Wegkijken of aangaan?

27-10-2020

Het thema van gisteren heeft me behoorlijk geraakt.
Niet wegkijken bij onrecht, niet afzijdig houden, niet onwetend willen blijven, niet de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden....... maar onder ogen willen zien, durven opstaan en verantwoordelijkheid willen nemen.

Vorige week zag ik een klein filmpje dat me daarover al aan het denken zette. Ik vond het confronterend en ook herkenbaar.... Zou je eens willen meekijken, het duurt maar 10 minuten.
Sing a little louder
https://vimeo.com/188304069

Dit filmpje wordt betrokken op abortus, maar je kunt het ook betrekken op mensenhandel (prostitutie), of op kinder ritueel misbruik, waar mensen nu moedig voor opgestaan zijn.
Maar je kunt het ook betrekken op het onrecht dat zich nu voltrekt als gevolg van deze crisis: het veroorzaken van angst, eenzaamheid, scheiding in relaties, inkomstenverlies, verlamming van de economie, verlies van gezondheid en onze vrijheid op vele manieren. Er vallen vele weerloze slachtoffers.

Allemaal gebieden van onrecht, veroorzaakt door in feite dezelfde Babylonische agenda, die ons al decennialang wil laten geloven dat we niets anders kunnen doen dan het gewoon te laten gebeuren.

Doen we onze ogen dicht, of willen we het ZIEN?
Durven we dóór onze onwetendheid en onwilligheid heen te breken om het onder ogen te zien?
Is dát niet: verantwoordelijkheid nemen?

Wederom citeer ik Spreuken 24:10
HSV
Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt.
NBG
Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.
Naardense Vertaling:
Ben je nalatig, ten dage van benauwing, geweken is dan je kracht.
BasisBijbel
In moeilijke tijden moet je sterk zijn. Anders red je het niet.
Groot Nieuws Bijbel
_Pas in moeilijkheden blijkt of je sterk bent'

Er is zoiets als een Kairosmoment. Dan móeten we reageren. Dan moeten we niet meer slap zijn, maar doorpakken hoe (de Heer in) ons hart ons het ingeeft.

Laten we bidden dat we die momenten herkennen en dan niet aarzelen maar doorpakken. Dat we niet, zoals in het filmpje, 'gewoon' wat harder gaan zingen om het ongemak en onrecht te ontwijken. Maar dat we eerlijk zijn, ook naar elkaar, elkaar alarmeren, hard God om hulp roepen.... en dóen wat we kunnen om onrecht te doen stoppen. Tot en met ons leven in de waagschaal stellen.

In hoeverre zitten we nu in zo'n moment?
Lees ook Romeinen1:16-32

Gebed:
* Heer, vergeef ons dat we vaak onze kop in het zand gestoken hebben en de ontwikkelingen niet hebben WILLEN zien!
* We bidden om Uw genade over onze harten, help ons om ons te bekeren tot waakzaamheid en bereidheid om op te staan voor wat U recht noemt en voor wat U waar noemt!
* Heer, vergeef ons dat we zo vaak niet zijn opgekomen voor wat RECHT en WAAR is in Uw ogen. Dat we de waarheid in ongerechtigheid ten onderhebben gehouden. Waardoor we nu met de gevolgen zitten van een 'ontgoddelijkt' land.

Gebed voor de spoedwet
* We bidden voor alle 75 Eerste Kamerleden, dat ook zij zullen opstaan voor recht en waarheid in dit land. Wilt U elk van hen besef geven van verantwoording die ze af te leggen hebben voor U, de enige levende God! * We bidden dat de Spoedwet vandaag door Uw ingrijpen van tafel wordt geveegd!
* We bidden voor verwijdering van de verblindende bedekking in ons land zowel over politici, als over Uw Kerk, als over ons volk, waardoor we niet goed zien wat er gaande is,
* We bidden dat alles wat in het verborgene bekokstoofd is aan het licht zal komen en ontkracht zal worden, vóórdat het als een juk over ons kan komen.
* We bidden voor een gezamenlijk roepen en bekeren tot U vanuit ons land. Een roepen tot U, de God van het heelal, die in GOEDHEID en WAARHEID en LIEFDE ons geschapen en bedoeld heeft.
* We bidden dat Nederland helemaal in haar door U gegeven bestemming zal wandelen.
Stuur mail aan Kamerleden met verzoek om tegen de wet te stemmen, https://www.dekleineactivist.nl/coronawet2/  klik op 'stuur email', zo klaar!

Maak een gratis website.