Zaterdag 25-04-2020

24-04-2020

Consuminderen

Joh. 6:1-15 + 24-27
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor Jezus om een wonder te doen zodat iedereen voldoende voedsel heeft. Daarna trekt Jezus zich terug om alleen te zijn. Een deel van de menigte gaat Jezus, waar is Hij? Dan vinden ze hem aan de overkant nadat Hij door de storm is gegaan. Jezus zegt: "U zoekt mij, niet om de tekenen die u gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent".

De mensen die Jezus volgden zagen Jezus als de broodvoorziener, ze hadden niet door dat het niet om het brood ging dat Jezus gaf, maar dat Hij Zelf het brood IS, het levende brood uit de hemel.
Is het ook niet zo met de kerk in Nederland gegaan? Naar de kerk gaan, zoekend naar de Heer en luisterend naar Zijn Woord, maar meer met een consumerende houding dan een actieve deelname aan Zijn lichaam?

Lied : https://www.youtube.com/watch?v=H1rJgufCjZg De jongen zonder naam, Christian Verwoert

10-11 uur
Gebedsonderwerp: de Kerk en actualiteit

Gebed 1: Kerk
* Bid dat de gemeente van Christus een actieve kerk zal zijn die vanaf nu niet alleen Zijn Woord hoort maar ook gaat doen.
* Bid dat we zelf het brood en de vissen mogen aanreiken, dat wat we zelf hebben aan Jezus geven.
* Lees Jesaja 58:6,7 en bid dat we de boeien van de goddeloosheid losmaken en een licht zijn voor onze naaste.
* Vraag God hoe jij vandaag iemand kunt bemoedigen.

Gebed 2: zieken
* Bid voor de zieken.
Check deze link en bid speciaal voor de zieken waar we mee verbonden zijn https://www.24-7gebed.nl/next/index.php/s/a9FoXt36DFZmTYn
* Dank voor de afname van de kracht van het virus.

Gebed 3: crisis
* Bid dat de maatregelen flink versoepeld worden.
* Bid recht en gerechtigheid uit in het beleid van ons land.
* Bid dat de waarheid over wat er speelt helemaal zichtbaar wordt.

~~~~~

14 - 15 u
Gebedsonderwerp: de economie

Gebed 1 : economie
* Lees Mat. 6:25 en bid dat in tijden dat het nu wat minder is, dat ons volk blijft/gaat vertrouwen op God die in alles voorziet.
* Dat de economie weer wat op gang mag komen, ook al is het (voorlopig) met 1,5 meter afstan

Gebed 2: bedrijfsleven
* Bid dat het bedrijfsleven creatief mag zijn in het vinden van oplossingen om te kunnen produceren en diensten te leveren.
* Bid voor bescherming van de kleinere ondernemers tegen depressiviteit en dat ze moed houden.

Gebed 3: boeren
* Bid voor de boeren dat hun opgeslagen producten ook gauw weer de weg van de verkoop mogen vinden.
* Bid voor regen op ons land.

Lied : Opw. 376 - Maak ons een leger

Maak een gratis website.