Kom met Uw olie, kom met Uw wijn

25-09-2020

Afgelopen maandag baden wij met onze gebedsgroep Genderen voor alle gebrokenen, verwonden, in elkaar geslagen, door mensen mishandelde mensen. Mensen die zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant zijn verwond (deze groep is groot, misschien is jou zelf onrecht aangedaan).

De Geest gaf ons een nieuw lied en een zin die zich bleef herhalen was 'Kom met Uw olie en kom met Uw wijn'.
Telkens brachten we mensen voor de troon van de allerhoogste, individuele mensen, maar ook groepen zoals de misbruikte kinderen.

Toen lazen we Lukas 10:25-37uit de SV.
We zoomden deze keer in op vers 33-35

Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.
'Splagchnizomai' in het Grieks is innerlijke ontferming, vanuit zijn ingewanden bewogen. Het is niet alleen emotie, maar het zorgt ervoor dat je tot handelen overgaat. Want de Samaritaan handelt meteen. Hij ziet de gewonde man die door struikrovers (in de SV staat moordenaars) is overvallen en verbindt de wonden met olie en wijn, zet de persoon op zijn eigen beest en brengt hem naar de herberg.

De Heere Jezus is hier zelf in actie en zo wil Hij ook jou en mij gebruiken om innerlijk bewogen te zijn over de mensen die zijn mishandeld en misbruikt.
Hij wil komen met zijn olie (Heilige Geest) en wijn ( Zijn kostbare bloed). Alleen die zijn in staat om dit soort wonden aan de buitenkant/binnenkant te genezen en te herstellen.
Daarna brengt Hij de personen in de herberg. Een plek van oudsher waar mensen kwamen om uit te rusten en te overnachten. Voor Jezus zelf was er als baby geen plaats in de herberg in Bethlehem, maar door alles wat Hij heeft meegemaakt, is er nu door HEM wel plaats in de herberg.

Laten we vandaag bidden voor 'splagchnizomai', in ons zelf, in de gelovigen en voor de mensen.

Dankpunten:
*Dank U Heere Jezus voor Uw bloed dat ons reinigt van al onze zonden en ongerechtigheden.
* Dank U Heere Jezus dat U ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat U Uw Heilige Geest hebt gestuurd om ons te troosten, leiden, helpen, bij te staan, kracht te geven.
* Dank U dat U ons naar de herberg wil brengen en ervoor betaalt. Zoals de Samaritaan betaalt voor de gewonde man en zegt als er meer kosten worden gemaakt, dat hij zal voorzien, zo hebt U rijkelijk betaald met Uw offer aan het kruis. Dank U voor het kruis Heer.

Gebedspunten:
* Bidden voor 'splagchnizomai' (compassie, innerlijke ontferming) bij de gelovigen, om tot actie over te gaan en daadwerkelijk de gewonden en gebroken mensen bij Jezus te brengen.
* Bidden voor de baby's, kinderen, tieners die door misbruik en mishandeling zijn verwond dat Jezus zelf wil komen om die wonden te verbinden, te reinigen, te verzorgen met Zijn Heilige Geest en met Zijn kostbare bloed.
* Bidden voor Sifra's en Pua's, mensen die God meer zullen vrezen dan de mensen en die opkomen voor het Recht en onrecht boycotten.
* Bidden voor herbergen. Plekken die vol zijn van Gods tegenwoordigheid, waar verwonden in veiligheid kunnen herstellen, uitrusten en op kracht kunnen komen.

Maak een gratis website.