Religie of Geest

04-03-2021

Lezen Joh.3:1-19

Het verhaal van Nicodemus toont ons het verschil tussen de leer van de Schriftgeleerden en Farizeeërs en wat Jezus leerde.
'Je moet wederom geboren worden', zei Jezus tegen deze man.
Nicodemus snapte er niets van: wederom geboren worden, hoe kan dat?
Zijn verstand zat in de weg.
Nicodemus was een respectabel lid van het Sanhedrin.
De Here Jezus noemde hen : 'blinde leidslieden'.
Dat is heftig!
Zo zit de Here Jezus bij veel mensen wel in hun hoofd, maar niet in hun hart.
Daar heb ik ook last van gehad.

In 1Kor.2:6-16 beschrijft Paulus op een prachtige manier het verschil tussen een geestelijk mens en een ongeestelijk mens.
Vs.12 en 13: 'Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.'
Enige jaren geleden liet de Heer me daar meer over zien.
Het was in de 'Week van Gebed'.
Ik zag midden in een heel groot en ruim weiland een heel grote hoogspannings mast staan. Op een afstand kon ik zien, dat er een aantal mensen rondom deze mast heen en weer liepen.
Ze waren aan het bidden.
Opeens gingen ze allemaal aan de kant staan en met een grote klap viel de hoogspanningsmast om.
Zonder iemand te verwonden.
Heer wat wilt U hiermee zeggen?
De Heer bepaalde me bij deze masten die met elkaar verbonden, als een netwerk, over ons land staan.
Waar komt hun kracht vandaan?
Uit de aarde bedacht ik: steenkolen, gas, hout....
'Zo is het met de theologie', zei de Heer, 'dat is aardse kracht'.
Het zit over ons land gespannen.
Maar door gebed vallen de masten neer, halleluja.

Otto de Bruijne had in een van zijn preken eens over 'de ontmanteling van de aardse krachtcentrale'.
Wanneer gaat dit bolwerk vallen?
Of is het in deze tijd aan het wankelen?
Het lijkt er veel op.
We moeten het hebben van de Wind van Boven.
Hand.2:17 'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;....'
En we moeten het hebben van de Zon der Gerechtigheid Mal.4:2
'Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.'
Al die windturbines en die zonnepanelen, toch zo gek nog niet.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U door al dit schudden alle wankele dingen omver krijgt. Hebr. 12 :26 -27
* Dank U dat de wind van Uw Geest aan het blazen is.
* Dank U voor Uw beloften dat de Zon der gerechtigheid zal gaan schijnen.
* Dank U dat U door dit alles laat zien, dat U de regie heeft.

* We bidden dat in ons land religie plaats zal maken voor een levende relatie met U, onze Vader. En voor leven in de Geest.
* We bidden dat de bolwerken die dit tegenhouden snel en radicaal zullen vallen.
* We bidden voor de vele mensen die vermoeid en belast zijn, jongeren, ouderen, gezinnen...... dat ze U zullen vinden en tot rust zullen komen. We bidden oplossingen voor de vele zorgen en problemen waar mensen tegenaan lopen.
* We bidden voor kinderen en jongeren. We horen dat tieners (zelfs van 13 jaar al) zelfmoord plegen! Help hen roepen naar U en hoor naar hun schreeuw!
* We bidden tegen de dwaze plannen om euthanasie wettelijk mogelijk te maken voor kinderen van 1 tot 12 jaar!!
* We bidden voor de regering dat ze gaat inzien waar ze mee bezig zijn. We bidden dat dit regiem niet verder kan gaan!
* We bidden voor meer gebed, meer geloof en meer vertrouwen in Gods ingrijpen. Ja, we bidden voor 'de Geest van genade en smeekbede' over ons land. Dat we overal gaan bidden en U gaan zoeken.
* We bidden dat waarheid en liefde gaat overwinnen in ons land!

BIJLAGEN:
1) Een prachtig en passend lied van onze medebidder Manuel den Ouden
Wind of Revival
https://youtu.be/r9S3r4BkzgM

Maak een gratis website.