden verspreid op een wijze die tot nog toe nog niet is gezien. Religie zal struikelen en verdwijnen. Na dit alles zal het beest opstaan.
Er zullen tijden zijn van grote overwinning en tijden van absolute chaos. Maar ik zal Mijn volk voorbereiden en er zullen veilige havens zijn. Jullie natie, Nederland, zal een belangrijke rol spelen in het laatste van alle dingen. Jullie land zal niet in de schaduw blijven.
Wat er zal voortkomen uit een land zal niet langer alleen van de overheid afhangen, maar van het volk....... Het zal duidelijk worden of een volk rechtvaardig of onrechtvaardig is, licht of duisternis, met liefde voor de waarheid of voor de leugen.
Als alles op zijn plaats staat, wat nu nog niet het geval is, zal het eindspel worden gespeeld. Het zal vreselijk en geweldig zijn. Dit hangt af van jouw blik op de situatie. Zij, die liefde hebben voor de waarheid zullen zich verheugen wanneer alles in het licht komt. Anderen zullen sidderen van angst en verwarring.
Dus, wees er klaar voor en bereid een leger voor. Groei in wijsheid en in de liefde. Vul je dagen met Mij en zorg dat je je prioriteiten op orde hebt.'

De metro was ondergronds. Alles wat in duisternis was is aan het licht gekomen. De trein is tot stilstand gedwongen. Het middelpunt van de trein staat exact ter hoogte van het stootblok.
De trein is de wereld. Alles wat in deze wereld in duisternis is zal aan het licht komen als deze wereld wordt stilgezet. Jezus is de steen des aanstoots en zal in het middelpunt van deze wereld, in Jeruzalem, terugkeren.
Lees Fil.2:5-16
Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

Gebed:
* Lieve Heer we danken, we loven en we prijzen U voor Uw geduld met ons.
* U bent een God van wonderen en een God die redt. Dank U voor het wonder in Spijkenisse. Waarin U een machinist mogelijk redde van de dood en tegelijkertijd de wereld een knipoog gaf met een verwijzing naar Jona.
* Heer dank U dat U alles gaat openbaren wat in de geestelijke onderwereld van de ondergrondse (Metro) is.
* Dank U wel dat wij geestelijk onderscheid mogen ontwikkelen voor de tactieken van de Leviathan. Job 3:8; 40:20; 41:1; 41:10; Jes.27:1; Ps.74:14; Ps.104:26. Dank U wel dat we deze krachten en machten Leviathan onder Uw voeten mogen brengen.
* Heer, wij danken U dat U ons land zult gebruiken als een Poort naar Europa.
* Heer, er is veel profetie omtrent Rotterdam en omgeving (Spijkenisse), Europoort. Heer, laat dit de geestelijke poort worden naar Europa. Geef wijsheid aan christenen met een zalving voor Rotterdam. In het bijzonder aan Johan, Pieter, Michelle, Mies, Jonathan en Jered.
* Heer, wij belijden de misdaden uit het verleden begaan door onze voorouders. Wij vragen vergeving en reiniging door het Bloed van Jezus van zonden die te maken hebben met hebzucht en slavernij.
* Heer geef de juiste strategieën aan hen voor dat gebied.
* Heer geef de juiste strategieën aan ons voor ons gebied van verantwoordelijkheid.
* Heer genees ons land.

Lied: Laat het huis (land) gevuld zijn
https://youtu.be/9A-okSzti3M

Maak een gratis website.