Kies voor u heden wie u zult dienen, deel 1: De essentie van het leven

01-05-2022

Lees Jozua 1

Het is tijd geworden om een daadkrachtige keuze te maken. We kunnen niet meer doorleven zoals we hebben gedaan. God brengt alles terug tot de essentie van het leven.
Het woord essentie is afgeleid van het latijnse woord essentia. Esse betekent 'zijn', 'het wezen'. Essentieel is 'tot het diepste wezen van iets behorend'.
Als christen kunnen we stellen dat het essentieel is om tot het lichaam van Christus te behoren. Jezus Christus is de weg en God de Vader de bestemming, de essentie van ons leven.

In de serie 'Hoe word je een overwinnaar' werd ik steeds meer bepaald bij de essentie van het leven en bracht God mij langzaam aan Zijn hart. Als je Zijn hartslag gaat ervaren/horen, dan ga je ook in Zijn ritme mee. Zijn ritme, kwam ik achter, is heel anders als dat van mij.
In de afgelopen tijd moest ik daarom wat drastische beslissingen nemen.
Beslissingen die leiden tot een transformatie. Een transformatie zoals Israël meemaakte na het oversteken van de Jordaan.

Nu zal je zeggen: 'die transformatie hadden zij toch al ondergaan in de woestijn?'
In mijn beleving is de woestijn bedoeld om de ware aard zichtbaar te maken. Een leven met God onder de wet. Daarentegen zie ik het beloofde land veel meer als een leven met God door Zijn geest.

Uit Kingcomments: https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Jz/1
Jozua neemt de plaats van Mozes in. Mozes, de wetgever, brengt het volk niet in het land. Voor deze grote taak wordt Jozua bemoedigd door de HEERE, Die zegt: "Ik zal met u zijn" (verzen 5,9). Tot drie keer toe hoort Jozua: "Wees sterk en moedig" (verzen 6,7,9). Als wij onze zegeningen in bezit willen nemen, zegt de Heer Jezus tegen ons: "Ik ben met u alle dagen" (Mt 28:20).

Eerst moeten de Israëlieten drie dagen bij de Jordaan blijven. De Jordaan is de doodsrivier en stelt ons in beeld de dood en opstanding van de Heer Jezus voor. Israël moet de Jordaan oversteken om in het land te komen. Zo moet het goed tot ons doordringen dat wij alleen door de dood en opstanding van de Heer Jezus de toegang tot de zegeningen van het land hebben gekregen.

We zien dat er een nieuw volk is opgestaan. De schelfzee kunnen we mogelijk zien als de doop met water en de Jordaan als de doop met de Heilige Geest.
Vol van de Heilige Geest gaat hier een volk het beloofde land in. Na grote wonderen, zoals de Jordaan die plaatselijk opdroogt of blijft staan als een muur van water en het vallen van de muren van Jericho, komen er tegenslagen.
De oude natuur die het volk steeds deed terugvallen in de woestijn lijkt nog steeds aanwezig. Toch is er iets nieuws. Mozes en Jozua, beiden een beeld van Christus, leiden het volk. De één is het beeld van Christus voor Zijn sterven, de ander het beeld van Christus na Zijn opstanding.
Er is een nieuwe kracht beschikbaar voor elk individu. De kracht van Gods Geest die ons in staat stelt om zelf positie in te nemen waar God ons wilt hebben. Niet meer geleid worden door Mozes, maar het stuk land in bezit nemen wat God ons wil geven.

Welk gebied heeft God jou gegeven? Welke bestemming ligt er op jouw leven? Hoe lang word je al geleid? Wat is er nog nodig in positie te komen? Welke gebieden moeten nog ingenomen worden?

Op Koningsdag ben ik met een broeder naar Den Haag gegaan. Zijn dochter waar hij al jaren geen contact mee had is met ons mee naar huis gegaan en heeft een paar dagen bij hem gelogeerd. Zij maakte afgelopen donderdagmiddag een keuze voor Jezus Christus, werd vrijgezet en gevuld met de Heilige Geest. Zij kiest ervoor om het beloofde land binnen te gaan.
We hebben tot haar gesproken: "Welkom in de strijd. God doet de volgende beloften aan jou:
'Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven' Jozua 1 vers 3
'Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.' vers 5
Hij doet dit onder deze voorwaarden:
'Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.' vers 7"

Deze dochter van mijn broeder besloot om direct te gaan lezen in Gods Woord. Zij heeft honger naar het Woord en zit vol vragen. Zij overdenkt het Woord dag en nacht (tot nu toe)
Zij vroeg direct om evangelisatiemateriaal want zij begrijpt dat zij deze belangrijke boodschap niet voor haar zelf kan houden.
Thuis nam zij de beslissing om afgoden uit haar kamer weg te doen en de Heere te dienen!

'kies voor u heden wie u zult dienen, óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!' Jozua 24:15

Gebed:

* Dank U Vader voor wat U doet in het leven van mijn broeder en Zijn dochter.

* Dank U Vader dat deze dochter nu ook een zuster is en deze essentiële stap in haar leven heeft gemaakt.

* Dank U Vader dat U op dit moment onder aanvoering van Uw Zoon een leger gereed maakt wat nieuwe keuzes maakt.

* Dank U Vader dat wij steeds meer afgestemd mogen zijn op Uw stem, Uw missie voor ons leven. Dat wij posities mogen innemen die ons krachtig maken in U en door U Jezus Christus.

* Dank U Vader dat niemand voor ons zal stand houden door het volbrachte werk aan het kruis van de Heere Jezus.

* Heer breng ons in onze bestemming. Laat zien welke positie we nu mogen innemen.

* Heer laat zien welke gebieden in ons leven nog niet onder Uw autoriteit zijn. Heer maak ons bewust en disciplinair als een discipel van U Jezus Christus.

* Heer wij dragen Faroek en Kimberley aan U op in het geloof dat er geen impulsieve beslissingen worden genomen, maar dat zij in elke beslissing Uw stem verstaan en Uw wil doen.

Amen


Maak een gratis website.