School of Night & Dreams

22-01-2022


1 zaterdag | 22-01-2022 | Kapelle

Gods aanwezigheid in de nacht en in dromen?

Misschien klinkt het wat bizar in je oren, maar wist je dat 1 op de 3 Nederlanders slaapproblemen heeft? Best wel heftig toch? Terwijl God de nacht juist wil gebruiken om jou te ontmoeten. De nacht is door God gemaakt en een diepe, vredige en aangename slaap is wat Hij ons wil geven. Maar daar blijft het niet bij. Er is nog veel meer te ontdekken en te ontvangen in de nacht. Juist in deze tijd waarin we leven, waarin "visioenen zien" en "dromen, dromen" een van de specifieke manieren is waarmee God zichzelf wil laten zien aan jou.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Handelingen 2:17

Visie en inhoud van deze school.

De visie voor deze school is in een regel samen te vatten als;
"wakker worden voor Gods plan met de nacht".
Het eerste wat je zal gaan ontdekken, tijdens deze school, is hoe God ook jouw nachten en dromen wil gebruiken om tot je te spreken en je toe te rusten. God wil heling en verlossing brengen juist ook in en door jouw nachten en dromen.

Tijdens deze school ontdek je de antwoorden op deze en nog meer vragen:
* Wat zijn sleutels voor een goede nachtrust?
* Zijn dromen voor iedereen?
* Hoe herken ik een droom van God?
* Hoe versta ik Gods symbolische manier van spreken?

We gaan de diepte in van Gods rijke Woord. Je zal verbaasd staan over hoeveel sleutels het Woord je gaat geven. Sleutels die je praktisch kunt gaan inzetten om jouw persoonlijke relatie met Jezus krachtiger te maken. Ook ontvang je een impartatie door de Heilige Geest. Een impartatie om (meer) dromen en visioenen te gaan ontvangen.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

- Als je verlangt naar een gezond 'nachtleven' en slapen in vrede en rust
- Als je meer van Gods aanwezigheid wil ervaren, juist ook in de nacht
- Als je wilt ontdekken hoe God spreekt door dromen als cadeaus in de nacht

Het team

De cursus staat onder leiding van Dite Coumou. Dite draagt een krachtige profetische zalving. Ze is lid van het profetisch kernteam van IAM. Naast spreken en lesgeven op de profetische en creatieve cursussen heeft Dite ook nog de tijd genomen om zich de laatste jaren te verdiepen in alles wat de Bijbel openbaart rondom slapen, dromen en het nachtleven met God. En ze ontdekte daar een rijke schat waarmee ze ook jouw leven weer wil verrijken. Ze heeft inmiddels ook een boek geschreven over dit onderwerp.

Meer informatie of opgeven kan via: https://iamloved.nl/school/school-of-night-dreams-1-zaterdag/


Maak een gratis website.