Inzet en toewijding

16-11-2020

Commitment and dedication. 2 woorden die in het engels zoveel meer zeggen als alleen inzet en toewijding. Commitment zegt ook iets over verbinden. Dedication gaat richting devotion als het om God en Zijn Koninkrijk gaat.
Twee woorden die een grote Bijbelse fundering hebben. Jakobus zegt: En wees dader van het Woord en niet alleen hoorders. Jak.1: 22
In Romeinen 2 vers 13 lezen we: Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.
De weeën van de aarde nemen in hevigheid toe. De wereld wordt geschud. De verdrukking op Gods gemeente neemt toe en elk lid wordt nu individueel voor keuzes gesteld waarin hij of zij een standpunt dient in te nemen.

Afgelopen week heb ik een zieke broeder bezocht. Althans hij was ziek, viel terug in zonde en had geen energie meer. Tot de dag dat hij een intrinsieke wil kreeg buiten de 'mainstream-media' om onderzoek te gaan doen naar wat er werkelijk speelt in deze wereld.
Deze broeder heeft een analytisch vermogen. Door vele bronnen te onderzoeken gaan puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Dit onderzoek maakte hem initieel niet beter. Sterker nog hij ging a.h.w. een rouwproces in toen hij werkelijk ging beseffen hoe verdorven deze wereld echt is en hoe groot het complot tegen de mensheid is.
Gedurende dit rouwproces besefte hij als nooit tevoren hoe ver de geschiedenis is gevorderd. Dat wij leven aan het eind van de 6e dag. Dat de 7e dag aanstaande is. Een dag van 1000 jaar waarin de Here Jezus zal regeren en wij met Hem.
Door zijn onderzoek en het rouwproces komt er nieuwe verwachting en hoop. Hij is in staat om de Bijbelse profetie als nooit tevoren te duiden. Gods Woord gaat overvloedig spreken tot zijn hart. Zijn beker stroomt over. Zijn lichaam begint te genezen. Zijn zonden worden beleden en vergeven. Zijn energie komt volledig terug. Een nieuw seizoen breekt aan in zijn leven. Hij krijgt ineens zicht op zijn gaven. Hij wordt vrijgezet van onreine geesten en opnieuw gevuld met de Heilige Geest. Dit alles geeft grote bewogenheid in zijn hart naar zijn directe omgeving. Hij ziet nu een taak en gaat zich inzetten voor Gods Koninkrijk met een toewijding als nooit tevoren.

Afgelopen week mocht ik de rijkdom zien, horen en proeven die God deze tijd wil geven door openbaring van Zijn Geest.
De leden die deze verdrukking ontkennen en Jezus niet verwachten op korte termijn doen zichzelf tekort. Hij zegt: De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Mattheüs 16: 3.
Het lichaam wordt ziek, zwak en misselijk. Het is slapend en niet voorbereid op de komst van de bruidegom. Zowel de fysieke- als de geestelijke weerstand gaat achteruit. Je maakt de kans om niet alleen terug te vallen naar een droog geestelijk leven (woestijn), maar ook naar slavernij! (Egypte)

Ik en velen met mij willen je bemoedigen en vooral aanvuren. Zodat wij samen als kooltjes in het vuur gaan vlammen voor Koning Jezus.
Michelle is ook zo'n vurig christen. Zij heeft een boodschap ontvangen die zij graag met je deelt: https://genees-ons-land.webnode.nl/eindtijd-profetie/
Bekijk ook het filmpje van Michelle op deze pagina.

Lieve broer of zus. Laat het rouwproces toe in je hart en laat de gedachte toe in jouw denken dat deze wereld niet goed is. Ga het onderzoeken kom tot de conclusie die je maar 1 keuze laat. Je zal vanuit een diepe devotie een 'commitment' aangaan wat levensveranderend is voor jou en je omgeving.

De generatie na de vaccinatie, een onomkeerbare waarheid:
https://www.youtube.com/watch?v=8nCD3G4GvAo&t=2163

Dankgebed:

 • Dank U Vader voor de zegeningen zaterdag tijdens de ontmoetingsdag met christenen bij Defensie.
 • Dank U dat we binnenkort mogen starten met Alpha voor de Krijgsmacht
 • Dank U voor 6 jonge mensen die de komende 2 jaar toegerust gaan worden bij LEF-Navigators.
 • Dank U voor het 'Kickstart Programma' voor (oud) militairen met PTSS. Dank U Jezus dat U genezing en heling geeft.
 • Dank U voor inzet en toewijding.

Gebed

 • Heer wij bidden tot U als Heer van de oogst, om arbeiders in de oogst te geven.
 • Heer geef arbeiders bij Alpha voor de Krijgsmacht, geef arbeiders voor evangelisatie en discipelschap op kazernes in het hele land.
 • Heer bewerk een passievolle inzet en toewijding in harten van broers en zussen.
 • Heer geef geopende deuren in deze corona-tijd.
 • Heer geef een oogst uit diegenen die lijden onder de gevolgen van hun missies.
 • Geef een oogst onder al het personeel bij Defensie die U niet kennen.
 • Heer kom opnieuw met Uw vuur. Wij verlangen naar echtheid. Bewerk het diep in ons hart.
 • Heer wees welkom met Uw geest. Maak het tot een tempel waar U woont.
 • Heer laat het levend water stromen door ons heen
 • Heer laat ons huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
 • Heer laat ons huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven

https://youtu.be/9Bnc5yYDtkQ

Maak een gratis website.