In rust en inkeer ligt jullie redding

08-01-2021

IN RUST EN INKEER LIGT JULLIE REDDING,
IN GEDULD EN VERTROUWEN LIGT JULLIE KRACHT.
Jes30:15

Wij lezen vandaag Genesis 15.
Dit is een bijzonder verhaal, dat erover gaat dat God een verbond sluit met Abraham.
Op het moment dat het gesloten wordt, ligt Abraham in een diepe slaap.
Normaliter was het zo dat tijdens het verbond sluiten beide partijen tussen de twee dierenhelften doorliepen.
Daarmee drukten ze uit: als één van de twee zich niet houdt aan dit verbond, dan mag er met je gebeuren wat er met deze dieren is gebeurd. Een doodsvonnis dus.
De Heer wist bij voorbaat al dat de mens zich nooit zou houden aan alle wetten. Nog voordat de wet überhaupt bestond, liet God in deze verbondsluiting een voorafspiegeling zien van wat Jezus ooit zou gaan doen. Dit ultieme verbond zou ook van één kant afkomen. Namelijk JEZUS Christus die bereid was om Zijn leven te geven uit liefde voor ons mensen. Door Zijn offer, redde Hij eenzijdig de wereld en de mensen als ze Hem zouden aanvaarden als Redder en Verlosser. Dat geeft hoop, rust en vrede ook in tijden als deze.
De Heer heeft alles in Zijn hand. Hij zorgt voor de zijnen. Hij heeft ons door Zijn Woord beloftes gedaan, voor een eeuwig leven. Hoe weten wij dat dit ons ten deel zal vallen? Door het verbond dat Hij heeft gesloten. Niet door onze werken, niet door ons roemen maar door genade alleen. Daarop mogen wij reageren met dankbaarheid en gehoorzaamheid.
Net als Abraham die sliep, mogen ook wij in Zijn rust verblijven.

DANKEN:
*Dank U Heer voor Uw offer aan het kruis. Uw naam zij geprezen.
* Dank U Jezus, dat U een verbond met ons heeft willen sluiten, waar ik zelf niets aan kan doen dan alleen het te aanvaarden en in te gaan op Uw aanbod. Dank U dat we nu mogen uitzien naar een eeuwig leven samen met U.
* Dank U Jezus voor een geweldige toekomst!

BIDDEN:
* We bidden voor alle mensen die wel naar de kerk gaan, maar nog geen zekerheid hebben van hun redding, dat zij de werkelijke betekenis van Golgotha mogen doorzien en verheugd zullen worden dat het enkel en alleen door Uw grote genade is dat de mens kan worden gered. Niet door werken, niet door eigen kunnen, JEZUS alleen!
*We bidden voor een uitstorting van Uw Heilige Geest in alle kerken.
* We bidden dat schellen van ogen zullen vallen, dat religie en traditie zal wijken en dat relatie er voor in de plaats gaat komen.
* We bidden voor een honger en dorst naar meer van Uw Woord en Waarheid onder de gelovigen.
* We bidden voor meer aan Jezus voeten momenten, dan al maar door te gaan met werken. In rust en inkeer ligt immers onze redding, in geduld en vertrouwen ligt onze kracht.
* We bidden voor groei van ons vertrouwen in U, dat we werkelijk onze eigen zekerheden los kunnen laten en alleen op U leren vertrouwen.

Maak een gratis website.