Slot - Visie voor de eindtijdgemeente

25-05-2020

Slot

Ik eindig met getuigenissen uit de Oekraïne en Sint Maarten omdat God mij daar heeft laten zien dat Hij een levende God is. Dat Hij spreekt en bevestiging geeft op je vragen.
Maar ik denk dat mijn grootste lessen zijn dat God zich openbaart als we bereid zijn te doen wat er in Zijn woord staat. Dit openbaart zich vooral in ogenschijnlijk kleine zaken.

Op het eiland Tholen en omstreken discipel ik met 6 mannen. Bij defensie hebben we een Kickstart-programma speciaal voor mannen en vrouwen met PTSS of andere klachten.
Binnen jouw context mag jij aan het werk. Dat wil zeggen met de mensen die God op je pad brengt. Met je gaven en je taak. Op de plaats waar God jou heeft aangesteld.
Zie je deze aanstelling niet? Start dan maar gewoon en geloof wat God zegt in Jesaja 58:
Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
Of in Matteüs 5: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Wacht niet meer op dat briefje uit de hemel, maar ga aan het werk vanaf je knieën maar ook op je voeten.

Mijn gebed in deze tijd is dat kerkleiders bereid zijn tot transitie, herders die bereid zijn hun schapen toe te rusten.
Vlak voordat ik dit schreef sprak ik met een broeder over een kerk in Steenbergen welke 7 diensten gaat houden met 30 personen. Dit is de start van een nieuwe kerk. Gebouwen die efficiënt gebruikt gaan worden. Kleine groepen die zelfstandig gaan draaien. Groepen waarin iedereen zijn gaven en talenten mag inzetten, waarin iedereen zich gekend mag weten. Groepen die bereid zijn buren uit te nodigen omdat het zo fijn is in de samenkomsten. Vuur wat gaat branden in harten. Vuur wat aanstekelijk werkt en niet meer te doven is. Het water van de geest wat gaat stromen door jou. Water wat genezing brengt in je ziel en lichaam. Een stroom van genade die je niet voor jezelf kan houden, maar moet delen.

De film 'Up' is een animatiefilm die het verhaal verteld van Carl Fredricksen. Carl is een verlegen achtjarige jongen, die op een dag Ellie, een nogal excentriek meisje ontmoet. Samen hebben ze grote dromen, maar elke keer is er wel een excuus om hun dromen niet uit te leven. Als Ellie op leeftijd is en sterft ontmoet Carl de jonge scout Russel. Carl herkent zich in Russel en moet in eerste instantie niets van hem hebben. Uiteindelijk bouwen zij een band op en stappen in de droom die leidt tot hun bestemming.

De Profeet Joël geeft ons de volgende profetie: Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Joël 3: 1-2
Ben jij die oudere die dromen droomt? Ben jij die jongere die profeteert of visioenen ziet?
Of blijf je wachten tot de tijd gekomen is dat God Zijn geest uitstort?
Dan heb ik een verrassing voor je: de tekst waarmee Petrus zijn toespraak begon op 1e Pinksterdag: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
Hij citeerde de profeet Joël. Na deze toespraak kwamen er 3000 mensen door de kracht van de Heilige Geest tot geloof in Jezus.

Dank U Vader dat U ons een weg wijst in Uw Woord door Uw zoon Jezus. Hij die het Levend Woord is. Dank U Vader dat U mij in 80 dagen tijd inzichten hebt gegeven hoe de huidige kerk zich kan transformeren van menselijke structuren naar een Uw organisme, het lichaam van Christus.
Laat ons lichaam zijn onder de bezielende leiding van Jezus vervuld met de Geest. Een lichaam wat U alle eer geeft en waarin iedereen gelijk is. Heer help ons tot onze bestemming te komen en laat het getuigenis van Uw zoon Jezus in ons leven opdat de wereld gaat geloven dat Christus door U gezonden is.

Amen

Maak een gratis website.