Woensdag, 29 april 2020

29-04-2020

Gods woonplek
Hand.17:24 'De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt.'

Gisteren hebben we gebeden met het besef dat we een Hemels Huis hebben waar God woont en waar ook wij welkom zijn.
Vandaag gaan we bidden met het oog op Gods woning op aarde.

Jes.57:15. 'Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik én bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.'

Nu kerken gesloten blijven en we via webstream samenkomen om te aanbidden en contact te houden, worden we ons maar al te meer bewust dat God niet in onze met handen gemaakte gebouwen woont.
Hij woont bij de nederigen van hart. Hij woont in de huizen en gezinnen, in de harten van mensen. En dat kan op vele manieren... als Gast aan tafel, als Bijwoner op de zolderkamer of als Heer van het huis.
Als Hij Heer is in ons huis, wat spreekt Hij dan tot ons? En luisteren wij ook naar Hem? Heeft Hij het ook daadwerkelijk voor het zeggen?

Lied: Opwekking 549 - Ik kniel neer en belijd

⏰ 10 - 11 uur
Gebedsonderwerp: gezinnen

Gebed 1: mijn eigen hart
* Heer, ik dank U voor het wonder dat U in mijn hart wilt wonen. Ik wil U alle ruimte geven zodat U zich thuis mag voelen in mijn hart. U heeft het voor het zeggen, in mij, in ons gezin.
* Is er in mijn hart iets waar U zich aan ergert, dan geef ik U het recht om dat op te ruimen.

Gebed 2: gezinnen
* Bid voor de gezinnen, dat het plekken van aanbidding zullen zijn.
* Bid dat ouders zich bewust zullen zijn dat de geloofsopvoeding van onze kinderen niet de verantwoordelijkheid van de kerk is, maar van de ouders zelf.
* Bid dat we leren om onszelf en elkaar dagelijks geestelijk te voeden. Dat we regelmatig zullen vragen aan God of Hij wil spreken.
* Bid dat als God spreekt, wij ook echt zullen luisteren en ernaar zullen handelen. Dat we ons zullen bekeren als we ons aangesproken weten.

Gebed 3: het Woord
* Bid dat het Woord aan elke eettafel wordt gelezen.
* Bid dat de huizen van Nederland huizen van aanbidding zullen worden, waar alles gekenmerkt word door de heiligheid en de heerlijkheid van God.

Lied: Opw. 343 - Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

⏰ 13 - 14 uur
Gebedsonderwerp: actuele situatie

Gebed 1: voor de zieken en verzorgenden
* Bid voor de zieken en verzorgenden in ziekenhuizen, op IC's, in zorginstellingen of thuis. Ook voor de niet-corona-zieken. Dat ze God ontmoeten middenin het ziekteproces, dat God wonderen doet te midden van ziekte en dood, bid om genezing, herstel en voorspoedige revalidatie, verbinding met familieleden. Bid om getuigenissen en dankbaarheid.
* Bid voor nabestaanden en hun familieleden om troost en kracht, en creativiteit om toch om elkaar heen te kunnen staan.
* Bid voor nieuw leven van God door alles heen.
* Blijf bidden voor een snelle overwinning over het virus en opheffing van de lockdown.

Gebed 2: hoe verder?
* Er zijn nieuwe wetten in de maak die onze burgervrijheden bepalen. Bid dat politici wakker en alert zullen zijn als er voorstellen komen die de rechten van de mensen in ons land indammen.
* Bid voor bescherming van het recht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam (dat vastligt in artikel 11 van de grondwet).
* Bid voor bescherming van onze vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs.
* Bid dat achter de voordeur van onze huizen het recht op de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd zal blijven.

Maak een gratis website.