Vertrouwen

19-01-2021

Lezen: 2 Tim. 2 vers 1-13
In dit gedeelte schrijft Paulus aan Timoteüs dat hij, wat hij zelf geleerd heeft, aan mensen mag toevertrouwen die betrouwbaar zijn.
Hij schrijft ook, dat het Woord betrouwbaar is (vers 11).
Je kunt het Woord vertrouwen.

Wat zegt de wéreld over vertrouwen?
Enkele omschrijvingen:
- De bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
- Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan
- Verwachten dat die ander het beste met je voor heeft.
Vertrouwen in mensen wordt vaak beschaamd.
Zelfs mensen die we goed kennen, kunnen ons teleurstellen.
Als we ons teleurgesteld voelen, is dat vaak een teken dat we ons vertrouwen te véél op de mens gericht hebben.
De Bijbel roept ons op om ons te vertrouwen niet op de mens te stellen maar op God.
Spreuken3:5:
'Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet.'
Wat houdt dat in, vertrouwen op de Here?
Ik denk dat het inhoudt dat wij dat wat onze zekerheid is, mogen loslaten en in Gods hand leggen.
Loslaten om er niet zelf controle over te hebben en echt, écht te geloven dat God de situatie vasthoudt en dat Hij het beste daarin tevoorschijn brengt. En dat Hij ook inzicht geeft, hoe te handelen. Dat we ons daar dan ook geen zorgen meer over maken als we het eenmaal aan Hem gegeven hebben.
Dat is een proces. Een proces om heel bewust mee bezig te zijn, en te leren vertrouwen. Juist in deze tijd.
Vertrouwen wij op onze overheid of op God?
Vertrouwen wij in de maatregelen of op God?
Vertrouwen wij op een prik die geen geneesmiddel is maar nog steeds een medisch experiment? Of vertrouwen wij op God om ons te beschermen?

Laten we ook voor deze crisis op God vertrouwen!
Hij heeft ons een goed werkend immuunsysteem gegeven. Gezonde voeding, beweging en buitenlucht versterken dat. Al eeuwen verslaan we daarmee heel veel virussen en bacteriën.
De Here Jezus is ons grote voorbeeld
Joh. 2 vers 23, 24
'En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen die Hij deed: maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist zelf, wat in de mens was'.
De Here Jezus vertrouwde alleen op Zijn hemelse Vader, die alles weet en in datgene voorziet wat er nodig is.
Jezus wist wat in de mens was, Hij kende de mensen en wist dat Hij niet Zijn vertrouwen op hen moest stellen.

Jes.26:3,4
'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots'.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat we volledig op U mogen vertrouwen.
* Dank U Vader dat U ons zo mooi gemaakt heeft, met een ingenieus immuunsysteem.
* Dank U dat U ons helpt om te onderscheiden waar het op aan komt.
* Wij bidden dat de maatregelen en prikken die schadelijk zijn voor onze gezondheid zijn, afgeschaft worden.
*Wij bidden voor onze regering, dat ze zich mogen bekeren van de onwaarheden
* Wij bidden dat we alleen ons vertrouwen op U gaan stellen.
* Wij bidden voor Uw bescherming, voor ons lichaam, onze ziel en onze geest.

BIJLAGE:
Interessante website:
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!
https://www.24-7gebed.nl/2020/11/02/elke-dag-onlinegebed-via-zoom/

Maak een gratis website.