Wie ben ik in Christus

23-02-2021

Misschien kun je eerst deze korte clip bekijken over Wie Jezus is. https://youtu.be/TCepMvkuReE

Daarna gaan we lezen over wie WIJ mogen zijn!
Lezen Rom.8:1-17

Heel veel van ons herkennen wel de gedachten: 'ik weet niet zo goed wie ik ben', 'ik weet niet wat ik kan', 'ik kan dit niet goed', 'ik ben bang om te falen', 'Ik ben depressief'..... enz.
Dat we dat denken komt omdat we naar verkeerde stemmen luisteren.
Het is de vijand die op onze schouder zit en ons van alles influistert, vooral wat we niet kúnnen en niet zíjn.
Maar Gods woord zegt het tegenovergestelde. Als we lezen wat Gód over ons zegt, is dat overweldigend mooi en bemoedigend. Lees maar mee.

Rom 8:1,2 'Ik ben voor altijd vrij van veroordeling'.
Rom 8:28 'Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede'.
Rom.8:31-34 'Niets kan mij scheiden van de liefde van God'.
2Cor.1:21,22 'Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld in God'.
Col.3:3 'Ik ben met Christus verborgen in God.
Fil.1:6 'Ik ben ervan overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is ook zal afmaken'.
Fil.3:20 'Ik ben een burger van de hemel'.
2Tim. 1:7 'Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen'.
Heb.4 :16 'Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik het nodig heb'
1Joh.5:18 'Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij'.
Joh.1:12 'Ik ben Gods kind'.
Joh.15:1 'Ik ben een vriend van Christus'.
Rom.5:1 'Ik ben rechtvaardig verklaard'.
1Cor.6:17 'Ik ben verbonden met de Heer, en één van geest met Hem'.
1Cor.6:20 'Ik ben gekocht en betaald, Ik ben Gods eigendom'.
1Cor.12:27 'Ik ben een deel van het lichaam van Christus'
Efeze1:1 'Ik ben een heilige...'
Efeze1:5 'Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd'.
Efeze2:18 'Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest'.
Kol.1:14 'Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.'
Kol.2:10 'Ik heb volheid verkregen in Christus, in Hem ben ik volkomen'.
Matth.5:13,14 'Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld'.
Joh.15:16 'Ik ben een rank aan de ware wijnstok en een kanaal van zijn vrucht'
Hand.1:8 'Ik ben een persoonlijke getuige van Christus'
!Cor.3:16 'Ik ben Gods tempel'
2 Cor.5:18 'Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus'.
1Cor.3:9 'Ik ben Gods medewerker'.
Ef.2:6 'Ik bekleed in Christus een plaats in de hemelse gewesten'.
Ef.2:10 'Ik ben Gods maaksel'
Ef.3:12 'Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen'.
Fil.4:13 'Ik ben in staat om, in de kracht van Christus alle dingen te doen.'

Geweldig wie we zijn in Hem, en wat Hij van ons vindt.
Laten we er een of een paar goed door kauwen en het binnen laten komen, en er uit gaan leven.
Dat we heel diep van binnen weten WIE we zijn in Christus.
Dat zal ons sterk maken, zeker voor de tijd die komen gaat.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U wel dat U zoveel van ons houdt en zoveel goede dingen heeft opgeschreven in Uw woord over ons.
* Vader dank U wel dat U ons helpt om deze woorden ons toe te eigenen in ons binnenste.
* Dank U wel dat U een goede en rechtvaardige God bent, en een Verhoorder van onze gebeden.
* Wij bidden voor ons land, dat de avondklok zal stoppen. Dat alle maatregelen zullen stoppen. Dat we weer mens mogen zijn, elkaar ontmoeten, spreken, aanraken. Dat we U weer samen kunnen loven en prijzen!
* Wij bidden voor onze regering, dat er mannen en vrouwen mogen gaan regeren die U volgen.
* Wij bidden dat Nederland wakker wordt
* Wij bidden dat de waarheid centraal zal gaan staan

Maak een gratis website.