Veilig onder Zijn vleugels

26-01-2021

Psalm 91 is Gods manier om ons te vertellen dat iedereen die naar Hem toe rent en zijn Goddelijke bescherming zoekt, zal worden gered in rampspoed en vernietiging. Als we de woorden van deze psalm bidden, wordt het een krachtig schild ter bescherming tegen angst.

Onze wereld is binnenstebuiten gekeerd terwijl we onszelf moeten blijven isoleren tijdens de COVID-19-pandemie. Het is moeilijk om NIET hieraan te denken, omdat het letterlijk elk gebied van ons leven heeft geraakt. We zijn gescheiden van familie en vrienden, afgesloten en nu de avondklok.
De pandemie van het coronavirus is voor honderden miljoenen mensen verwarrend en beangstigend. Tijdens dit historische moment in de geschiedenis is het moeilijk om niet ongerust of bezorgd te zijn.
In deze tijd van een wereldwijde pandemie spreekt deze psalm over Gods aanwezigheid, Zijn macht en bescherming tegen angst. Angst is de grootste bedreiging. De apostel Paulus moedigde Timoteüs aan om aan het geloof vast te houden door hem eraan te herinneren: 'Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.' (2 Timoteüs 1: 7).
'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, zal rusten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal van de Heer zeggen: Hij is mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.' Ps.91:1-2
Het punt is dat God bergen kan doen tuimelen, Hij kan de zeeën scheiden, Hij kan ons tegen de vijand beschermen. Hij kan ons beschermen tijdens deze pandemie, want wat er ook gebeurt, we zullen voor altijd bij Hem zijn.
Het betekent dat de Heer God is de Almachtige, Alwetende, en Hij kent ons op een diep en intiem niveau. Hij kent het exacte aantal haren op ons hoofd, de kleur van onze ogen, en wanneer we gaan liggen en wakker worden, hij weet hoeveel dagen we op deze aarde hebben.
Alleen al in deze eerste paar verzen van Psalm 91 worden we zonder enige twijfel gerustgesteld dat we een Machtige God dienen. Het herinnert ons eraan dat Hij nog steeds bij ons is, ook al leven we in een gevallen wereld. Zelfs in gevaarlijke tijden worden we eraan herinnerd dat hij onze Schuilplaats is, onze Beschermer, en onze Verlosser. We worden eraan herinnerd dat God de touwtjes in handen heeft, voor altijd en altijd.
'Omdat hij/zij van MIJ houdt', zegt de Heer, 'zal IK hem/haar redden; IK zal hem/haar beschermen, want hij/zij erkent Mijn Naam. Hij/zij zal Mij aanroepen en IK zal hem/haar antwoorden; IK zal met hem/haar in moeilijkheden zijn, IK zal hem/haar verlossen en eren. Met een lang leven zal IK hem/haar tevreden stellen en hem/haar Mijn redding tonen.'

We kunnen rekenen op de beloften in deze Psalm. Het is gevuld met de goedheid en kracht van God met acht beloften:
1. IK zal hem redden ... ben oorzaak tot ontsnapping
2. IK zal hem beschermen ... zet jou op een hoge plaats
3. IK zal hem antwoorden ... reageer op jouw roepen
4. IK zal met hem in moeilijkheden zijn ... ben bij je, wat er ook gebeurt
5. IK zal hem verlossen ... breng je in veiligheid
6. Eer hem ... maak je sterk met Mijn bevestiging
7. Met een lang leven zal ik hem tevreden stellen ... geef je alle tijd in je levensreis
8. Toon hem Mijn redding...... laat jou Mijn verlossing en overwinning zien

Tot slot ... wat betekent dit?
God belooft niet dat we niet ziek zullen worden of dat geliefden niet zullen lijden door ziekte of iets anders in het leven. Wat hij wél belooft, is om bij ons te zijn en ons tegen angst te beschermen. De beloften en plannen die Hij voor ieder van ons heeft, bieden ons de troost dat Hij de touwtjes in handen heeft.

Laten we elke dag deze Psalm bidden.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader, we danken U voor uw bescherming. We herinneren ons elke dag dat we in de bescherming van uw vleugels mogen leven.
* Vader, we bidden voor de omstandigheden om ons heen, dat Uw licht door ons heen mag schijnen.
* Vader, we bidden dat ons land een licht zal zijn voor alle buurlanden.
* Vader, we bidden dat mensen zullen beseffen dat het vernietigen van ons land is niet de oplossing voor de crisis.
* Vader, we bidden voor de kerken, voor onze broeders en zusters, dat we Uw Woord opnieuw zullen ontdekken en de tijd kunnen herkennen in Uw Woord. Dat we onze sterkte zoeken in Uw Woord. Want U bent Zelf Uw Woord.
* Vader, we bidden voor de verkiezing, dat deze door zal gaan, en dat er een échte verkiezing zal zijn.
* Vader we bidden voor de jongeren, help hen om te zoeken naar U, te roepen naar U, dat sámen te doen met hun vrienden.... antwoord op hun roep en geef een grote opwekking van ontdekken van hun bestemming in U, Heer, hóór de jongeren!
* Vader we bidden voor de huwelijken, voor de kinderen die thuis slecht worden behandeld. Geef rust en vrede en oplossing voor alle spanningen.

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor Defensie en voor ons land via Skype om 09.00uur:
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe

Maak een gratis website.