Neem je positie in

09-11-2020

Vorige week sprak ik over tijden en seizoenen. Aan het eind van deze week schrok ik van de overdenking van zaterdag (Tirza), Openbaring 6. De eerste 4 zegels die worden verbroken. Een innerlijke rust kwam over mij met het besef dat het Jezus is die bepaald dat de zegels verbroken worden en zo dit tijdstip in Zijn hand heeft. Dat Hij de grootst mogelijke efficiëntie gebruikt om de grootst mogelijke oogst binnen te halen en de eigen wil van de mens hierin respecteert.

Zoals Filippus Nathanael uitdaagde met de woorden 'Kom en zie'(Joh.1:47) worden wij nu uitgedaagd om onszelf te overtuigen wat zich voor onze ogen afspeelt.
Ik zou een ieder willen oproepen om de laatste overdenking en Openbaring 6 nog eens na te lezen, door te bidden en naast deze tijd te leggen.

Deze dingen spreken van een nieuw seizoen:

 • waarin de ruiter op het witte paard uitgaat en een schijnvrede bewerkstelligt. Herkenbaar?
 • Waarin de ruiter op het rode paard verdeeldheid zaait. (verdeel en heers-tactiek?) waardoor mensen elkaar afslachten. Conflicten tussen rassen, politieke verdeeldheid, manipulatie(betovering) van de bevolking, burgeroorlog? Herkenbaar?
 • Waarin de ruiter op een zwart paard komt met een weegschaal en grote armoede bewerkstelligt. Hij brengt scheiding tussen arm en rijk. Hij zorgt dat we niet of nauwelijks meer kunnen kopen of verkopen. Herkenbaar? De digitale ID komt eraan. Binnenkort kan je niet meer reizen zonder vaccinatie-paspoort.
  https://jp.weforum.org/videos/common-pass-travelling-the-world-in-the-covid-era

De Heer spreekt tot ons door de schrijver van de Hebreeënbrief (12: 18-19): Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden.

Gods Woord maakt ons duidelijk dat de situatie anders is als bij Zijn verschijning aan Mozes en Israël in de woestijn bij de berg Sinaï: wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. (vers 21)

Gods Woord spreekt:Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Hebreeën 12: 21-24

Neem als christen je positie in:
Onze positie aan de voet van de berg Sion. Verlaat de berg Sinaï, verlaat het wetticisme, beleid het en neem je positie in Christus in: uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Efeze 2: 6In Christus ben je gezeten aan de rechterhand van God de Vader. De positie waar de discipelen van Jezus al om redetwisten tijdens zijn eerste komst is nu aan ons allen gegeven.

Dit geeft ons een vrijplaats in de Hemelse gewesten. Gezeten in Christus worden wij nu in onze positie gebracht aan de voet van de berg Sion. Gods aanwezigheid zal een verterend vuur zijn voor een ieder die zich van Hem afkeert. Echter wij hebben in Christus een onwankelbaar Koninkrijk verworven.

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Hebreeën 12: 28-29

Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. Hebreeën 13: 13-15

Gebed:

 • Heer leer ons aan de genade vast te houden en U te dienen op een U welgevallige wijze.
 • Heer help ons om te breken met gewoontes en gedragingen uit ons woestijnleven.
 • Leer ons te onderscheiden welke bolwerken in ons leven aanwezig zijn en vervul mij met Uw geest en wilskracht om voor eens en altijd te breken met elk bolwerk van de satan.
 • Heer geef ons geestelijk onderscheid om deze tijden te duiden en laat ons zien wat U verlangt van ons in dit nieuwe seizoen?
 • Toon ons de ruiters en geef ons wijsheid zodat wij weten hoe wij onze geestelijke wapens moeten hanteren in welke tijd?
 • Heer dank U dat wij genaderd zijn tot de Berg Sion en dat wij de kracht van U en tienduizenden engelen mogen ervaren.
 • Heer dank U dat wij de wereldwijde schijnvrede die nu gaat ontstaan door pionnen (Biden / Trump?) die nu naar voren worden geschoven zullen herkennen.
 • Dank U dat wij de gevolgen van de ruiter op het rode paard herkennen als tekenen van verdeeldheid, verdeel en heers-tactieken, oproer, rebellie, manipulatie op grote schaal, burgeroorlog en rassenhaat.
 • Dank U dat wij nu al mogen onderscheiden dat de komst van de ruiter op het zwarte paard spoedig is. Dat U met het verbreken van dit zegel zorgt voor een wankele economie(weegschaal). Dank U dat wij mogen zien dat de weg wordt voorbereid naar een maatschappij waarin wij niet meer kunnen kopen en verkopen. Openbaring 13: 17
 • Jezus dank U dat U de zegels verbreekt met een doel. Dat dit doel rechtvaardig is en in lijn met Uw Woord.
 • Heer Jezus dank u wel,U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Psalm 23: 5
Maak een gratis website.