Vrijlating voor gevangenen

28-05-2023

Waarom is de kerk krachteloos, deel 4
Vrijlating voor gevangenen
Lees Lukas 4: 31-37

Bij defensie wordt de Nata standaard order gebruikt om voor elke missie een duidelijk 'mission statement' te maken. Met een mission statement geef je richting aan je opdracht. Een duidelijke koers zorgt ervoor dat je niet wordt afgeleid door randzaken.

Jezus geeft Zijn mission statement in de synagoge, Lukas 4 vers 18 en 19, voordat Hij met Zijn missie op aarde begint: 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.'
Beseffen wij dat Zijn missie onze missie is?
We zien dat Jezus, direct na Zijn 'Mission Statement', vervolgd werd. Nota Bene vanuit de synagoge. Laten wij dan ook niet raar staan kijken dat wij vervolgd worden vanuit de kerk als wij Zijn missie daadwerkelijk gaan uitvoeren.
Het is een missie die plaatsvindt vanuit het Hart van de kerk, dat is Jezus. Misschien vraag je je af: Welke kerk. Laten we duidelijk zijn: JEZUS RICHTTE MAAR 1 KERK OP: DE TEMPEL VAN ZIJN LICHAAM.

Dit is deel 4, het hart van een serie van 7. Jezus start zijn bediening, na het bekend stellen van Zijn missie, in het hart van de synagoge.
In de synagogen geeft Hij onderwijs. Hij spreekt met autoriteit en toont deze autoriteit in de hemelse gewesten door een man te bevrijden van een onreine geest in de synagoge.
Zo start Hij Zijn missie.
Ik werd erbij bepaald dat het Woord van God in ons moet gaan leven als enige autoriteit. Wij moeten het eten, herkauwen en vooral doen! Dan worden wij op zielsniveau hervormd, worden wij niet door elke wind van leer omvergeblazen en zullen wij met autoriteit Waarheid tegenover leugen zetten.

Sinds kort hebben wij een groep op woensdag op het terrein van de GGZ. Er sluiten inmiddels 5 cliƫnten aan.
Jezus verkondigt vrijlating van de gevangenen, juist bij GGZ-instellingen!
Wij hebben Zijn Mission Statement omarmd en prediken het welbehagen van het jaar van de Heer bij de GGZ.

Geestelijke GezondheidsZorg wordt Gods GezondheidsZorg
Een veel toegepast fenomeen in de psychologie zijn de 5 G's: Gebeurtenis > (leidt tot) Gedachte > Gevoel > Gedrag > Gevolg.
De Heer zei: Ik maak met Mijn Geest een 'by-pass' in jullie hart na elke gebeurtenis:
Gebeurtenissen kunnen vervelende omstandigheden zijn of traumatische ervaringen. Tot nu toe ben je onder de omstandigheden geweest. Ik ga jullie boven de omstandigheden uittillen. Ik zal jullie bevrijden uit je gevangenis.
Dit ga Ik doen door Mijn Woord. Vanaf nu breng je alle gedachten en gevoelens die je krijgt na elke gebeurtenis bij Mij. Want mijn Woord zegt:
'Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.' Jes.55: 9
'Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.' Ez.36:26
Dit nieuwe hart van vlees is het hart wat Ik geboren laat worden vanuit Mijn Geest.
'Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.' Joh.7:37
'Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf.' Lucas 10: 27
In de huidige psychologie lijkt alles te zijn gefocust op gevoelens. De mens, het 'ik' met een kleine letter staat centraal.

God, wil een by-pass make van je hoofd naar hart. IK BEN, de grote I AM, JHWH, heeft jou lief. HIJ weet als Vader wat het beste voor jou is. HIJ wil inspreken in jouw gedachten. HIJ wil ons arglistige hart zacht maken en vernieuwen. HIJ kent jouw ziel. Hij stelt Zijn kracht beschikbaar en wil je denken vernieuwen.

Bidden en danken:

* Dank U Heer voor deze 'by-pass' van mijn hoofd, mijn denken, via mijn vernieuwde hart, naar mijn buik.

* Dank U Heer dat mijn zielige ziel niet meer zielig hoeft te zijn, omdat mijn besluit vast staat:

  • Niet meer mijn oude gedachten heersen over mijn ziel, maar mijn vernieuwde denken in Jezus Christus door Uw Geest.

* 'Heer, U kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk.' Ps.139:1-2

* 'God, ik wil dat U alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe, en help me om weer te leven zoals U het wil.' Ps.139:23-24

* 'Steeds als ik wanhopig was, troostte U mij en gaf U mij weer hoop.' Ps.94:19

* Heer, 'Het hart van de mens is bedrieglijker dan alle andere dingen. Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is? Ik, de Heer, weet wat er in het hart van een mens is. Ik ken ieders diepst verborgen gedachten. Daardoor kan Ik iedereen geven wat hij verdiend heeft. Ik beloon ieder mens naar wat hij heeft gedaan, goed of slecht.' Jer.17:9-10

* 'Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. Leer het aan je kinderen. Praat er met hen over als je thuis bent, als je onderweg bent, als je opstaat en als je naar bed gaat.' Deut.6:6-7

* 'Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.' Jer.29:11

Maak een gratis website.