Wil je Mijn plan tekenen?

12-03-2021

Afgelopen week bad een lieve zuster: 'Heer help ons om onze handtekening onder Uw plan te zetten in plaats van Uw handtekening onder ons plan'. Zij had net het boek van Corry ten Boom gelezen en dit was een van haar uitspraken.

Als we kijken naar haar leven zien we dat Corry door het proces van haar leven heen dat ook heeft gedaan. De handtekening zetten onder Gods plan i.p.v. haar eigen plan met Gods handtekening. Zij maakte een hele moeilijke tijd mee en soms liep het heel anders als dat zij had gedacht, maar ondanks alles zette zij haar handtekening onder Gods plan en gaf God haar bediening enorm veel vrucht, tot op de dag van vandaag.

We lezen 2 Kronieken 5:1-14
In vers 13-14 staat: 'Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: "De HEER is goed, eeuwig duurt Zijn trouw,' vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel'.
Wow, ik dacht hier over na.
Wat als wij in onze tijd bij elkaar zouden komen in bijvoorbeeld een kerk/gemeente. De instrumenten en zangers vangen de lofzang aan met 'De HEER is goed, eeuwig duurt Zijn trouw', en dan daalt de heerlijkheid van de HEER neer en de dominee, voorganger spreker kan zijn werk niet meer verrichten omdat de majesteit van de HEER de hele ruimte vult.
Hoe zouden we daar mee omgaan?
Zijn wij bereid om onze eigen plannen, routines, tradities te laten doorbreken door God? God had eerder opgedragen de tabernakeldienst zo te vullen, maar nu kwam Hij zelf met Zijn heerlijkheid waardoor de dienst niet meer verder kon gaan.
Het deed me denken aan Openbaring4 waar we lezen dat de oudsten neervallen en vervuld worden door Gods aanwezigheid en niets anders kunnen zeggen dan 'Heilig, Heilig, Heilig bent U Heer!'.
Ik moest ook denken aan de Heilige Geest. Jezus zei tegen Nikodemus:' De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar Hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.' (Johannes 3:8)

Zijn wij bereid onze handtekening onder Gods plan te zetten? Ook als wij het niet helemaal snappen? Kunnen we ook dan vertrouwen dat Gods plannen goed zijn en dat Zijn trouw tot in eeuwigheid duurt?

DANKEN:
*Dank U Vader dat U de gehele wereld in Uw hand houdt en dat het U niet uit de hand loopt.
*Dank U Vader dat U goed bent, dat we dat terug zien aan Uw buitensporige liefde die U aan ons getoond hebt door Jezus naar deze aarde te sturen en ons door Zijn dood aan het kruishout naar U toe te trekken.
*Dank U Vader dat Uw trouw duurt tot in alle eeuwigheid.

BIDDEN:
* Vader help ons om onze handtekening onder Uw plan voor ons leven te zetten en niet andersom. Dat we ons eigen plan los willen/kunnen laten en in Uw Hand willen/kunnen geven.
* Vader laat ons zien waar wij in ons hart nog plekken niet aan U over hebben gegeven. Waar we zelf nog op de troon zitten in plaats van Koning Jezus.
* Vader wij bidden voor een uitstorting van Uw Heilige Geest op de kerken en de gelovigen, in de politiek en in ons land. Opdat velen zielen mogen worden gered en ingezet gaan worden om Uw plan te vervullen.
* Wij bidden voor Israël, voor onze broers en zussen die op dit moment het heel moeilijk hebben met alle buitenproportionele maatregelen.
* Wij bidden voor schellen die van de ogen vallen, niet alleen in Israël maar wereldwijd. Israel is als de kanarie in de kolenmijn.
Mijnwerkers namen kanaries mee in de mijnen omdat kanaries zouden sterven van de gassen die uit de kolen ontsnapten nog vooraleer het niveau van de gassen dermate zou toenemen dat het de mannen zou doden of de gassen zou exploderen. Wanneer de kanarie stopt met zingen was het een waarschuwing voor de mannen om snel de mijn te verlaten. Hoe is dit een gepaste metafoor voor de Joden geworden? Aan de basis van de metafoor ligt het besef dat wat er met de Joden gebeurt weldra iedereen overkomen zal.
* Wij bidden voor allen die gebukt gaan onder de maatregelen. (MKB, horeca, scholieren, studenten, kinderen, bejaarden)
* We bidden voor de verkiezingen. Dat de Heilige Geest ons zal leiden in wat te doen. En hoe te stemmen.

BIJLAGEN:
1) Doe je mee met drie dagen 'Esther vasten' vrijdag/zaterdag/zondag voor de verkiezingen? Om ons te verootmoedigen voor God en Zijn ingrijpen in ons land binnen te roepen.
Doe het op jouw manier, zoals God tegen jou zegt. Evt kun je je opgeven bij https://biddenenvasten.nl/

2) Vanavond weer 'IN GESPREK'- avond over vaccin, per zoom.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-12-maart-2021/

Maak een gratis website.