Onderscheid en inzicht in de waarheid

09-01-2021

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 22: Openbaring 10

Het eerste waar Jezus voor waarschuwt met betrekking tot de eindtijd, is misleiding. In Lukas 8:21a zegt Hij: "Pas op dat u niet misleid wordt." Misleiding zal de grootste uitdaging zijn in de eindtijd. Het heeft consequenties voor de eeuwigheid. Als we nu al zoveel verwarring zien in de wereld, denk je eens in hoe het dan zal zijn na alle heftige gebeurtenissen in Openbaring 9 waar we het de vorige keer over hadden. Als mensen in paniek raken, vertrouwen en rust kwijtraken en getraumatiseerd zijn, gaan hun gedachten alle kanten op en zullen dingen op vele manieren geïnterpreteerd worden, zoals we nu al in een bepaalde mate zien gebeuren.
Het is alsof na de heftige gebeurtenissen in Openbaring 9, God Johannes -en de gelovigen in de eindtijd- tegemoet komt met nieuwe openbaring en inzicht in de waarheid en Zijn plannen. Om Zijn mensen te sterken in de waarheid te blijven staan. Zeven donderslagen zetten nieuwe openbaringen vrij die specifiek voor die tijd verzegeld blijven. Daarna krijgt Johannes een boekje van een engel. De engel die de donderslagen vrijzet en het boekje in handen heeft, wordt specifiek beschreven. Het zou heel goed kunnen zijn dat de manier waarop hij beschreven wordt, verband houdt met op welke manieren Gods heerlijkheid in die periode op aarde zichtbaar zal worden. Laten we er eens naar kijken:
'En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje, dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.' (Openbaring 10:1-3)
Hoe de engel eruit ziet, zou te maken kunnen hebben met deze aspecten van Gods heerlijkheid:
1. Sterke engel: vrijzetting van kracht van de Heilige Geest.
2. Bekleed met een wolk: vrijzetting van Gods zichtbare heerlijkheid.
3. Regenboog boven zijn hoofd: vrijzetting van Gods beloften en genade.
4. Gezicht als de zon: vrijzetting van Gods licht en kracht.
5. Voeten als zuilen van vuur: vrijzetting van Gods heilige oordeel om liefde en recht te vestigen op aarde.
6. Rechtervoet op de zee en linker op de aarde: vrijzetting van Gods erfdeel voor Zijn mensen.
7. Roept met luide stem, zoals een leeuw brult: vrijzetting van profetisch gebed met vrijmoedigheid en kracht als van een leeuw.
Wij mogen overeenstemmen en uitbidden dat God die dingen in de eindtijd vrijzet: de kracht van de Heilige Geest, Gods zichtbare heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, Gods heilige oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods erfdeel voor ons en profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en kracht. Hoe mooi is dat om uit te bidden!

'En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.' (Openbaring 10:8-11)
Het boekje dat Johannes moet nemen, ligt geopend in de hand van de engel. Wat de donderslagen zeiden, moest verzegeld blijven tot een bepaalde tijd, maar het boekje ligt open in de hand van de engel. De engel zegt tegen Johannes, dat als hij het neemt, hij het ook moet eten. Het zal in zijn mond zoet zijn als honing, maar bitter in zijn buik. Daarna moet hij opnieuw profeteren. Verschillende mensen zeggen dat dit boekje de openbaringen bevat die in de rest van het boek Openbaring staan beschreven en dat Johannes dat vervolgens profeteert (Openbaring 11-22). Hoewel we dit niet zeker weten, zou het heel goed mogelijk kunnen zijn. Het feit dat het eten van het boekje zoet is in Johannes' mond, zou te maken kunnen hebben met de 'zoete' kant van de openbaring: de overwinnende kerk, de verspreiding van het evangelie in de wereld, de waardigheid van Jezus en Zijn terugkomst; Hij maakt alle dingen nieuw. Het feit dat het bitter is in zijn maag, zou te maken kunnen hebben met de 'bittere' dingen die gebeuren voordat Jezus terugkomt; het tekeergaan van de antichrist, de opkomst van zijn rijk en de vervolging van de heiligen.
In ieder geval kunnen we eruit opmaken dat God het belangrijk vindt dat Johannes als hij profeteert, niet zomaar informatie doorgeeft, maar dat hij het zelf eerst echt verwerkt en zich eigen maakt. Op die manier kan hij profeteren met de juiste hartsgesteldheid; hij is dan op één lijn met Gods hart! Dat is minstens zo belangrijk als het doorgeven van een boodschap van God. Ook in ons leven in deze tijd is het belangrijk dit al toe te passen.

BIDDEN:
* Vraag de Heilige Geest je te helpen dingen die Hij je laat zien je eerst eigen te maken en Hem te vragen wat Zijn hart is, zodat je het daarna met de juiste hartsgesteldheid kunt doorgeven aan anderen.
* Bid voor de openbaring van Gods heerlijkheid in de eindtijd, denk daarbij aan deze aspecten: de kracht van de Heilige Geest, Gods zichtbare heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, Gods heilige oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods erfdeel voor ons en profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en kracht als van een leeuw.

WEBSITE TIRZA:
Voor alle voorgaande delen van deze studie uit Openbaring, kijk op: https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

Maak een gratis website.