Ik heb de wereld overwonnen

05-02-2021

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33 HSV

Deze week las ik het boek: In handen van IS. Het beschrijft het verhaal van Petr Jasek die in 2015 gevangen werd genomen in Sudan nadat hij daar voor de Voice of Martyrs naar toe was gegaan, om geheime gelovigen te bemoedigen en ondersteunen. Hij wordt gevangen genomen en komt in allerlei gevangenissen terecht waar hij wordt afgeranseld en gemarteld o.a. door IS strijders. Hij vraagt zich in het begin af waarom? Maar al snel wordt het duidelijk dat God dit toelaat omwille van het evangelie. In de bijna twee jaar dat Petr vastzit krijgt hij de mogelijkheid om Zijn grote voorbeeld (Jezus) te volgen in woorden en daden. Er komen ook mensen tot geloof, maar hij betaalt een hoge prijs. Door dit alles heen, zien we ook de kracht van het gebed. In de twee jaar wordt er onophoudelijk gebeden en gevast. Uiteindelijk krijgt Petr levenslang, maar op een wonderlijke manier gaan de gevangenisdeuren open. Dat brengt mij bij het verhaal van deze dag uit Handelingen 12.

Handelingen 12:1‭-‬19 HSV
Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk.
Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.
Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis.
En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij.
En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open.
En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte.
En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden.
Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel.
Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats.
Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar.'

We beginnen de lezing met het verdrietige verhaal dat Jakobus omwille van Christus wordt vermoord, vervolgens lezen we het verhaal van Petrus in de gevangenis en de biddende gemeente die voortdurend bid tot God en wat een ingrijpen van onze Vader die een Engel stuurt om Petrus te bevrijden. Als Petrus dan uiteindelijk naar het huis van de bidders gaat, verklaren de bidders Rode voor gek en denken ze dat het zijn engel is. Durven wij wonderen te verwachten? Blijven wij volharden bidden voor vrijlating van gevangene. Dat kan in het natuurlijke zijn, onze broers en zussen in landen waar er vervolging is, maar dit kunnen ook geestelijke gevangenissen zijn. Mensen die gebonden zijn en bevrijding nodig hebben. Deze vrijlating bracht een immense vreugde te weeg. Dat is wat er gebeurt als God een wonder doet. Misschien dat je daar zelf ook wel voorbeelden van hebt. Het is goed, God groot te blijven maken voor de wonderen die Hij verricht. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

DANKEN:
* Dank U Heer voor het grootste wonder dat U ons hebt bevrijd uit de duisternis en ons in het Licht hebt gebracht.
* Dank U Jezus voor het kruis.
* Dank U Heer dat U alle controle hebt. Niemand wordt boven zijn kunnen beproefd zegt U in Uw Woord.
* Dank U voor het getuigenis van Peter Jasek, hoe U op de kracht van gebed de gevangenisdeuren uiteindelijk toch opende. Bid en werk. Dank voor Citizen Go die zich zo heeft in gezet om dit in de openbaarheid te brengen. En ook nu bezig is om dingen aan de kaak te stellen in de huidige Corona situatie.

BIDDEN:
* We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, dat U ze krachtig zal bijstaan om stand te houden en te volharden in het geloof. Dat U ze overlaad met Uw vrede en liefde en dat ze ondanks alles velen bij U mogen brengen.
* We bidden voor vervolgers en zegenen ze. Als God Paulus kon bekeren dan kan Hij dat ook vandaag de dag doen met bijvoorbeeld een Kim Jung Un en anderen bijvoorbeeld Boko Haran strijders, Al Shabaab, Isis etc. We bidden dat kopstukken uit deze terroristengroepen tot bekering zullen komen.
* We bidden voor Open Doors en SDOK die zich inzetten voor deze vervolgde broers en zussen.
* We bidden voor groei bij onszelf, dat we ook bereid zullen zijn om te lijden omwille van Christus.
* We bidden voor een honger en dorst bij de gelovigen naar meer van Uw Woord en intimiteit met U.

Maak een gratis website.