Luister naar de haan

23-04-2022

Hoe word je een overwinnaar?
'kies voor u heden wie u zult dienen'
Lees Lukas 21 en 22

Luister naar de Haan!

Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent. Lukas 22: 34

We komen uit een serie 'Hoe word je een overwinnaar'.
Dit is de 7e en tevens de laatste, maar ook de eerste van een nieuwe serie: 'Kies voor u heden wie u zult dienen.'
Deze serie gaat over keuzes maken.

Het feest van de ongezuurde broden is net voorbij (15-23 april). Vanaf Pourim (16-17 maart 2022) zijn de Joden al bezig om te kijken of er nog iets van zuurdesem in huis is.

Met Pourim wordt gevierd dat het volk gered is van een massale slachting. God voorkwam, , door o.a. Esther en Mordechai, de uitroeiing van Zijn volk.

Het zuurdesem staat voor zonde. Een prachtig beeld van opruiming houden in je (levens)huis.

De timing van Pourim in aanloop naar Pesach past natuurlijk naadloos in Gods plan.

Om de overwinning te behalen op de toenmalige wereldheersers (Perzië) moesten Esther en Mordechai keuzes maken die mogelijk tot hun dood zouden leiden: 'En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.' Esther 4: 14

Om de overwinning te behalen op de toenmalige wereldheersers moest mozes keuzes maken voor Israël die mogelijk tot hun dood zouden leiden.

Om de overwinning te behalen op de huidige wereldheersers moeten wij keuzes maken die mogelijk tot onze dood lijden.

Wie dienen wij? Ben je bereid te sterven? Petrus, de persoon waarvan Jezus heeft gezegd: 'Op U zal ik Mijn kerk bouwen', was bereid te sterven. Hij was mogelijk de meest radicale volgeling, echter toen het erop aankwam.....

Welke keuzes maken wij dan?

Ik geloof dat Petrus een overwinnaar werd op het moment dat de Haan kraaide.

Hier werd hij in Zijn geweten aangesproken. Hier leed hij zijn grootste nederlaag. Hier maakte hij zeer waarschijnlijk de keuze om echt een volgeling te worden, om echt te sterven voor zijn Heer.

Ons geweten is iets universeels wat God in ons heeft gelegd. De mens die kennis heeft van goed en kwaad. Door de haan werd Petrus in zijn geweten aangesproken.

Nu is de vraag of wij de haan horen in ons leven? Spreekt ons geweten nog of is het vertroebelt? Laten wij het geluid van de haan toe of stoppen we onze oren dicht voor dit geluid.

We kunnen stellen dat rondom het heilig avondmaal veel plaats vond: verraad, verloochening, verlatenheid, aanklacht, maar ook uitzending. Zoals we vorige keer behandeld hebben: 'Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.' Lucas 22: 36

Het is een tijd van grote verdeeldheid, een tijd van verloochening, van verraad en gevangenneming. Misschien wel een tijd die in sommige opzichten lijkt op de tijd waarin Jezus op aarde was.

Een tijd die noodzakelijk is om ons weer één te maken. Een tijd waarin wij keuzes moeten maken die compleet buiten onze comfortzone liggen. Keuzes die ons leiden naar afhankelijkheid van elkaar en afhankelijkheid van God.

'kies voor u heden wie u zult dienen, óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!' Jozua 24:15


Gebed:

* Heer wij danken U dat wij nog steeds een vrije keuze hebben wie wij dienen zullen.

* Wij danken U dat U koos Uw zoon te verbrijzelen opdat wij zouden leven.

* Wij danken U dat U ons een geweten hebt gegeven zodat wij kunnen onderscheiden: goed en kwaad.

* Wij bidden U voor geestelijk onderscheid in de komende tijd opdat wij het goede goed blijven noemen en het kwade kwaad.

* Wij danken U dat U het kwaad openlijk tentoon zal stellen en alles wat nu nog in het verborgene gebeurt openbaar zal maken.

* Dank U wel dat het kraaien van de haan een wake up call is voor ons allemaal opdat wij heden zullen kiezen wie wij dienen.

* Heer wij proclameren: 'wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!


Maak een gratis website.