Lijden

30-03-2021

Lezen 1 Petrus 4 :7-19

7 'Alles loopt op zijn einde. Wees daarom kalm en nuchter, anders kunt u niet bidden.
8 En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben; de liefde bedekt immers heel veel zonden.
9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen.
10 Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door.
11 Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen alsof God door hem spreekt. Wie praktisch werk doet, moet dat doen door de kracht die God geeft. Als dat het geval is, zal God geëerd worden door Jezus Christus. Voor Hem is alle eer en macht, voor altijd en eeuwig! Amen.
12 Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen.
13 Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt; want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen.
14 Wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort. Want als dat gebeurt, is dat het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust.
15 Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan of omdat hij een bemoeial is.
16 Als u moet lijden omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt.
17 De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen. Als wij door Hem geoordeeld worden, wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van God niet wilden aannemen!
18 Als de rechtvaardigen maar nauwelijks worden gered, welke kans maken dan de mensen die zich niets van God aantrekken en er maar op los leven?
19 Als u dus lijdt omdat u doet wat God van u vraagt, moet u zich toevertrouwen aan Hem, Die uw Schepper is, en niet ophouden goed te doen.

We lezen hier dat er verschillende vormen van lijden zijn:
-Lijden door eigen zonden vs 15 (als moordenaar, dief, boosdoener, bemoeial)
-Lijden in ons lichaam, emotioneel, door verlies, ziekte of verdriet, dit is het gevolg van de zondeval.
-Lijden om Christus wil...

De vijand haat het offer van Jezus op Golgotha en iedereen die dit gelooft en belijdt.
Doordat we voor Jezus gekozen hebben, horen we bij Hem. En lijken we op Hem. We zijn gemaakt naar Zijn beeld. De vijand zal er alles aan doen om je van je geloof af te brengen. En zal er ook alles aan doen om het Beeld van God in ons kapot te maken.
Dit is iets wat we nu ten zeerste zien gebeuren, wereldwijd.
In de media horen we nauwelijks iets van christenvervolging en lijden om Zijn Naam.
Toch is het erger dan ooit, als we horen van de alle dingen die onze broeders en zusters overkomen en hoe dapper ze standhouden en Jezus niet verloochenen.
Op dit moment worden er in 73 landen 245 miljoen christenen vervolgd.
Dat is verschrikkelijk veel! Laten we niet denken dat óns dit niet kan overkomen. Laten we bidden dat we stand zullen houden in ons geloof, als onze tijd van vervolging aangebroken is.

Wat je zou zeggen en doen als dat óns zou overkomen?
Wat zeggen we? Wat doen we wel en niet? Hebben we Bijbelverzen in ons hoofd om als we geen fysieke bijbel hebben om te citeren en te overdenken?
2 Tim 3 : 12
"Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden.'
Mattheus 24 : 9
'Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns naams wil.'

In deze tijd voorafgaande aan Goede Vrijdag, denken we aan het offer van de Here Jezus. Wat een verschrikkelijk lijden is dat voor Hem geweest aan het kruis voor ons! Wat mogen we dankbaar zijn dat wij daardoor vrijgekocht zijn van de zonde en schuld, en voor eeuwig bij Hem mogen horen.
Hebreeën 5:8
'En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.'
Op de website van Open Doors USA, kun je lezen wie er gevangen zitten en waarom. Je kunt een gevangene adopteren om voor te bidden. (Prisoner Prayer List Iran)

DANKEN EN BIDDEN:
-Dank U dat U zelf het voorbeeld heeft gegeven om het lijden op U te nemen.
-Dank U wel Here Jezus dat U alles gedragen heeft aan lijden.
-Vader wij bidden voor onze medebroeders en zusters die vervolgd worden, dat ze sterk zullen staan in hun geloof.
-Wij bidden voor bovennatuurlijke voorziening in eten en drinken, kleding en onderdak.
-Wij bidden dat ze uit de gevangenis vrijgelaten worden.
-Wij bidden dat wij zelf gesterkt mogen worden van binnen om stand te houden mocht ons dit overkomen.
-Wij bidden voor onze regering, de vorming van de coalitie, dat de juiste personen op de juiste plek zullen komen.
-We bidden dat alles zal meewerken ten goede, ook het verraad aan P. Omtzigt.
-Wij bidden voor Uw bescherming over allen die leven naar Uw wil en U volgen.

BIJLAGEN:
Lied: Remembrance
https://youtu.be/U9kbdFCSrFU

Lied: Easter Halleluja
https://youtu.be/-j3NZEdHQaI

Maak een gratis website.