Logistiek in Gods Koninkrijk

01-06-2021

Begin dit jaar was ik begonnen met een lijn van overdenkingen gebaseerd op de NATO Standaard Order.
Met elkaar gingen we analytisch bekijken wat de Bijbel ons wil zeggen. Als reminder geef ik je de verkorte inhoud van de 5 paragrafen in deze order:

 1. Oriëntatie en Situatie
 2. Opdracht
 3. Uitvoering
 4. Logistiek
 5. Bevelvoering en verbindingen

We zijn nu bij paragraaf 4 beland, Logistiek.

Als ik een militaire operatie logistiek ging voorbereiden moest ik rekening houden met:
personeel, wapens, munitie, rantsoenen, water, medisch, transport en krijgsgevangenen.
Een hele lijst van zaken waar de plaatsvervangend commandant van een eenheid meestal mee belast werd zodat de commandant zich kon focussen op de operationele kant van de missie.

Mattheüs 6 vers 25-34 lijkt iets te zeggen over logistiek:
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dus als christenen is voorbereiding niet meer noodzakelijk want God zorgt overal voor. Dat is niet waar. Als we deze tekst in zijn context lezen komen we erachter dat het gaat om hartgesteldheid: Waar is je hart? Verzamel jij schatten op de aarde? Dien jij twee heren? God en de Mammon.
Deze tekst wordt vaak verkeerd gebruikt. God geeft ons wel degelijk verantwoordelijkheid. Ook v.w.b. voorbereidingen. Ik geloof en ervaar dat als wij onze verantwoordelijkheden nemen ten aanzien van Hem, ons gezin, ons werk en onze gemeenschap, Hij voorziet en aansluit bij onze tekortkomingen.

Laat ik het zo zeggen. In mijn militaire leven moest ik als commandant van een eenheid regelmatig een Nato standaard order schrijven voor de planning van een missie. Nu is God de commandant. Hij schrijft de order en geeft een briefing door de Heilige Geest. In afstemming op de Heilige Geest ontvangen wij specifieke taken waar wij ons voor moeten voorbereiden. God wil dat wij ieder toegewijd zijn aan onze specifieke taak. Het order proces duurt bij God vaak veel langer als in de militaire dienst. Soms kost het dagenlang bidden en vasten om Zijn stem goed en specifiek te verstaan. Vanuit deze toewijding gaat Hij geestelijk voorzien in alle logistiek die wij nodig hebben:
Personeel, wapens, munitie, rantsoenen, water, medisch, transport en krijgsgevangenen.

Personeel: Hij geeft ons toegewijd personeel.
Wapens: Zijn Woord specifiek voor jouw missie - het zwaard wat een armlengte ver reikt.
Munitie: De Heilige Geest geeft specifieke gebeden in je hart - dit is Gods intercontinentale ballistische wapen
Rantsoenen: Het Woord is als een rantsoen voor hen die geloven - sommigen ontvangen manna echter Gods frontsoldaten hebben melk en honing in overvloed.
Water en medisch: Het levend water brengt Gods soldaten genezing en bevrijding.
Transport: Filippus verplaatste ooit in de Geest. Ik geloof dat ons dit te wachten staat als transportmiddel.
Krijgsgevangenen: Zij gaan spontaan komen, bekeren zich tot Jezus en vallen onder het Goddelijk Oorlogsrecht Recht wat direct vrijheid brengt. Zij worden ingelijfd als soldaten in het leger van de Heer en mogen per direct van al onze logistiek gebruik maken.

Steeds meer mag ik ervaren dat de Heer ons in, wat ik noem, organische processen wil laten bewegen. In mijn beleving zijn dit processen waarin wij los komen van ons zelf en meer in Zijn wil gaan wandelen. Los van oordeel van de wereld en oordeel in je eigen hart. Vol van Zijn glorie tot de bestemming komen die Hij heeft voorbereid.
Vergeet nooit dat het voorbereide werken zijn van voor de grondlegging der aarde.

Gebed

 • Dank U Heer dat wij mogen wandelen in werken die U heeft voorbereid.
 • Wat een voorrecht om vrij te komen van de stress van deze wereld, de ongekende druk die op onze schouders ligt. Wat een verlossing als U onder dat juk komt en zegt Mijn juk is zacht en mijn last is licht
 • Dank U Heer dat U ons melk en honing geeft. Overvloed aan spijzen waar wij anderen mee mogen voeden.
 • Dank U Heer voor de wapens en munitie die altijd beschikbaar zijn. Geef ons een ijzeren wil om altijd met 'wapenonderhoud' bezig te zijn.
 • Dank U wel voor de toewijding die U ons geeft vanuit passie en bewogenheid voor mensen.
 • Leer ons Uw stem meer en meer te verstaan zodat wij ons geen zorgen maken over de dag van morgen.
 • Dank U dat U weet wat wij nodig hebben. U voorziet zodat wij ons geen zorgen maken over: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 
Maak een gratis website.