Maandag 17 augustus 2020

17-08-2020

Leeg worden

Kort geleden zat ik op een terras. Twee mannen naast ons voerden een spiritueel gesprek waarbij het woord Yoga viel en de kreet 'leeg worden'.
De wereld is zo vol van invloeden en prikkels dat mensen op zoek gaan naar methoden om leeg te worden van de vloedstroom van informatie waar wij bloot aan staan.
Deze twee mannen van begin 30 waren zgn. helemaal 'ZEN'. Een toestand die op mij heel maakbaar overkwam, of misschien beter gezegd: onecht.
De wereld is in barensweeën en op zoek naar rust. Zij is hopeloos, radeloos en hulpeloos en komt terecht in wat de wereld biedt, want de wereld is tenslotte toch de comfortzone waar we het moeten zoeken. Ook al lijkt het op modder of het braaksel van een hond.
De Chinese wijsgeer Lao Tzu zei ooit: 'Care about what other think and you will always be their prisoner'. Klinkt goed en past naadloos in onze individuele samenleving. Of de Dalai Lama: 'Nothing is permanent'.
Op het eerste gezicht kan je het zomaar eens zijn met zgn. wijze opmerkingen die geuit worden, maar Gods woord zegt: ​ Onderzoek alles, behoud het goede. In het Engels wordt het sterker uitgedrukt: ​ Test all things; hold fast what is good. ​ (1Tess.5:21)

Als we met de waarheid in de hand en Gods Geest in ons hart gaan onderzoeken komen we erachter dat de wereldse wijsheid recht tegenover Gods wijsheid staat.
De Hebreeënbrief zegt niet voor niets: ​ Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebr.4:12) Deze tekst vertelt ons eigenlijk dat iets wat onafscheidelijk is, door Gods woord gescheiden kan worden.

Kort geleden werd Gods woord op absolute waarheid in twijfel getrokken. Dit was in een gesprek met een zeer geliefd gelovig familielid. In gedachten bad ik: 'Heer geef mij de juiste woorden, Uw woorden van liefde.' Je voelt de spanning in het gesprek toenemen en je hebt de neiging dit gesprek te ontlopen. Ik geloof niet dat dit Gods wil is. Als wij van een persoon houden dan is liefde niet alles met de mantel der liefde bedekken. Ons evangelie is een levend woord. Christus die zelf bij machte is door ons heen te spreken door de Heilige Geest.
Op het moment dat wij de Bijbel niet meer zien als absolute waarheid, uitspraken van Lao Tzu of de Dalai Lama klakkeloos overnemen, komen wij op een hellend vlak. Een vlak waarop we zeggen: Ik moet 'leeg worden'. Je wordt wereldgelijkvormig!

Leeg worden is niet erg, maar leeg blijven is levensgevaarlijk. Misschien is je boosheid, ergernis, teleurstelling, onvergevingsgezindheid of wrok door jouw vorm van meditatie tijdelijk verdwenen. Echter Jezus zei:​ Wanneer een onreine geest ​iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: 'Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.' En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. ​ Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. (Matth.12:43-45)
En zo is de mens bij wie de ​demon​ intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan "met deze verdorven generatie". ​

Als je leeg blijf dan blijf je weg bij de eeuwige bron van God: ​
Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. ​ (Jer.2:13)
Als je gevuld bent met wereldse zaken wil ik tegen je zeggen: Wordt leeg van jezelf, maar laat je daarna weer vullen met Gods Geest. De Heilige Geest wil jou overvloedig vullen:​ Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Joh.7: 38)
Het is teveel om voor jezelf te houden. Je moet er van delen.

Gebed 1: Dankbaarheid
* Vader dank voor Uw woord. Dank U dat Uw woord scheiding brengt tussen ziel en geest.
* Dank U wel Heilige Geest dat U mij elke dag overvloedig wilt vullen. Zo overvloedig dat ik het niet voor mezelf kan houden maar er van moet delen.
* Dank U wel Jezus dat U ook tegen ons zegt: ​ Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: 'Geef Mij te drinken', u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Joh.4:10)

Gebed 2: Wereldse invloeden en kansen
* Heer bescherm Uw kinderen tegen alle wereldse invloeden.
* Heer laat ons proclameren uit Uw woord tegen de leugens van de wereld. Laat ons de radeloosheid, hopeloosheid en hulpeloosheid omkeren met woorden van liefde, kracht en bezonnenheid.
* Heer geef ons de wijsheid om waarheid tegenover leugen te zetten en de werken van de duisternis aan het licht te brengen
* Heer laat ons als christenen standvastig zijn en in gesprekken wijsheid geven en geestelijk onderscheid.
* Geef ons ontvankelijkheid in ons hart om Uw wil te verstaan.
* Heer geef ons wijsheid en vrijmoedigheid om uit te spreken wat U op ons hart legt.
* Heer geef ons Uw strategisch plan. Geef generaals in Uw leger die Uw eenheden aanvuren en aansporen op een geweldige wijze.

Praktisch:
- Ook vandaag gaan we weer bidden voor ons land van 13:00 tot 14:00 Elke dag behalve zondag doen we dat om 13:00uur.
Welkom om mee te bidden!
De link blijft steeds hetzelfde:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Maak een gratis website.