Knopen ontwarren

05-03-2021

Mijn kat Fluffy lag van de week op schoot en de Heilige Geest leerde mij een boodschap. Fluffy was volledig in de rust. Pootjes alle vier slap. Volledige overgave en ze slaapt. Ik verwijder een aantal knoopjes uit haar vacht. Ze is compleet in de rust.
Vanuit een complete rust wil God dat ook bij ons doen. Ontwarren van knopen en klitten, die er in ons leven zijn gekomen door allerlei zaken. Zoals ik het vachtje van Fluffy glad wil, het is niet fijn als er knopen en klitten in zijn vachtje zitten, zo wil de Heer dat ook voor ons. Het is niet fijn als er knopen of klitten zijn, want het houdt bijvoorbeeld tegen om het goed schoon te maken.
De Heer wil ons schoon. Fluffy kan op de plekken van de knopen zich niet goed schoonmaken, haar tongetje komt daar niet doorheen. Ze krijgt ze er ook niet zelf uit. Dat is herkenbaar. We hebben knopen en klitten opgelopen die we er onmogelijk zelf uitkrijgen, maar goed nieuws. Bij de Vader op schoot, dat is de plek waar het gebeurt. In de rust, in totale overgave kan Hij ons ontwarren en ontklitten van al die knopen en klitten die wij in het leven hebben opgelopen.

We lezen psalm 54
Een onderwijzing van David op een benauwd moment:
"O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht.
O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore.
Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen.
Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw.
Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, HEERE , want hij is goed.
Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.'

Ook lezen we Daniël 5:11-16
"Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers - uw eigen vader, o koning! Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven..... (lees verder in Dan.5)

Ik heb gekozen voor deze twee lezingen vandaag. Het ene is een gebed om verlossing. Er zijn momenten dat we niet anders kunnen dan bij God op schoot kruipen en Hem vragen knopen te ontwarren.
Hem te bidden voor verlossing.
De tweede lezing is uit Daniël. Daar lezen wij dat hij door de Geest van God in staat is om knopen te ontwarren.
Zo zijn ook wij op andere momenten geroepen om in de autoriteit van Jezus en door Zijn Heilige Geest erop uit te gaan om knopen te ontwarren tot eer en glorie van Zijn naam.
Uiteindelijk op het einde van Daniel5 lezen we wat er met koning Belsazar gebeurt.
'U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt, daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit Schrift geschreven'.
Wij weten dat het uiteindelijk niet goed met koning Belsazar afloopt.

Als mensen willens en wetens niet willen luisteren naar de knopen die ontrafelt zijn door toedoen van de Heilige Geest door de kinderen van God, dan weten wij dat het met hen ook niet goed afloopt, maar nóg is er tijd.... de Heer heeft geduld, de toegang is vrij door Golgotha. JEZUS ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend o mens?

DANKEN EN BIDDEN:
*Dank U Heer voor Uw immens grote liefde voor ons die niet te bevatten is.
*Dank U Heer dat U ons wil ontdoen van knopen en klitten die in ons leven zijn ontstaan door welke redenen dan ook. Dank U dat U ons wil ontwarren er van.
* Dank U Heer dat U een God van recht bent en dat U kwaad zult vergelden als mensen niet bereid zijn tot inkeer te komen.
* Dank U Heer dat U ons hebt gered uit alle nood. Uit de duisternis en ons over hebt gebracht in Uw Koninkrijk van het LICHT.
* Dank U Jezus dat U ons paspoort hebt getekend met Uw eigen bloed op Golgotha.

* Heer wij bidden voor overgave onder de gelovigen. Dat we bereid zullen zijn ons helemaal aan U toe te vertrouwen, zodat U ook daadwerkelijk in staat bent ons vrij te maken van knopen en klitten die in ons leven ontstaan zijn.
* Heer wij bidden om wijsheid, kennis en inzicht onder gelovigen om knopen te ontwarren als Daniël en dat dit effect mag hebben op vele levens. Kijkend naar de huidige situatie dat vele ogen geopend zullen worden voor Uw waarheid en dat vele zielen gered zullen worden voor koning Jezus. Nog is er tijd. De Heer heeft geduld.
* Wij bidden voor een verlangen/honger naar Bijbel lezen en bidden zodat de gelovigen zullen groeien in hun geloof.
* Wij bidden dat knopen/klitten verwijderd zullen worden bij alle mensen jong en oud die nu zo gebukt gaan onder de huidige coronamaatregelen. Dat depressieve mensen/jongeren/kinderen uit de knoop gehaald mogen door Koning Jezus en een nieuw perspectief mogen krijgen van een hoopvolle toekomst met HEM.

BIJLAGEN:
1) Prachtige film over het leven van George Muller, een bijzondere gebedsstrijder.
https://youtu.be/TQ8DKz1mpa8

2) Goed om over na te denken:
https://www.wachters.nu/post/belonen-of-uitsluiten

Maak een gratis website.