Rouw - gedicht

25-01-2021

Ik ben in diepe rouw,
om mijn land dat eens zo mooi was, en nu zo kaal.
eens zo vriendelijk en vol vertrouwen,
nu zo grimmig, met een hart van staal.
In één jaar zo veranderd, ik ken het niet meer terug.

Panische angst die dagelijks wordt gevoed,
door alles wat Kabinet en mainstream media zegt en doet.
Waar is het vertrouwen op onze grote God?

Maatregelen die menselijke warmte en dichtbijheid wederstaan,
Afstand houden, nauwelijks bezoek, gezelligheid van de baan.
Geen vrijblijvendheid, maar straffen als je tegenwerkt
Op je hoede dat geen boa je mensenliefde merkt.
In je eentje sterven, geen geliefden, begraven zonder rouwen,
Waar is plaats voor onze God, die wij immers in crisis kunnen vertrouwen?
Zegt HIJ niet: ziet hoe goed en liefelijk is het waar broeders samen wonen?
Zegt HIJ niet: daar doe IK Leven en Mijn zegen stromen?

Ons lichaam is niet langer veilig,
voortdurend testen, wie weet waarmee het wordt vervuild?
Verstand is voor paniek en angst ingeruild.
Kritisch geluid over cijfers mag niet klinken,
dan gaan de mensen je immers gewoon verlinken.
Dan ben JIJ gewoon de zondebok,
oorzaak van de crisis, logisch toch?

Mondkapjes maken ons onherkenbaar voor de ander,
beletten ons het spreken en het lachen naar elkander.
Ook hier geen keus, de harde wet is heilig.
Waar wordt GóD gevraagd, HIJ is toch veilig?

De vaccinatie moet de grote doorbraak geven,
Daarna kunnen we eindelijk weer als tevoren leven.
O ja? Als ieders DNA veranderen gaat?
en Mens2.0 te geboren worden staat?
Die Gods prachtige mensheid moet vervangen,
zoals Gods tegenstanders ijverig verlangen?

Nu dan de nieuwste mijlpaal van controle:
de AVONDKLOK, we zitten gevangen in ons huis.
Niet meer vrij om te bewegen,
alleen maar méér tijd voor de buis.

Ik ben in rouw om mijn mooie land,
Alle vrijheid en vreugde is verbrand,
in rook opgegaan alle medemenselijkheid,
corona is god, liefde en waarheid is kwijt!

---------------------------------------

Lezen Jes.5:8-24
'20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;
die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig..'

'16 Maar de Here der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid.'

DE GRONDSLAG VAN GODS REGERING IS RECHT EN GERECHTIGHEID!
Laten wij ROEPEN tot God om RECHT, net zoals de weduwe bij de onrechtvaardige rechter in Lucas 18:1-8.

Luc.18:7,8
'Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?
IK ZEG U DAT HIJ HEN SPOEDIG RECHT ZAL VERSCHAFFEN! Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?' (Zal Hij dán zulk volhardend roepen vinden?)

God staat toe wat er nu gebeurt. We zijn niet hopeloos.
Ons roepen om gerechtigheid is in feite het roepen uit Op.22:20: 'Kom, Jezus. Kom!'
We weten dat deze dingen móeten geschieden. Daarom verzetten we ons niet, we verdragen geduldig en aanvaarden het lijden dat er bij hoort. Ook als het meer wordt en de tijden nog slechter worden.

Dus ons verwachten van Zijn recht en gerechtigheid is niet perse voor nú en híer, maar het zál doorbreken wanneer Jezus komt! Zijn recht zal doorbreken met enorme kracht en heerlijkheid. Maar ook met schrik en ontsteltenis. Hij zal écht afrekenen met het kwaad, lees maar in Op.14:19,20. En in vele andere verzen.
Laten we daarom de schalen van gebed in de hemel vól bidden!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader, dat we áltijd mogen roepen in onze nood, in onze rouw; dank U dat U er altijd BENT, dat U onze hoop, onze troost, onze zekerheid, onze TOEKOMST bent!! We weten ons zo veilig bij U! (Lees dankend Psalm 131)
* Dank U Jezus, dat U terugkomt en dat U zult afrekenen met het kwaad, met de leugen, met de verborgen agenda's.
* We bidden voor ons land, dat er een steeds krachtiger roepen tot U zal gaan ontstaan, dat de nood ons brengt tot gebed! Dank voor de week van gebed, dat velen de vreugde van zoomgebed hebben ontdekt en we bidden dat het gebed enorm gaat toenemen.
* We bidden voor het geluid van eerlijkheid en waarheid in ons land. Dat die stem steeds helderder zal klinken. Dat zowel christenen als niet-christenen het effect van alle maatregelen gaan beseffen en daarmee wat erachter zit.
* Sterk mensen die opstaan voor waarheid! We zegenen hen en noemen zoveel mogelijk hun namen.
* Help slachtoffers van onrecht in deze crisis als ondernemers, verzorgenden, ouderen, kinderen, gezinnen...... slachtoffers op elk gebied. Geef uitredding, creativiteit en gebed, geef bovennatuurlijke voorziening waar men op U vertrouwt!

GEBEDSPROJECTEN waarvoor we elke dag willen bidden:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van 'Kom ik om, dan kom ik om'.
* Wetsvoorstel voor 'Super SyRI'.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
Schrijf je mail/brief aan Eerste Kamer:
https://www.dropbox.com/s/4xw9v55l9f6qx7j/brief%20aan%20regering.pdf?dl=0
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam - poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

https://www.24-7gebed.nl/2020/11/02/elke-dag-onlinegebed-via-zoom/

Maak een gratis website.