Verantwoording

14-12-2020

En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.
Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.
Openbaring 16: 13-14

Alle koningen van de aarde lijken nu nog niet verzameld. Echter, ik constateer dat zij ten aanzien van de 'P(l)andemie' hetzelfde standpunt hebben ingenomen. Verzameld rond een Agenda 21?
De mens die zich verheft tegen God is corrupt. Ook de engelen die zich verheffen boven God zijn corrupt.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (DNA) en haar zaad (DNA); Gen.3:15

We leven in een tijd als in Genesis 6. Toen vond er een 'genetische manipulatie' plaats. De mens werd veranderd doordat engelen van satan gemeenschap hadden met de vrouwen van de mensen. Deze vermenging bracht hybriden voort, reuzen, met een ander DNA dan God bedoeld had voor de mens. Zo werd het zuivere, menselijke DNA bijna vernietigd.
God maakte de keus opnieuw te beginnen.
Noach werd zorgvuldig uitgekozen. Hij wordt 'rechtvaardig' genoemd, kennelijk was zijn DNA zuiver. Zijn vrouw, 3 zonen en hun vrouwen mochten mee.
Drie geslachten later, met zijn achterkleinkind Nimrod, keerde de mens zich wéér openlijk tegen God. Nimrod was de stichter van Babylon. In deze stad werd de Toren van Babel gebouwd, die de kracht van de mens tot volheid moest brengen.
Vandaag de dag hebben we nog steeds met de geest van Babylon te maken. Dat is de geest van de antichrist.
Binnenkort wordt het hele volk ingeënt en het ziet ernaar uit dat er wederom een verandering plaats gaat vinden op DNA niveau. Echter deze keer wereldwijd.

Het merkteken van het beest?
Een ieder die niet gemerkt is en dit niet kan aantonen in zijn digitale ID zal vanaf medio 2021 niet meer kunnen vliegen. De vliegtuigmaatschappijen eisen nu al een recente negatieve PCR test.
Al het openbaar vervoer zal dit voorbeeld volgen. Over het bezoek van evenementen werd door minister de Jonge in april j.l. al gesproken. Oftewel uitsluiting van het maatschappelijk leven zonder digitale bewijsvoering van vaccinatie.
Waarom? Voor de wereld ben je een potentieel levensgevaar.
Ik denk dat iedereen wel beseft dat dit balletje door rolt. Dat winkels zullen volgen, bioscopen, zelfs kerken.
... en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Openbaring 13: 17
Stel dat er géén nano-chip of geen DNA-mutatie in de vaccinatie aanwezig zou zijn, dan nog zou de vaccinatie het merkteken van het beest kunnen zijn, omdat alle genoemde kenmerken kloppen.

Welkom bij de Great-Reset in 2021. Aangekondigd door de elite van deze wereld.
Uitgevoerd door het World Economic Forum. Deze reset wordt o.a. zichtbaar door:
- De 4e industriële revolutie
- Een digitale pas. Op termijn mogelijk geïmplanteerd.
- Een nieuwe digitale munteenheid.
- Een wereldreligie
- Een nieuwe wereldorde
Kijk hier voor filmpjes over bovenstaande onderwerpen:
https://genees-ons-land.webnode.nl/een-ander-geluid/

De tijd is nabij dat wij onszelf moeten verantwoorden aan de wereld waarom wij onszelf promoveren tot 'levensgevaarlijke creaturen voor de samenleving' omdat wij tot een minderheidsgroepering behoren: zij die niet vaccineren!
Mijn verantwoording:
Ik constateer dat corona bestaat.
- Duizenden artsen wereldwijd bevestigen dat er goed werkende medicijnen bestaan. O.a. hydroxychloroquine met zinc.
- Deze artsen bevestigen dat hen verboden werd dit middel te verstrekken. (Inmiddels veranderd?)
- Ik constateer dat de mainstream-media een standpunt heeft ingenomen en in die hoedanigheid niet onderzoekt, niet onafhankelijk is, maar partij heeft gekozen over de gehele breedte.
- Ik constateer dat onze democratie onder vuur ligt doordat de vrijheid van meningsuiting grof wordt geschonden door alles en iedereen met afwijkende gedachten complotdenkers en complottheorieën te noemen.
- Media met een afwijkend geluid worden verwijderd van Youtube, Twitter en Facebook.
- Ik constateer dat de wereldwijde invoering van mondkapjes als doel heeft om ons gedrag te beïnvloeden: In mijn beleving onderdanigheid aan het systeem van de wereld, oftewel buigen voor de satan i.p.v. onze almachtige God.
Immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters over mondkapjes.
https://youtu.be/jJr6-qzE920

Kunstmatige intelligentie en 5e generatie internet wordt ingezet om ons naar een nieuw Babylon te leiden met als doel om de biologische grenzen van de mens te doorbreken met wetenschap en technologie. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van de fysieke en cognitieve vermogens, alsook het streven naar onsterfelijkheid, (Transhumanisme).
Ken je vijand!!!
De mens die letterlijk op Gods troon gaat zitten.
Hij doet zich voor als 'de Christus'.
Echter ónze Christus heeft de overwinning reeds behaald op het kruis. Wij worden juist nu in deze tijd geroepen in Zijn overwinningskracht te gaan staan.
Daar horen geen drugs bij. Geen geest-bedwelmende middelen, maar Geest-versterkende middelen: Gebed, de Bijbel en gemeenschap met God en Zijn kinderen. Die zetten ons vrij. Wij worden op missie gestuurd 'to set captives free'.

Psalm 102: 26-29
Heer wij danken U , want U hebt de aarde gegrondvest; de hemel is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.
De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.

Gebed:
* Heer laat ons getuigenis echt zijn en onze verantwoording ten aanzien van vaccinatie krachtig zodat velen U zullen volgen en vrij blijven van dit merkteken.
* Heer wij zien dat de leugen regeert. U roept ons op om de werken van de duisternis in het licht te brengen. Laat waarheid ons merkteken zijn.
* Dank U Heer voor artsen en wetenschappers met open ogen. Dank U dat er nog steeds media is die hen een platform geven om uit te spreken wat er werkelijk aan de hand is.
* Heer geef hen die valstrikken zetten nieuwe inzichten. Heer laat hen die niet willen luisteren en zien, zelf in hun strikken verstrikt raken.
* Heer geef ons bescherming tegen alle kwalijke gevolgen bij het dragen van mondkapjes.
* Heer maak ons vol van Uw Geest en laat ons Geestvervulde christenen zijn, want:
hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Markus 16: 17-18
* Dank U wel voor de missie om gebondenen vrij te zetten.

Maak een gratis website.