Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen grijpen.

04-12-2020

Deze overdenking en gebed is van '24/7-gebed'. Vandaag door Mirjam

Afgelopen dinsdagavond kreeg ik een beeld.
Ik zag een putdeksel van een riool afvliegen met een rotgang, toen verscheen er een hele grote felle lichtstraal en kreeg ik tegelijk bovenstaande tekst in mijn hoofd.

Johannes 1: 1-18 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Ik vind het zo bemoedigend te mogen lezen en te weten dat het Licht in de duisternis schijnt en dat de duisternis het niet heeft kunnen grijpen. Juist in donkere tijden zal het Licht steeds meer zichtbaar worden. Gods Waarheid zal al het verborgene aan het Licht brengen. Smerige plekken (een riool in mijn beeld, in het geestelijke plekken waar mensen, kinderen misbruikt worden, abortusklinieken, onwaarheden die verstrekkende gevolgen hebben etc.) Als Jezus' Licht erop komt, dan vliegen de putdeksels eraf. Dan kunnen deze plekken veranderen in plekken waar niet langer duisternis heerst, maar waar het Licht van Jezus alles aan het Licht zal brengen, mensen tot bekering komen, zich omkeren naar HEM.

Vandaag las ik in Handelingen hoe Paulus door een fel licht en de stem van Jezus compleet tot ommekeer kwam, toen Jezus hem vroeg waarom hij Hem aan het vervolgen was. Deze man werd letterlijk blind, om van zijn geestelijke blindheid af te komen. Jezus kwam met Zijn Licht, Hij is de stralende blinkende morgenster, en een moordlustige, bloeddorstige vervolger van de volgelingen van De Weg, werd omgekeerd en ging voortaan mensen over de Weg, Jezus Christus de Waarheid en het Leven, vertellen en velen kwamen tot bekeringen en werden volgelingen van de Weg.
Zo zijn wij ook opgeroepen om de blijde boodschap te verkondigen en mensen d.m.v. het Licht van Christus dat door ons heen schijnt te bereiken.

Dankgebed:
* Dank U Heer dat U het Licht van de wereld bent, in U is geen schaduw van ommekeer.
* Dank U dat U meer dan Overwinnaar bent en dat U de duisternis op Golgotha hebt overwonnen!
* Dank U Heer voor getuigenissen van mensen die onlangs nog in het duister rondtastten en U kwam en hebt hen door Jezus in het Licht gebracht.

Gebedspunten:
* Wij bidden voor onze ministers, overheden, rechters dat putdeksels van riolen worden afgerukt omdat Uw licht gaat schijnen en Uw waarheid aan het Licht gaat komen.
* Wij bidden voor abortusklinieken.... dat niet langer duisternis daar heerst, maar dat Uw Licht gaat komen zodat abortusklinieken gesloten gaan worden.
* Wij bidden voor putdeksels die eraf worden geschoten bij kindermisbruik, ritueel misbruik, dat Uw Licht in deze duisternis gaat komen, en dat dit mensen zal omkeren, en doen bekeren van hun heilloze wegen,
* Bovenal bidden we voor de slachtoffers dat U zelf hun wonden zult verzorgen en helen en dat ze naar een veilige herberg gebracht zullen worden.
* Wij bidden voor Uw Licht en Waarheid in de kerken, bij oudsten en voorgangers. Niet langer vrees voor mensen - dat is een valstrik - maar een vrees voor U Heer, dat is het begin van alle wijsheid.
* Wij bidden voor honger en dorst voor de gelovigen naar meer van U en Uw Woord en Geest.

Maak een gratis website.