Uitvoering fase 3: Neem het land in bezit.

16-04-2021

Lees Nehemia 4

In de afgelopen weken hebben we met elkaar naar het boek Nehemia gekeken en van Nehemia geleerd hoe God wil strijden in tijden van crisis.
De opdracht die wij uit dit boek haalden was 3-ledig.

Sta op - Ga door het water - Neem het land in bezit.

We behandelen nu de laatste fase: Neem het land in bezit.
Opstaan hield in dat we luisteren naar Gods stem, dag en nacht bidden en vasten en vervolgens wonderen verwachten en in gehoorzaamheid uitstappen zoals Nehemia deed.
Door het water gaan had te maken met innemen en heiligen van plaatsen van autoriteit (poorten). We ontnemen de vijand autoriteit in ons leven door hem bepaalde ingangen te ontzeggen. Dit doen we door waarheid t.o. leugen te plaatsen(proclameren en doen), verlossing t.o. gebondenheid, recht t.o. onrecht, wil t.o. onwil en geloof t.o. ongeloof. Hierbij gebruiken we Gods Woord en het bidden in de Geest, oftewel we sluiten de poorten door onze geestelijke wapenrusting te leren hanteren. Het optrekken van onze muren heeft meer te maken met integriteit en het eigen maken van een Goddelijk karakter. De vrucht van de Geest die in eenheid met God en met elkaar gebouwd moet worden.
Een heerlijk proces van reiniging en heiliging waardoor de stad weer in eigen handen is gevallen.
Als jouw stad weer in eigen handen is, dan heb je met de heiligen rondom je het belangrijkste bolwerk heroverd. Zie de stad als jouw gemeenschap van heiligen.

Neem het land in bezit:
Het land in bezit nemen ligt over het algemeen buiten de aan ons gegeven autoriteit. Het is belangrijk om binnen jouw gebied van verantwoordelijkheid te opereren en niet daarbuiten. Besef dat andere steden simultaan of achtereenvolgens gedreven door de Heilige Geest door anderen worden ingenomen van binnenuit. Dat er mogelijk een taak ligt voor jou om gebied net buiten jouw stad in te nemen. Bij inname ligt bijna altijd de focus op mensen en op relatie en niet op materiële goederen, geld en bezit.

We kunnen concluderen dat inname van ons land geschiedt onder leiding van de Heilige Geest. In Nehemia 4 onderscheiden we 5 stappen:

 1. Wees continue voorbereid op een aanval en zet dag en nacht een wacht uit.
  Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Neh.4:8-9
  Blijf zuiver binnen jouw gemeenschap in Woord, gebed en handelen. laat mensen uit jouw gemeenschap bidden voor specifieke bolwerken van de vijand.
 2. Kom in positie op kwetsbare punten.
  Het gebeurde, toen de Joden die bij hen woonden, ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: Jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Neh.4:12-13
  Gelovigen van buiten jouw gemeenschap proberen je terug te krijgen. Door twijfel, leugen, verleiding, misleiding en aanklacht worden mensen a.h.w. teruggetrokken richting het systeem van religie, traditie en macht.
 3. Bouwers, lastdragers, en soldaten werken samen aan één taak.
  Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Neh.4: 15-16
  Deze dagen worden Apostelen, Profeten en Evangelisten geroepen om samen te werken aan één taak. Het zijn bidders en doeners die door mogen bouwen op het fundament wat destijds gelegd is door Jezus Christus, de apostelen en de profeten. Efeze 2:20
 4. Strategie en tactiek worden besproken met iedereen uit de gemeenschap.
  Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk: Het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden.
  Menselijker wijs zijn we met veel te weinig om de vijand aan te kunnen. Er zijn nog teveel bressen in de muren. Echter God strijd voor ons! Wij zullen een strijdvaardige eenheid vormen op de plaatsen van bazuingeschal. We hebben vertrouwen in onze God dat Hij op de kracht van gebed een engelenwacht neerzet op de plaatsen waar wij niet kunnen zijn.
 5. Wees dag en nacht bereid en strijdvaardig. Neh.4: 23
  Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water.
  Dit heeft te maken met commitment, INZET. Een eenheid geleid door de Geest en met een goede leider zal zich willen inzetten en is bereid om te investeren. Met name in tijd.

Door standvastig te blijven staan en jouw ingenomen bolwerken verder uit te bouwen tot een bolwerk van God, zal het land worden ingenomen. God strijdt voor ons.
Laten we beseffen dat wij in deze strijd niet iedereen mee gaan krijgen. Misschien lijkt het er zelfs op dat wij fysiek gezien zelfs terrein prijs geven. In mijn beleving is het zelfs on-Bijbels om te denken dat het gehele land Godvrezend gaat worden.
Echter besef dat D-day(decision) al geweest is en V-day(victory) aanstaande is!

Gebed:

* Heer dank U voor fijngevoeligheid voor Uw stem en laat ons aan die stem gehoorzaam zijn.

* Heer dank U voor geestelijke wapens die wij mogen hanteren door waarheid t.o. leugen te plaatsen, verlossing t.o. gebondenheid, recht t.o. onrecht, wil t.o. onwil en geloof t.o. ongeloof.

* Heer laat ons muren van integriteit optrekken tegen onze vijanden. Muren waardoor ons Goddelijk karakter wordt gevormd en zichtbaar is als vrucht van de Geest.

* Heer geef ons de kracht om stand te houden tegen het systeem van religie en traditie. Ontwortel ons uit door mensen gebouwde systemen en laat ons altijd de focus op mensen houden.

* Geef ons specifieke bolwerken van de vijand die wij mogen bestrijden met Woord en gebed.

* Laat ons inzien wanneer de vijand zijn tactieken op ons loslaat van twijfel, leugen, verleiding, misleiding en aanklacht

* Ik dank U voor de wapens die U ons geeft om deze te bestrijden.

* Heer leer ons samen te werken met Apostelen, Profeten en Evangelisten. Laat ons een huis bouwen op de rots wat de storm kan doorstaan.

* Geef ons de juiste strategie voor onze plaats en onze bediening. Laat ons niet wijken van de plaats die U ons gegeven heeft.

* Laat ons mensen zijn die zichzelf inzetten voor U met alles wat in ons is. 

Maak een gratis website.