Nederland, Ik vergeet je niet!

11-03-2021

Henny ontving een profetisch woord, dat we hierbij delen. Maar toets het ook zelf.

'Ja, zegt de Heer, nu is het tijd om te handelen, tijd om af te breken en nieuwe dingen op te bouwen.
Mijn kerk slaapt en zit gevangen onder religieuze machten.
Daarom is er geen kracht en bijna geen reactie op Mijn schudden.
Maar daar gaat verandering in komen.
Want de tijd is rijp, dat Ik mijn kerk (gemeente ) weer ga vullen met Mijn Geest.
Dat Mijn kinderen zullen ontwaken en levend en krachtig zullen worden, op gaan staan en Mijn woorden spreken, zodat wonderen en tekenen zullen volgen.
De vijand heeft nooit het laatste woord.
Hij is een overwonnen vijand en hij zal moeten erkennen dat Ik degene ben waarvoor hij moet buigen.
Schapen en bokken, kaf en koren, licht en duisternis zullen gescheiden worden.
Daarom houdt moed Mijn kinderen, trouwe bidders en iedereen die het in deze tijd van Mij verwacht.
Ik ben jullie niet vergeten.
Ik ben een rechtvaardig God en Ik zal Mijn beloften waarmaken.
Dat is Mijn karakter, Ik ben betrouwbaar.
De jongeren worden klaargemaakt om Mijn glorie te verspreiden.
Ze zijn Mijn pijlen.
Al Mijn kinderen zullen ervaren dat Ik hen niet vergeten ben.
Ik ben de God van Abraham, Izaak en Jacob, Ik ben jullie God, de Heilige Israëls.
Dwars door deze verwarring heen zal Ik handelen en zullen jullie ervaren, dat Ik ben, die Ik ben en Mijn beloften waar maak.
Roep Mijn beloften tot leven!
Koperen deuren zullen opengaan en schatten zullen tevoorschijn komen.
Wie Mijn naam vreest zal ervaren, dat Ik een God ben die boven bidden en denken wil en kan handelen.
Proclameer in geloof Mijn Woord en roep het tot aanzijn.
Nog eenmaal zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.
Ga staan op jullie wachttoren en zie uit.
Wees niet bevreesd voor sterfelijke mensen, maar vrees Mij, jullie Hemelse Vader.
Ik ben jullie niet vergeten.'

Bijbehorende teksten:
Efez. 5: 14
Jes. 60:1,2
Matth. 25: 32,33,
Matth. 3: 7-12
Jes. 45:2-4
Efez. 3: 14-21
Hebr. 12: 25-29
Habakuk 2:1-4
Jes. 51: 12-13
Jes. 49:15.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U ons niet vergeet!
* Heer, we bidden dat we als Uw héle Kerk wakker worden voor de geestelijke wereld. En dat we krachtig worden in de Heilige Geest.
* Stort Uw Heilige Geest uit over Nederland, Heer! Leer ons leven door Uw Geest! We hebben Uw Geest meer dan ooit nodig!
* Help ons om ons te verdiepen in Uw woorden, en te leven uit Uw woorden!
* We bidden voor een gezamenlijk roepen naar U, nu de situatie in ons land steeds benauwender wordt.
* Dat bidden we ook voor Israel, waar de bevolking zo intens onderdrukt wordt door vaccinatieterreur. Wilt U uitkomst geven aan ieder die het naar U uitroept!
* We bidden voor de verkiezingen - we bidden voor het behoud van vrijheid in dit land. Voor waarheid en rechtvaardiheid. Voor een onverwachte positieve aardverschuiving in ons land!
* Help ons vrijdag, zaterdag, zondag te vasten en te bidden hiervoor.

BIJLAGEN:
1) Opwekking 681
https://www.youtube.com/watch?v=fEkjlX4GVlY

2) Jef schrijft: Het beste boek dat ik ooit over de werking en de bediening van de Heilige Geest heb gelezen is The Walk of the Spirit - The Walk of Power van Dave Roberson.
https://daveroberson.org/books.aspx
Gratis te downloaden. (Wel Engels)

Maak een gratis website.