Het rode gevaar, het grootste kwaad?

25-10-2020

Op de onafhankelijke nieuwssite ​Epoch Times​ las ik laatst het volgende:
'De reden dat het communisme het grootste kwaad is, is eenvoudig: het communisme is de grootste vijand van persoonlijke verantwoordelijkheid die ooit is uitgevonden. Communisme verzwakt en vermindert persoonlijke prestaties. Als je dit eenmaal duidelijk ziet, wordt een schijnbaar onverklaarbaar - op communisme gestoeld - beleid opeens begrijpelijk. Elk communistisch beleid - van het minimumloon tot verplichte gezondheidszorg, tot huursubsidie - is ontworpen om persoonlijke verantwoordelijkheid te minimaliseren en te dwarsbomen.'

Maar het communisme was toch verslagen? Met het vallen van de muur en het openen van de grenzen was het rode gevaar toch verdwenen?
Niets lijkt minder waar.
Het rode gevaar is onder ons.
Het zijn niet de Chinezen of de Russen, maar het zit in ons.

Veel Nederlanders hebben een fatalistische houding. Een houding waarin we diep van binnen zeggen dat 'alles door het lot is bepaald'. De christen zegt dat alles door God is bepaald en dat alles vast ligt en vervolgens neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet.
De verwoesting van goddelozen sleurt hen mee,
omdat zij weigeren recht te doen.
Spr.21:7

God vraagt ons om rechtvaardig te zijn zoals Hij rechtvaardig is.
Ik vertaal dit met 'de ander recht doen'.
Hoe doe ik de ander recht?
Doe ik de ander recht door mijn mond te houden als ik onrecht zie?
Of door dit onrecht zelfs goed te praten?
Door passiviteit?

Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt,
is uw kracht beperkt.
Red hen die opgepakt zijn om te sterven,
wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.
Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten',
zal Hij die de harten toetst, dat niet merken?
Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten?
Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.
Spr.24:10-12

Is het recht om mensen die NIET zien wat er werkelijk aan de hand is zonder waarschuwing verder te laten dolen?
Doe ik de ander recht door de mond te snoeren aan broers en zussen met een profetische of wachters taak (waarschuwende taak)?
Open je mond voor een stomme,
voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.
Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid,
en verschaf recht aan de ellendige en de arme.
Spr.31:8-9

Het maakt niet uit hoe we het noemen: Communisme of het rode gevaar. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid wordt stukje bij beetje teruggedrongen.
Wij staan nu onder controle van de overheid!
Of ontkennen we dat nog?
De middenstand gaat failliet. Grote bedrijven komen in handen van de staat en wij als individuen kunnen zometeen niet meer kopen of verkopen mits we een vaccinatiepaspoort hebben. Stapje voor stapje gaan wij met de goddelozen mee naar het verderf.
Spr.24:24-25
Wie tegen een goddelóze zegt: u bent rechtvaardig,
die zullen de volken vervloeken,
de natiën zullen hem verwensen!
maar hun die voor het recht opkomen, zal het aangenaam zijn,
de zegen van het goede zal over hen komen. ​

Vandaag behandelt de Eerste Kamer de Spoedwet en stemt dinsdag daarover. De Tweede Kamer heeft de wet al aangenomen.
Als die wet ook in de Eerste Kamer wordt aanvaard, kan dat veel consequenties gaan hebben voor onze vrijheid. Laten we ook hierin niet stil zijn bij onrecht!
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35526_tijdelijke_wet_maatregelen

Gebed:
* Jezus, _U hebt gerechtigheid lief, en hebt goddeloosheid gehaat,
Daarom heeft Uw God U gezalfd met vreugdeolie._
U rijdt voorspoedig uit voor waarheid, ootmoed en RECHT. Psalm 45:8,5
Heer, leer ons te jagen naar gerechtigheid zoals U dat Zelf doet.
* Heer, leer ons wat het betekent dat U de Rechter bent! En dat U gepassioneerd bent voor gerechtigheid.
Maar de Here der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid. Jes.5:16
* Heer, geef ons ogen die onrecht zien en een moedig hart om onrecht ook zo te benoemen. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, Jes.5:20
* We bidden dat U ons activeert vanuit Uw Geest om op te staan voor rechten gerechtigheid!
* Heer, zegen de Kerk met open oren om de stem van de wachter (waarschuwer) te verstaan. Help ons te herkennen in welke tijd we leven.
* We bidden voor de debatten vandaag in de Eerste Kamer. We bidden dat de Spoedwet niet kan doorgaan en dat ons land niet te gronde gehaald kan worden door onrechtvaardige wetten.
* Doe moedige, eerlijke, rechtvaardige mensen opstaan, ieder op hun eigen gebied. En doe het land hun eerlijkheid herkennen.
* We bidden dat sluikse bedoelingen ontmaskerd en ondermijnd worden.
Onrecht door recht onttroond.

https://genees-ons-land.webnode.nl/een-ander-geluid/

Maak een gratis website.