Prinsjesdag

15-09-2020

Lezen 1 Sam. 17 vers 33-52
We lezen het verhaal van David die van zijn vader Isaï de opdracht kreeg om naar zijn broers te gaan in het leger van Saul en te vragen hoe het met hen ging.
Net toen hij het leger binnenkwam, trad de indrukwekkende reus Goliath naar voren en hief zijn dagelijkse strijdleus aan om het leger én de God van Israël te tarten. Het leger verschrompelde van angst en trok zich vol vrees terug. David was heilig verontwaardigd. Hoe durfde deze Goliath het leger van de levende God zo belachelijk te maken en de spot met Hem te drijven?

David werd bij Saul geroepen. Hij legde aan de koning uit hoe hij leeuwen en beren gedood had in de naam van God. Saul gaf hem toestemming om de strijd met Goliath aan te gaan.
David wist op Wie hij kon vertrouwen. Hij kénde God in de strijd.
Hij wist welke strategie hij moest gebruiken. Hij had de zwakke plek van de vijand gezien.
Hij pakte 5 gladde stenen..... hief zijn geloofsbelijdenis aan 'Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer, maar ik treed u tegemoet in de Naam van de Here der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt.... vandaag zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft.... Want de strijd is des Heren, en Hij geeft u in onze macht!'..... en zwaaide het gladde steentje precies op de zwakke plek van de reus...... Met een klap stortte hij ter aarde.

Lezen: Daniel 2 vers 36-45
Ook in Daniel lezen we over een klein steentje.
Nebukadnezar had een droom van een enorm beeld. Gouden hoofd, zilveren borststuk, koperen lendenen, ijzeren benen, en ijzer/leem gemengde voeten ..... indrukwekkende wereldrijken zouden elkaar opvolgen tot de dag van vandaag toe. En zo is het precies gegaan.
Toch, zonder toedoen van mensenhanden, raakte er een steentje los die de voeten raakte en het hele indrukwekkende beeld deed instorten. Alle rijken werden als kaf dat door de wind verstrooid wordt. En de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vervulde...

Ik denk dat ons gebed ook als zo'n steentje kan zijn vandaag.
Net zoals David zijn God kende en in Zijn Naam zijn kleine steentje zwaaide naar de zwakke plek van de vijand (nl. het voorhoofd van Goliath), zo kunnen ook wij als één man in Gods Naam de steen met kracht naar de zwakke plek van de vijand werpen.

Jesaja 28:16 Daarom, zo zegt de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, weet van geen wijken.
En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen.

Gebed
* Laten we vandaag onze gebedssteen werpen (terwijl de troonrede wordt uitgesproken) naar de leugenbolwerken die over ons land willen heersen. We mogen bidden dat de leugens naar boven komen en dat de waarheid openbaar mag worden. Dat mensen gaan herkennen wat er echt gebeurt. En gaan bidden en stelling nemen. Laten we vandaag onze gebeden zo één maken dat we onder de leiding van de HG die zwakke plek gaan raken
* Laten we bidden voor regering en volksvertegenwoordiging dat zij op deze Prinsjesdag de Prince of Peace mogen ontmoeten. Dat hun geweten zo krachtig aangesproken wordt dat ze het niet kunnen negeren.
* We bidden voor klokkenluiders in regeringskringen, mensen die dapper opstaan en bedrieglijke redeneringen aan de kaak stellen.
* We bidden voor de pers en de media om eerlijkheid, en moed en dapperheid om voor de waarheid op te komen. Juist nu, op Prinsjesdag.
* We bidden dat 'verborgen plannen' niet langer verborgen kunnen blijven, maar openlijk moeten worden. We bidden voor recht en gerechtigheid in de plannen en in de besluitvorming.
* We bidden dat de spoedwet in onrechtvaardige vorm niet aangenomen kán worden.
* We danken God voor Zijn Koningschap over ons land! Op Prinsjesdag kronen wij onze levende Koning en God over ons land, en hangen Hem aan met heel ons wezen!

Maak een gratis website.