U BENT JEHOVA JIREH, MIJN GOD DIE VOORZIET

12-02-2021

Vandaag lezen we uit Daniel 9:1-23
vs.3 'Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. Ik bad tot de HEERE , mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen...... 19 Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het , wacht niet langer - omwille van Uzelf, mijn God.'

Er staat boven 'een smeekbede van Daniel'.
Wat is een smeekbede? Het woordenboek zegt dat het een 'nederig verzoek' is.
David Wilkerson zegt "Ik geef me over! Ik kan deze strijd niet meer strijden, ik ben verloren en wanhopig"
Een smeekbede is niet 'iets roepen naar God om te doen wat jij wilt'. Het is ook niet het smeken of pleiten bij Hem om jou te assisteren in je eigen plannen. In tegendeel, het is 'het volkomen opgeven van uw eigen wil en uw eigen wegen'!
Als we kijken naar Daniël, dan vind ik het bijzonder hoe Daniël zich vernedert voor God. Hij zoekt God in gebed met smeekbeden, met vasten en in zak en as.
En Hij doet belijdenis van zonden en ongerechtigheid. Hij vereenzelvigt zich met de zonden van het volk. Daniel vernedert zich voor God.
Daniel is een rechtvaardig man die God wil dienen en trouw vast houdt aan Gods geboden, met gevaar voor zijn eigen leven. Toch kiest hij er hier voor zich te vereenzelvigen met de zonden van zijn volk en deze te belijden voor de troon van de Allerhoogste Koning. Ik zie hier een type van Christus. Jezus die nog verder ging als Daniël. Hij vereenzelvigde zich met onze zonden, en droeg ze allemaal op het kruis van Golgotha zodat wij vrij kunnen zijn. Zo is er dan voor wie in Christus Jezus is geen veroordeling meer, Rom 8:1.
Nu naar deze tijd. De wereld gaat gebukt onder zonden. Ons land ligt in zonden gehuld. De bloedschuld torent tot in de hemel. Denk aan abortus, euthanasie, humantraficking, kindermishandeling en kindermisbruik. Maar de Heer heeft ons net als Daniël geroepen om smeekbedes te doen. Om ons gezicht te richten tot de Heere God, om HEM te zoeken in gebed en met smeekbeden, om belijdenis te doen van de zonden van ons land. Om God te vragen Zijn oor te neigen en te horen (vers 18) want wij werpen onze smeekbeden ook niet meer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Gods grote barmhartigheid die Hij aan ons heeft betoond door het eenmalige offer van Jezus.
Ook wij bidden: 'Heere, luister. Heere vergeef. Heere sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van Uzelf God, mijn God!'

En dan tot slot de bevestiging die Daniel krijgt. 'Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om dat te vertellen, want u bent zeer gewenst.'
'Zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven', zegt Jezus in (Joh20:29)
Dus ook als wij misschien niet direct iets zien, heeft Jezus ons wel degelijk die bevestiging gegeven.

God is Jehovah Jireh. God die voorziet.

Dankpunten:
* Dank U voor het kruis,
* Dank U voor Uw genade.
* Dank U voor Uw liefde
* Dank U dat U Jehovah Jireh bent. God die voorziet.
* Dank U voor de mogelijkheid om met elkaar te bidden.

Gebedspunten:
* Heer we belijden de zonden die wij als Nederland hebben gedaan.
* Vergeef ons land voor alle abortussen en euthanasie die we hebben toegestaan en nog steeds toestaan. Grijp in dat hier een einde aan gaat komen.
* Vergeef ons land voor het vele kindermisbruik. Zegen deze kinderen en herstel hun diepe wonden en breng ze op veilige plekken.
* Vergeef ons land voor het exploiteren van porno/kinderporno. Grijp in, dat dit zal stoppen en dat er bekering zal zijn van deze vreselijke praktijken. Bescherm ook huwelijken die dreigen kapot te gaan.
Bevrijd pornoverslaafden.
* Vergeef ons land dat we U niet de hoogste plaats hebben gegeven die U toekomt. Bewerk een honger en dorst naar meer van Uw Woord en meer van Uw Geest.
* Vergeef ons dat we als land ons niet langer laten leiden door Uw Woord en Geest, maar door de mensen en media. We bidden voor waarheid in de media.
* Heere neig U oor, mijn God en hoor! Heer wij doen onze smeekbeden niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. Op grond van het offer van Jezus. HEER luister, Heere vergeef, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van Uzelf, mijn God in Jezus naam!

BIJLAGEN
Opmerking: met de (soms politieke) berichten die we doorsturen bedoelen we NIET dat we bepaalde politieke ideeen aanhangen, maar dat we ervoor bidden dat er waarheid gesproken wordt ook in de politiek, en dat we bidden voor degenen die de moed hebben om op te staan voor waarheid. Elke bijlage is altijd ter eigen toetsing.

1) Van der Staaij over verlenging avondklok
https://www.youtube.com/watch?v=FUDVmHnPBwY

2) Vanavond Workshop In Gesprek Graadje Dieper over vaccinatie, 19:30 - 21:45
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-12-feb-2021/

Maak een gratis website.