Maandag 10 augustus 2020

10-08-2020

In deze overdenking gaan we weer even naar de actualiteit. Ook al is het vakantie. de ontwikkelingen rond Covid-19 gaan door en de nieuwsberichten blijven opschrikken en elkaar tegenspreken, als het niet over ons land gaat, dan wel over andere landen.

De urgente vraag is nog steeds:

Wat is de waarheid in alles wat we horen?

Waar we naar luisteren, dat vormt ons, dat gaan we geloven, en daar gaan we naar handelen.

Het geloof is uit het hóren, dus uit de wóórden die we tot ons nemen.

Ook het geloof in onze God is uit het horen, namelijk het horen van Zíjn Woord!

Wat we geloven dat wáár is, ontstaat door wat we horen en lezen en aanvaarden als waarheid.

Daarom is het gebod zo belangrijk 'Gij zult geen vals getuigenis geven' (gij zult niet onwaarheid spreken), want door onwaarheden te vertellen breng je de mensen om je heen op een dwaalspoor, en in misleiding. We gaan verkeerde dingen voor wáár aanzien en van daaruit reageren en keuzes maken. We komen dan verkeerd uit.

Ik hoorde iemand vertellen over een experiment met een klas die onderling overeengekomen was om 2+2=5 te noemen. Eén leerling was niet deel van deze afspraak. Toen de som in de klas naar voren kwam en iedereen het verkeerde antwoord stug volhield, capituleerde de leerling en legde zich neer bij het verkeerde antwoord. Dat is de kracht van de groep. Zo werkt 'mindcontrol'. Je moet echt sterk in je schoenen staan om jouw eigen perceptie van waarheid vast te houden.

Zo is het in deze tijd ook. Bijvoorbeeld: Het RIVM komt er rond voor uit dat mondkapjes niet helpen en toch moet men in grote steden verplicht mondkapjes dragen, zelfs buiten. Waar is de logica?

We dienen een God van waarheid.

We kunnen de God van waarheid niet dienen met onwaarheden, met leugen.

Daarom is onze opdracht om niet na te praten maar uit te zoeken wat waar en wat niet waar is. Jezus zegt over de eindtijd Zie toe dat je niet misleid wordt. (Matth.24 4x)

Van het beest wordt gezegd dat hij 'de gehele wereld verleidt' (Op.12:9).

En ook dat 'indien mogelijk zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden' (Matth.24:24). In Op.18:23 staat over Babylon dat 'door uw toverijen alle volken misleid zijn'.

Laten we daarom ernst maken met het vergaren van nieuws en het komen tot een juist begrip van wat er gebeurt.

Uit wat we geloven dat wáár is, volgen ook de keuzes die we maken.

Een grote keuze waar we straks voor komen te staan, is of we het vaccin dat eraan komt, gaan wel of niet gaan nemen. Geen eenvoudige keuze. In een volgend bericht willen we hier dieper op in gaan.

We hebben wat alternatieve nieuwsbronnen op een rij gezet. Er zijn er vast wel meer. We zeggen dus niet dat alles wat deze sites zeggen zonder meer wáár is. Lees, luister, vergelijk, onderzoek, bid en lees de Bijbel. Zie het als een gezamenlijke zoektocht om de waarheid boven tafel te krijgen en te doorzien. Dat gaat alleen maar samen lukken. Dus laten we elkaar niet afvallen, maar juist opzoeken om onze vondsten en visies te toetsen en scherpen. God roept ons om te bidden én te waken!

Efez.5:11-13 ' En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht..

https://www.cafeweltschmerz.nl/

https://deguldenmiddenweg.eu/

https://www.deblauwetijger.com/

(Blue Tiger studio, ook via YouTube te volgen)

https://stichtingvaccinvrij.nl/

https://www.burgerfront.nl/

https://www.gimsgiy.tv/de-gulden-middenweg

https://www.maurice.nl/

https://www.oozo.nl/nieuws

https://www.worldunity.me

https://www.ninefornews.nl

https://opendebat.info/

https://wakkeren.nl/

Het boek 'De macht van de onzichtbare bankiers', (https://www.onzichtbaremacht.nl/) is ook een aanrader.

Het leest gemakkelijk, en geeft een goed totaalbeeld van het enorme occulte plan dat zich in deze tijd aan het uitrollen is.

We sluiten af met een video van Tirza die de studies over Openbaring schrijft. Zij heeft in het verleden veel dromen gehad en pas heeft ze weer één op haar site gedeeld (Oil upon his feet.nl).

https://www.youtube.com/watch?v=OpHs4rkz-kE&feature=youtu.be

Gebed om waarheid

* Heer, verruim ons hart, zodat er meer ruimte komt in onze harten om oog en begrip te krijgen voor de listen van de duisternis en de waarheid van U!

* Help ons te waken en te bidden - als wachters die werkelijke bedoelingen achter wat er gebeurt te doorzien.

* We bidden dat de waarheid nog verder zichtbaar en openlijk gaat worden in ons land.

* Geef ons wijsheid en liefde om Uw waarheid zichtbaar te maken en elkaar te informeren. Help ons om open over deze dingen met elkaar van gedachten te wisselen.

* Help ons om Uw Woord te bestuderen en daarin de tijd waarin we leven te herkennen.

* Schenk ons Uw Geest van wijsheid en openbaring om U récht te kennen, op één lijn te staan met U en met wat U ziet en zegt.

Praktisch:

- Ook vandaag is er weer gebed voor ons land om 13:00 uur.

Welkom om mee te bidden!

De link blijft steeds hetzelfde:

https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Maak een gratis website.