The mainstream

07-12-2020

Wist u dat 'Agenda 21' een officiële agenda is van de VN die door 178 landen en het vaticaan in 1992 is ondertekend? 'Agenda 21' presenteert zichzelf als de globale agenda voor de 21e eeuw. Vooral op het gebied van duurzaamheid leidt een zeer brede weg naar een betere, gecontroleerde wereld.
Agenda 2030 is zomaar een momentopname met tussenliggende doelen in 'Agenda 21'.
Interessant is het om de plannen in een soort definitief stadium te bekijken in 'America2050':
https://rpa.org/work/reports/america-2050-prospectus
Met welk doel wil de mens de wereld veranderen/resetten?
Uiteindelijk wil de mens zelf in staat zijn leven te beheersen en creëren. Dit laatste kwam ik tegen op de site van de Cornell University in New York:
https://www.cornell.edu/video/engineers-create-material-three-key-traits-of-life
Als je dit ziet besef je dat er in feite geen ethische grenzen meer zijn. Er wordt gesproken over 'transformatief leren'. Vergis je niet: Dit houdt het einde in van de mens zoals Gód de mens geschapen heeft. Mind Control programma's hebben de wereld al jaren overspoeld. 2020 was de mijlpaal om alles in gereedheid te brengen voor de 'Great Reset' in 2021.

En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Lukas 17: 26-27 (Lees t/m vers 37)

Vrijdagnacht werd ik wakker met een droom:
Ik bevond mij in een sterke diepe stroom in het midden van een grote rivier. Een stroom waar ik geen weerstand aan kon bieden. De rivier waar ik door gegrepen was ging nietsontziend door alles heen en nam alles op zijn weg mee.
Ik had een stok in beide handen. De stokken had ik nodig om monsters van mij af te houden. Ze zagen eruit als grote slangen en krokodillen. Ik bevond mij in de hoofdstroom (mainstream) en wist dat ik naar de zijstroom moest. In de zijstroom aangekomen constateerde ik dat er geen monsters meer waren. Echter kwam ik hier twee drenkelingen tegen die zich aan mij vast klampten. Ik liet dit toe. De stroom was minder hard en ik was in staat met deze twee personen aan de hoge oever te komen. Daar werd mij een hand toegestoken die ik pakte.
Ik werd door meerdere personen op de kant getrokken. Op het moment dat zij mij uit het water tilden namen de twee drenkelingen een monsterlijke gedaante aan. Het leken wel twee grote bloedzuigers. Mijn lichaam was hierdoor voor een gedeelte aangetast, echter op het droge herstelde dit op een wonderlijke wijze.

Ik moest denken aan de tijd vlak na mijn bekering. Ik was sergeant van de mariniers en was na 25 jaar dienst als een vis in het water. Echter het was een goddeloze omgeving. En ik was tot bekering gekomen. Ik beschreef het toen als zwemmen tegen de stroom in. Dit kon ik op eigen kracht niet lang volhouden zoals een zalm of een forel. Op een dag deelde ik dit gevoel met een collega. Hij zei: 'jij moet niet meer tegen de stroom inzwemmen, maar je moet gewoon standvastig gaan staan in de stroom.' Dit deed ik, maar na verloop van tijd ging het klotsen van het water en het botsen met allerlei troep en het kleven van het vieze water mij zo tegenstaan dat ik wist dat er een andere weg was.
Ik leerde gebruik te maken van keerstromen achter rotsen.
Echter ik was nog steeds in het vieze water en ook in de keerstroom kwam het afval terecht.
Toen ik dit weer eens deelde, dit keer met een geestelijk verzorger, kreeg ik het antwoord: 'Je moet op de rots zien te komen'.
Dit was de ultieme oplossing tot vandaag de dag.

Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een ROTS bouwt. Matt.7: 24
Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de ROTSHOLTE zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Ex.33:22

Nu is het water van deze wereld is weer verder gestegen, de afvalligheid van het geloof neemt in grote mate toe en zelfs de rots komt onder water te staan. Hij is nauwelijks meer zichtbaar op deze aarde en de droom van vrijdagnacht is waarheid geworden. Tegen de stroom inzwemmen lukt niet meer. Blijven staan in de mainstream lijkt onmogelijk. Er zijn nauwelijks veilige havens te vinden. Zeemonsters zoals de Leviathan lijken de controle te hebben.
Toch is er een onderstroom naar een Safe Harbour'(Veilige haven).
In verdrukking mogen we leren standhouden en volharden. Breng jezelf in positie waar de Geest jou wil hebben. Die uitgestoken hand vanaf de oever komt zeer binnenkort. Tot die tijd zal jij de krachten en machten van de Leviathan en Izebel weerstaan en ze zullen van je weggaan.
Tegelijkertijd kunnen wij die veilige haven zijn voor een ander. De Rots woont in ons. Wij kunnen die persoon zijn die het tij keert en die stand houdt in een wereld die niet eerder zo onveilig is geweest.

Psalm 27:1-6
1 De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
2 Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten (mijn tegenstanders en mijn vijanden) zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.
3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
4 Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
5 Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
6 En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.

Dankgebed:
* Dank U Heer, dat U onze ROTS bent! Dat we in U mogen schuilen en veilig zijn.
* Dank U Heer dat U ons hebt voorbestemd om veilige havens te zijn voor onze omgeving.
* Dank U Jezus dat wij in Uw kracht het tij mogen keren en stand mogen houden in een wereld die onveilig is.
* Dank U Heer dat U ons standvastigheid en volharding geeft om de satan en zijn demonische machten te weerstaan.

Gebed:
* Help ons om ook vandaag 'één ding' te zoeken: voortdurend in Uw Tegenwoordigheid te zijn, die is als een ROTS, waar U mij bovenop plaatst!
* Heer bescherm ons tegen al het afval van deze wereld.
* Heer veranker ons op een plek waar U ons wilt hebben.
* Heer maak van mensen die schuilen in de keerstroom achter ons nieuwe bakens van hoop zodat ook zij uitstappen om veilige havens te zijn in Uw machtige naam.
* Heer leer ons te lopen op het water!

Lied: Opwekking 789 Lopen op het water
https://youtu.be/tnmJsp7Okhw

Maak een gratis website.